Home Edukacja Za co można trafić do KRD?

Za co można trafić do KRD?

dodał Bankingo

Krajowy Rejestr Długów (KRD) to instytucja, która odgrywa kluczową rolę w Polsce w zakresie gromadzenia i udostępniania informacji gospodarczych dotyczących zadłużenia. W tym artykule przyjrzymy się bliżej KRD, dowiemy się, czym jest i kto może się tam znaleźć.

Czym jest Krajowy Rejestr Długów?

KRD jest pierwszym w Polsce Biurem Informacji Gospodarczej (BIG), które zostało utworzone w 2003 roku. Jego głównym zadaniem jest gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie informacji dotyczących zadłużenia przedsiębiorstw i osób fizycznych. KRD jest platformą wymiany informacji, która umożliwia sprawdzenie rzetelności potencjalnych pracodawców, kontrahentów czy deweloperów.

Baza danych KRD zawiera informacje o dłużnikach, które są dostarczane przez przedsiębiorstwa, gminy, ich jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne posiadające tytuły wykonawcze. Dzięki takiej centralizacji danych, KRD pomaga ograniczać ryzyko finansowe zarówno dla firm, jak i dla osób prywatnych.

Kto może się znaleźć w KRD?

W KRD mogą trafić zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorstwa, które mają zobowiązania finansowe o minimalnej kwocie. Dla osób fizycznych minimalna kwota zadłużenia wynosi 200 zł, natomiast dla firm wynosi ona 500 zł. Jednak posiadanie zobowiązania nie jest wystarczające, aby znaleźć się w KRD. Istnieją dodatkowe warunki, które muszą zostać spełnione:

  1. Zobowiązanie finansowe musi być wymagalne przynajmniej od 60 dni.
  2. Minęło 30 dni od momentu wysłania przez wierzyciela wezwania do zapłaty wraz z informacją o możliwości umieszczenia danych dłużnika w bazie KRD.

W przypadku osób fizycznych do podstawowych danych umieszczanych w rejestrze należą imię, nazwisko oraz PESEL. Natomiast w przypadku firm, podstawowymi danymi są nazwa firmy, adres siedziby oraz NIP.

Jak negatywny wpis pojawia się w KRD?

Wpis w KRD może pojawić się jedynie za zgodą wierzyciela, który dokonał danego wpisu. Sam dłużnik nie ma możliwości usunięcia wpisu samodzielnie, a także biuro KRD nie ma takiej możliwości. Jednym z najprostszych sposobów usunięcia wpisu jest całkowita spłata zadłużenia. Wierzyciel ma obowiązek zgłosić wniosek o usunięcie wpisu niezwłocznie po całkowitej spłacie długu, nie później niż w terminie 14 dni. KRD ma następnie 7 dni na usunięcie informacji dotyczących tego wniosku.

Innym sposobem na usunięcie wpisu jest zbycie wierzytelności przez wierzyciela. Gdy zadłużenie zostaje przejęte przez firmę windykacyjną, biuro KRD usuwa dane dłużnika po upływie 14 dni od otrzymania informacji o zbyciu wierzytelności. Jednakże nabywca wierzytelności musi zaktualizować informacje w KRD w odpowiednim terminie. Warto w tym przypadku skontaktować się z nabywcą i negocjować spłatę zaległości, aby uniknąć ponownego wpisu do rejestru.

Wpis w KRD może również zostać wykreślony poprzez przedawnienie. Według prawa, informacje o dłużnikach powinny zostać usunięte z KRD po upływie 3 lat od ostatniej aktualizacji, nie później jednak niż po upływie 10 lat od przekazania danych przez wierzyciela.

Jak sprawdzić informacje na swój temat w KRD?

Każda osoba fizyczna ma prawo sprawdzić swoją sytuację i wpisy w KRD. Aby to zrobić, należy zarejestrować się na stronie KRD, potwierdzić swoją tożsamość i zalogować się na swoje konto. Następnie można skorzystać z usługi „Sprawdź swój PESEL”, aby otrzymać raport dotyczący swojej sytuacji w KRD. Osoby fizyczne mają prawo do bezpłatnego pobrania raportu raz na pół roku.

Podsumowanie

Krajowy Rejestr Długów (KRD) jest kluczowym Biurem Informacji Gospodarczej w Polsce, które gromadzi i udostępnia informacje o zadłużeniu przedsiębiorstw i osób fizycznych. Informacje w KRD są dostarczane przez różne podmioty, a korzystanie z rejestru pozwala na sprawdzenie rzetelności potencjalnych kontrahentów i ograniczenie ryzyka finansowego. Wpis w KRD może zostać usunięty przez wierzyciela po spłacie długu lub w wyniku przedawnienia. Każda osoba fizyczna ma prawo sprawdzić swoją sytuację w KRD, korzystając z usługi dostępnej na stronie internetowej.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie