Home Wiadomości Pierwszy zyskowny rok dla Banku Millennium: Przyszłość banku w kontekście afery frankowej

Pierwszy zyskowny rok dla Banku Millennium: Przyszłość banku w kontekście afery frankowej

dodał Bankingo

Bank Millennium ogłosił niedawno, że w 2023 r. osiągnął zysk netto w wysokości 576 mln zł, co oznacza pierwszy zyskowny rok banku od czasu wybuchu afery frankowej. Pomimo że większość dochodów banku pochłaniały rezerwy na roszczenia frankowiczów, wysokie stopy procentowe uratowały portugalski bank przed poważnymi kłopotami. Jednakże, przyszłość Banku Millennium wciąż stoi pod znakiem zapytania, ponieważ bankowcy martwią się o spadek stóp procentowych i pojawienie się nowych roszczeń związanych z kredytami we frankach.

Zysk z marży odsetkowej i stabilność Banku Millennium

Marża odsetkowa Banku Millennium w 2023 r. wyniosła 4,24%, co było minimalnym spadkiem w porównaniu do roku poprzedniego (4,63%). Jednak wciąż było to znacznie więcej niż przed podwyżką stóp procentowych w 2020 r., kiedy marża wynosiła 2,6%. To przekłada się na konkretne wyniki finansowe banku. Przychody z różnicy między oprocentowaniem depozytów a kredytów wzrosły z 2,6 mld zł trzy lata temu do 5,2 mld zł obecnie, ponad dwukrotnie więcej.

Warto zaznaczyć, że przychody Banku Millennium z prowizji nie wykazują takiego samego wzrostu. W 2020 r. bank osiągnął przychód w wysokości 750 mln zł, a w 2023 r. było to 782 mln zł. To oznacza, że gdyby bank polegał tylko na prowizjach, nie byłby w stanie utrzymać tak wysokich wyników finansowych.

Kredyty gotówkowe jako generator zysków

Bank Millennium odnotował znaczący wzrost zysków odsetkowych, mimo spadku marży odsetkowej. Wzrost ten można przypisać zwiększonej skali działalności w produktach kredytowych, które są najbardziej rentowne. Bank skupia się obecnie na sprzedaży kredytów gotówkowych, które generują znacznie wyższe zyski niż kredyty hipoteczne. W 2023 r. bank sprzedał kredyty gotówkowe o wartości 6,3 mld zł, co stanowiło wzrost o 7% w porównaniu do roku poprzedniego.

Bank Millennium umiejętnie zarządza ryzykiem związanym z udzielaniem kredytów gotówkowych, skupiając się głównie na swoich stałych klientach. Dzięki większej wiedzy o klientach, bank jest w stanie minimalizować ryzyko udzielenia kredytu niewypłacalnym osobom. Niski odsetek niewypłacalnych kredytów wynoszący 4,6% jest dowodem na skuteczność strategii banku.

Strategia redukcji kosztów i liczby placówek

Bank Millennium konsekwentnie redukuje liczbę kosztownych placówek, co przyczynia się do poprawy efektywności kosztowej. W ciągu ostatnich czterech lat bank zlikwidował prawie co trzeci oddział, zmniejszając ich liczbę z 573 do 374. Ta strategia ma na celu zmniejszenie kosztów utrzymania banku, który w 2023 r. wyniósł niemal 2 mld zł.

Chociaż liczba pracowników banku nie zmniejszyła się znacząco (z 7600 etatów do 6300), bank osiągnął oszczędności na kosztach administracyjnych i składkach do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. W zeszłym roku bank nie musiał ponosić kosztów związanych z gwarancjami depozytowymi klientów, co przyczyniło się do zmniejszenia kosztów operacyjnych.

Frankowicze i ich wpływ na wyniki Banku Millennium

Frankowicze, czyli klienci posiadający kredyty we frankach szwajcarskich, stanowią jedno z największych wyzwań dla Banku Millennium. Rezerwy na ryzyko prawne związane z kredytami frankowymi wzrosły z 2 mld zł w 2022 r. do 3,1 mld zł w 2023 r. Bank wykluczył możliwość uzyskania przez frankowiczów jakiegokolwiek wynagrodzenia za kapitał na podstawie ostatnich orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Jednakże, bank spodziewa się dalszego wzrostu liczby spraw frankowych przed sądami.

Obecnie Bank Millennium ma 7,26 mld zł utworzonych rezerw, a klienci zgłosili do sądów 22 700 pozwów o unieważnienie umów kredytowych ze względu na niezgodne z prawem zapisy. Ponad 82,5% wszystkich kredytów frankowych jest objętych rezerwami, co wskazuje na to, że bank spodziewa się dalszych roszczeń klientów. Mimo to, bank osiągnął znaczące sukcesy w zawieraniu ugód z frankowiczami, podpisując już 21 400 takich umów.

Perspektywy na przyszłość Banku Millennium

Bank Millennium ma nadzieję, że problemy związane z aferą frankową znajdą się na finiszu. Do pełnego wyrezerwowania portfela brakuje już tylko 1,5 mld zł, co nie jest kwotą, która mogłaby zagrozić stabilności banku. Jednakże, przyszłość banku wciąż zależy od kilku czynników.

Po pierwsze, istnieje ryzyko pojawienia się dodatkowych roszczeń klientów, którzy żądają zwrotu kapitału. Ostatnie orzeczenia TSUE wykluczają możliwość żądania takich opłat przez banki, ale nie wykluczają takiej możliwości od strony klienta. Bank musi być przygotowany na taką ewentualność.

Po drugie, stabilność banku zależy od stóp procentowych. Obecnie bank osiąga duże zyski dzięki odsetkom i prowizjom, ale w przypadku spadku stóp procentowych, zyski mogą się znacznie zmniejszyć. Bank musi być gotowy na taką ewentualność i znaleźć sposoby na generowanie zysków w inny sposób.

Mimo tych wyzwań, perspektywy na przyszłość Banku Millennium są obiecujące. Bank ogłosił, że planuje wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co może przyciągnąć nowych inwestorów. Wartość akcji banku w ciągu ostatnich 10 lat wahała się między 2 zł a 10 zł, a przy obecnej cenie akcji (8 zł) przypada 60 gr. zysku netto. Oczekuje się, że bank będzie w stanie wypłacać atrakcyjne dywidendy, jeśli osiągnie stabilność finansową i rozwiąże problemy związane z aferą frankową.

Podsumowując, Bank Millennium odnotował pierwszy zyskowny rok od czasu wybuchu afery frankowej. Pomimo trudności związanych z roszczeniami frankowiczów, bank utrzymuje stabilność dzięki wysokim marżom odsetkowym i sprzedaży kredytów gotówkowych. Przyszłość banku zależy od rozwiązania problemów z aferą frankową, stabilności stóp procentowych oraz zdolności do generowania zysków w trudniejszych warunkach rynkowych. Jednak perspektywy są obiecujące, a bank ma szanse na dalszy rozwój i zadowolenie swoich akcjonariuszy.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie