Home Wiadomości Podwójna emerytura dla wdów i wdowców w 2024 roku: Jak otrzymać podwójne świadczenia po śmierci małżonka

Podwójna emerytura dla wdów i wdowców w 2024 roku: Jak otrzymać podwójne świadczenia po śmierci małżonka

dodał Bankingo

W Polsce emerytury są ważnym źródłem dochodu dla wielu osób. Niestety, po śmierci współmałżonka sytuacja finansowa wdów i wdowców znacznie się pogarsza. Przez utratę drugiego dochodu, muszą samodzielnie pokrywać wszystkie wydatki związane z utrzymaniem mieszkania, opłacaniem mediów i innymi kosztami. W odpowiedzi na tę trudną sytuację, rząd planuje wprowadzenie podwójnych emerytur dla wdów, mających na celu poprawę ich sytuacji finansowej. W tym artykule omówimy szczegóły dotyczące tego nowego świadczenia oraz potencjalne zmiany w polityce społecznej, które mogą wejść w życie już w 2024 roku.

Podwójne emerytury dla wdów – co to oznacza?

Obecnie, po śmierci współmałżonka, wdowy i wdowcy mają dwie opcje. Mogą zachować swoją własną emeryturę lub zrezygnować z niej na rzecz renty rodzinnej. Renta rodzinna wynosi 85% emerytury zmarłego małżonka i nie jest możliwe pobieranie obu świadczeń jednocześnie. Ta decyzja ma ogromne znaczenie dla finansowej sytuacji wdowy lub wdowca.

Problemy finansowe wdów i wdowców

Po śmierci współmałżonka, struktura budżetu domowego wdów i wdowców ulega drastycznym zmianom. Konieczne jest nadal pokrywanie wszystkich stałych wydatków, takich jak opłaty za mieszkanie, media, jedzenie itp. W przypadku wyboru renty rodzinnej, która wynosi 85% emerytury zmarłego, wdowy i wdowcy tracą prawo do własnej emerytury. To powoduje znaczne zmniejszenie ich dochodów, co prowadzi do trudnej sytuacji finansowej.

Wprowadzenie podwójnych emerytur dla wdów

Aby poprawić sytuację finansową wdów i wdowców, rząd planuje wprowadzenie podwójnych emerytur dla tej grupy społecznej. Nowe świadczenie będzie obliczane na podstawie jednej pełnej emerytury plus 50% drugiej emerytury. Ta suma stanowiłaby nową emeryturę dla wdowy lub wdowca, z jednym ważnym ograniczeniem – nie może ona przekraczać trzykrotności przeciętnej emerytury.

Wysokość podwójnej emerytury dla wdów

Zgodnie z propozycją rządu, wysokość podwójnej emerytury dla wdów będzie zależeć od przeciętnej emerytury. Na podstawie danych z września 2023 roku, przeciętna emerytura wynosiła 3364,42 złote. Oznacza to, że limit nowej emerytury dla wdowy lub wdowca wynosiłby ponad 10 000 złotych. To istotne zwiększenie w porównaniu do obecnej sytuacji i mogłoby znacznie poprawić finansową stabilność tej grupy społecznej.

Zasady nabywania prawa do podwójnej emerytury

Aby nabyć prawo do podwójnej emerytury, wdowa lub wdowiec musi spełnić określone warunki. Według obecnych przepisów, renta rodzinna przysługuje wdowie lub wdowcowi, który w chwili śmierci małżonka osiągnął wiek 50 lat lub jest niezdolny do pracy. Renta rodzinna przysługuje również wdowie lub wdowcowi, który nie osiągnął tego wieku, ale wychowuje co najmniej jedno dziecko uprawnione do renty rodzinnej. Wdowie przysługuje renta rodzinna do ukończenia przez dziecko 18 roku życia, jeśli kształci się w szkole.

Wpływ podwójnych emerytur na sytuację finansową wdów

Wprowadzenie podwójnych emerytur dla wdów miałoby ogromny wpływ na ich sytuację finansową. Zwiększenie dochodu, które wynikałoby z podwójnych emerytur, znacznie ułatwiłoby pokrywanie bieżących wydatków i poprawiło by jakość życia wdów i wdowców. To ważne działanie, które przyczyniłoby się do większej równości społecznej i wsparcia dla osób starszych.

Podsumowanie

Sytuacja finansowa wdów i wdowców po śmierci współmałżonka jest trudna i wymaga odpowiednich rozwiązań. Wprowadzenie podwójnych emerytur dla tej grupy społecznej jest ważnym krokiem w poprawie ich sytuacji finansowej. Dzięki temu świadczeniu wdowy i wdowcy będą mieli większe środki do pokrywania bieżących wydatków i utrzymania. To działanie, które przyczyni się do większej równości społecznej i wsparcia dla osób starszych. Rząd powinien skupić się na realizacji tego celu, aby poprawić jakość życia wdów i wdowców w Polsce.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie