Home podatki Zaliczki uproszczone w CIT: Jak obliczyć i kto może z nich korzystać?

Zaliczki uproszczone w CIT: Jak obliczyć i kto może z nich korzystać?

dodał Bankingo

Podatnicy CIT często muszą wpłacać zaliczki na podatek, które później zostają określone definitywnie w zeznaniu rocznym. Istnieje jednak możliwość skorzystania z uproszczonej formy wpłacania tych zaliczek, co może być ułatwieniem dla wielu przedsiębiorców. W tym artykule omówimy, jak obliczyć wysokość zaliczek uproszczonych oraz kto może z nich skorzystać.

Zasady wpłacania zaliczek w CIT

Podatnicy CIT zobowiązani są do wpłacania zaliczek miesięcznych na podatek. Wysokość tych zaliczek oblicza się na podstawie różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące. Jednak istnieje możliwość skorzystania z uproszczonej formy wpłacania zaliczek.

Zaliczki uproszczone w CIT

Uproszczona zaliczka na podatek dochodowy w CIT to forma wpłacania zaliczek, która może być stosowana przez przedsiębiorców. Zasady dotyczące wpłacania zaliczek uproszczonych określa art. 25 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z tym artykułem, podatnicy mogą wpłacać zaliczki miesięczne w uproszczonej formie w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu CIT-8 złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy.

Warunki korzystania z uproszczonych zaliczek

Aby móc skorzystać z uproszczonych zaliczek w CIT, należy spełnić pewne warunki. Przede wszystkim, przedsiębiorca musi mieć dochody pochodzące z pozarolniczej działalności gospodarczej określonej przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W przypadku, gdy przedsiębiorca wybrał zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych, nie ma możliwości skorzystania z uproszczonych zaliczek.

Obliczanie wysokości uproszczonych zaliczek

Aby obliczyć wysokość uproszczonych zaliczek w CIT, należy wziąć pod uwagę dochód wykazany w zeznaniu rocznym złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Jeśli w tym zeznaniu nie wykazano podatku należnego, można skorzystać z dochodu z zeznania złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata. Jeśli również w tym zeznaniu nie wykazano podatku należnego, nie ma możliwości skorzystania z uproszczonej formy wpłacania zaliczek.

Przykład obliczania uproszczonej zaliczki

Przyjrzyjmy się teraz przykładowemu obliczeniu wysokości uproszczonej zaliczki w CIT. Załóżmy, że przedsiębiorca rozlicza się skalą podatkową i w zeznaniu rocznym za poprzedni rok wykazał dochód w wysokości 100 000 zł. Aby obliczyć uproszczoną zaliczkę na podatek dochodowy w bieżącym roku, należy obliczyć 1/12 podatku od tego dochodu.

Przykład 1:Dochód: 100 000 złPodatek: 19% (skala podatkowa)Uproszczona zaliczka: 1/12 podatku

Obliczenia:100 000 zł x 19% = 19 000 zł19 000 zł / 12 miesięcy = 1 583,33 zł

W tym przypadku, uproszczona zaliczka wynosiłaby około 1 583,33 zł miesięcznie.

Kto może korzystać z uproszczonych zaliczek?

Uproszczone zaliczki w CIT mogą być stosowane przez przedsiębiorców, zarówno tych rozliczających się za pomocą skali podatkowej, jak i tych płacących podatek liniowy w wysokości 19%. Należy jednak pamiętać, że zaliczki należy opłacać w okresach miesięcznych, a nie kwartalnych.

Ważne jest również, że przedsiębiorcy, którzy po raz pierwszy rozpoczynają działalność gospodarczą w danym roku podatkowym, nie mogą korzystać z uproszczonych zaliczek. To samo dotyczy przedsiębiorców, którzy rozpoczęli działalność w poprzednim roku podatkowym.

Podsumowanie

Uproszczone zaliczki w CIT są formą wpłacania zaliczek na podatek dochodowy, która może być stosowana przez przedsiębiorców. Aby skorzystać z uproszczonej formy wpłacania zaliczek, należy spełnić określone warunki i obliczyć ich wysokość na podstawie dochodu wykazanego w zeznaniu rocznym złożonym w roku poprzedzającym. Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się za pomocą skali podatkowej lub podatku liniowego, mogą skorzystać z uproszczonych zaliczek, a wpłaty należy dokonywać w okresach miesięcznych.

Zaliczki uproszczone w CIT stanowią ułatwienie dla przedsiębiorców, umożliwiając im płatność podatku w sposób bardziej przystępny i dostosowany do ich potrzeb. Przedsiębiorcy powinni jednak pamiętać o konieczności spełnienia określonych warunków i prawidłowym obliczeniu wysokości zaliczek, aby uniknąć nieporozumień z urzędem skarbowym.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie