Home Finanse Zaliczenie składek KRUS do emerytury ZUS – Wszystko, co powinieneś wiedzieć

Zaliczenie składek KRUS do emerytury ZUS – Wszystko, co powinieneś wiedzieć

dodał Bankingo

Czy ubiegasz się o emeryturę w ZUS i zastanawiasz się, czy możesz zaliczyć opłacone składki z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS)? W tym artykule odpowiemy na Twoje pytania dotyczące zwiększenia emerytury z KRUS w ZUS. Dowiesz się, czym jest zwiększenie rolne, jak je zaliczyć do emerytury ZUS i kto może skorzystać z tego świadczenia.

 

1. Co to jest zwiększenie rolne w ZUS?

Zwiększenie rolne to dodatek do emerytury z ZUS, który przysługuje osobom, które osiągnęły wiek emerytalny: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Jest to forma rekompensaty za okres płacenia składek na ubezpieczenie rolnicze w KRUS. Dodatek ten jest przyznawany osobom, które posiadają prawo do emerytury z ZUS, ale ich okres składkowy w KRUS jest mniejszy niż 25 lat, co oznacza, że nie uzyskały prawa do emerytury rolniczej.

Wysokość zwiększenia rolne jest ustalana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i wynosi 1% emerytury podstawowej za każdy rok opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne rolników. Emerytura podstawowa w ZUS wynosi obecnie 1429,60 zł.

2. Jak zaliczyć emeryturę z KRUS do ZUS?

Aby zaliczyć emeryturę z KRUS do ZUS i otrzymać zwiększenie rolne, należy dostarczyć odpowiednie dokumenty potwierdzające okres ubezpieczenia w KRUS. Główne kroki, które należy podjąć, to złożenie wniosku o zwiększenie rolne oraz przedstawienie zaświadczenia o płaceniu składek z KRUS.

2.1 Wniosek o zwiększenie rolne

Pierwszym dokumentem, który musisz złożyć, jest wniosek o zwiększenie rolne. Możesz go uzyskać w placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek ten zawiera informacje dotyczące Twojego wniosku o dodatkową część emerytury z tytułu składek opłaconych do KRUS.

2.2 Dokument potwierdzający płacenie składek z KRUS

Kolejnym istotnym dokumentem jest zaświadczenie otrzymane z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, które potwierdza okres płacenia składek na ubezpieczenie rolnicze. Ten dokument jest niezbędny do udowodnienia, że byłeś objęty ubezpieczeniem społecznym rolników w KRUS.

Należy pamiętać, że dokumenty te można złożyć w dowolnym czasie, jednak prawo do zwiększenia o część rolną zostaje ustalone dopiero od miesiąca, w którym złożyłeś wniosek.

3. Kto może skorzystać z zaliczenia emerytury rolniczej do ZUS?

Zwiększenie rolne przysługuje osobom, które uzyskały prawo do emerytury lub renty z ZUS oraz spełniają następujące warunki:

  • Osoby muszą mieć ukończony wiek emerytalny: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.
  • Osoby muszą udowodnić cały okres składkowy w KRUS, czyli okresy składkowe i nieskładkowe za ubezpieczenie nie zostały uzupełnione okresami rolnymi.
  • Dodatkowo, zwiększenie rolne może skorzystać członek rodziny, który pobiera rentę rodzinną po osobie ubiegającej się o to świadczenie.

4. Podsumowanie

Zwiększenie emerytury z KRUS w ZUS to dodatek przyznawany osobom, które osiągnęły wiek emerytalny i mają opłacone składki z KRUS. Aby zaliczyć emeryturę z KRUS do ZUS, należy złożyć wniosek o zwiększenie rolne oraz przedstawić dokument potwierdzający płacenie składek z KRUS. Prawo do zwiększenia rolne przysługuje osobom, które uzyskały prawo do emerytury z ZUS i spełniają określone warunki.

5. Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Pytanie 1: Co to jest zwiększenie rolne w ZUS?

Odpowiedź: Zwiększenie rolne to dodatek do emerytury z ZUS, który przysługuje osobom, które osiągnęły wiek emerytalny i mają opłacone składki z KRUS.

Pytanie 2: Kiedy złożyć dokumenty o zwiększenie rolne w ZUS?

Odpowiedź: Wniosek o zwiększenie rolne oraz zaświadczenie z KRUS-u, potwierdzające okres płacenia składek, dostarcza się w trakcie ubiegania o emeryturę.

Pytanie 3: Kiedy zalicza się emeryturę z KRUS do emerytury ZUS?

Odpowiedź: Zaliczenie emerytury z KRUS do emerytury ZUS jest możliwe po osiągnięciu wieku emerytalnego i spełnieniu określonych warunków, takich jak okres płacenia składek na ubezpieczenie rolnicze mniejszy niż 25 lat.

Pytanie 4: Dla kogo jest zwiększenie rolne?

Odpowiedź: Zwiększenie rolne przysługuje osobom, które nie uzyskały prawa do emerytury rolniczej i których okres składkowy w KRUS nie został uzupełniony okresami rolnymi. Dodatkowo, członek rodziny pobierający rentę rodzinną może skorzystać z tego świadczenia.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie