Home Wiadomości Wzrost liczby pozwów frankowych po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (C-140/22)

Wzrost liczby pozwów frankowych po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (C-140/22)

dodał Bankingo

W pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku odnotowano znaczący wzrost liczby pozwów skierowanych przez Frankowiczów do sądów okręgowych. Dane z sądów okręgowych wskazują, że liczba pozwów wzrosła o ponad 30% w porównaniu do analogicznego okresu w poprzednim roku. Niektóre sądy nawet odnotowały trzycyfrowe wzrosty. Przyczyn tego zjawiska można doszukiwać się w coraz większej świadomości kredytobiorców dotyczącej ich praw oraz możliwości jakie otworzyły dla nich dotychczasowe wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Świadomość praw Frankowiczów

Kredytobiorcy posiadający kredyty denominowane we frankach szwajcarskich coraz bardziej zdają sobie sprawę z ich praw i możliwości, jakie przyniosły dla nich orzeczenia TSUE. Statystyki wskazują na 97% skuteczność Frankowiczów w polskich sądach, co dodatkowo zachęca niezdecydowanych do podjęcia działań prawnych w celu ochrony swoich interesów. Prawnicy reprezentujący Kredytobiorców CHF podkreślają, że obecnie toczy się walka nie tylko o unieważnienie umowy kredytowej, ale również o dochodzenie kolejnych roszczeń przeciwko bankom.

Liczba spraw frankowych w sądach

Analizując dane z 47 sądów okręgowych, można zauważyć, że w pierwszych trzech kwartałach tego roku do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynęło ponad 13 tysięcy nowych pozwów. Pomimo spadku o ponad 7 tysięcy spraw w porównaniu do poprzedniego roku, nadal obserwuje się wzrost liczby spraw w innych sądach okręgowych. Największą ilością nowych wniosków zmaga się sąd okręgowy w Poznaniu, gdzie wpłynęło ponad 6 tysięcy spraw, a także sąd okręgowy w Gdańsku, gdzie zarejestrowano blisko 5 tysięcy spraw. Eksperci wskazują, że na rynku pozostaje około 200 tysięcy umów, które Frankowicze mogą skierować do sądów.

Przyczyny wzrostu liczby pozwów

Wzrost liczby pozwów frankowych wynika z wielu czynników. Jednym z głównych powodów jest niska jakość oferowanych przez banki ugód, które nie satysfakcjonują Frankowiczów. Kredytobiorcy coraz częściej decydują się na drogę postępowania sądowego, aby osiągnąć sprawiedliwość oraz otrzymać odszkodowanie za szkody poniesione z powodu nieprawidłowości w umowach kredytowych. Dodatkowo, wysokie raty walutowe, które muszą spłacać klienci banków, skłaniają ich do podjęcia działań prawnych w celu zmniejszenia swojego zadłużenia.

Wyrok TSUE C-140/22 a kolejne pozwy

7 grudnia Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyda wyrok w sprawie C-140/22, który może przyczynić się do kolejnej fali pozwów frankowych. Wyrok ten rozstrzygnie kwestie związane z okresem przedawnienia roszczeń banków oraz naliczaniem odsetek ustawowych. Dotychczasowe orzecznictwo w tej sprawie nie było jednoznaczne, dlatego Frankowicze czekają na wyrok TSUE, który może przynieść im dodatkowe pieniądze w wysokości nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Specjaliści ds. spraw frankowych podkreślają, że korzystny wyrok TSUE może skłonić kolejnych Frankowiczów do skierowania sprawy do sądu.

Wzrost liczby pozwów frankowych po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (C-140/22) jest zjawiskiem zrozumiałym, biorąc pod uwagę coraz większą świadomość praw Kredytobiorców oraz wysokie raty walutowe. Liczba spraw frankowych rozpatrywanych obecnie w sądach jest znacząca, a kolejne pozwów można się spodziewać po wyroku TSUE. Przed Frankowiczami stoi trudna, ale perspektywiczna walka o ochronę swoich interesów i uzyskanie sprawiedliwości.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie