Home Wiadomości Wzrost dochodu netto sektora bankowego o 179 procent

Wzrost dochodu netto sektora bankowego o 179 procent

dodał Bankingo

W okresie styczeń-październik 2023 roku sektor bankowy odnotował znaczący wzrost dochodu netto. Według danych udostępnionych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, wynik netto sektora bankowego wzrósł o 179,8 procent w porównaniu do poprzedniego roku.

Wynik netto sektora bankowego

Wynik netto w sektorze bankowym jest podzielony na sektor banków komercyjnych i spółdzielczych. W przypadku banków komercyjnych wyniósł on 19,4 mld zł, podczas gdy dla banków spółdzielczych wyniósł 4,2 mld zł. Wynik netto sektora bankowego po wrześniu 2023 roku osiągnął poziom 20,4 mld zł.

Przychody operacyjne

Całkowite przychody operacyjne sektora bankowego w okresie styczeń-październik 2023 roku wyniosły 85,6 mld zł, co oznacza wzrost o 23,6 procent w porównaniu do tego samego okresu w poprzednim roku. Przychody operacyjne składają się z wyniku z tytułu odsetek oraz wyniku z tytułu opłat i prowizji.

Wynik z tytułu odsetek wzrósł o 32,6 procent do 76,5 mld zł, natomiast wynik z tytułu opłat i prowizji spadł o 1,5 procent do 14,7 mld zł. Marża odsetkowa, czyli różnica między przychodami z odsetek a kosztami finansowania, wzrosła do 3,88 procent w porównaniu do 3,87 procent po wrześniu 2023 roku.

Wynik z tytułu utraty wartości

W okresie styczeń-październik 2023 roku wynik z tytułu utraty wartości w sektorze bankowym wyniósł 5,5 mld zł, co oznacza spadek o 14,3 procent w porównaniu do poprzedniego roku.

Koszty administracyjne

Koszty administracyjne sektora bankowego wyniosły 32,8 mld zł, co oznacza spadek o 2,6 procent w porównaniu do poprzedniego roku.

Wskaźnik jakości kredytów klientowskich

Wskaźnik jakości kredytów klientowskich w sektorze bankowym wyniósł 4,9 procent, co oznacza, że był na takim samym poziomie jak w grudniu 2022 roku. W porównaniu do grudnia 2022 roku, jakość kredytów dla przedsiębiorców indywidualnych pogorszyła się z 13,5 procent do 16,1 procent, natomiast dla kredytów konsumpcyjnych pogorszyła się z 8,8 procent do 8,9 procent. Natomiast jakość kredytów dla przedsiębiorstw poprawiła się z 6,5 procent do 6,3 procent, a dla kredytów mieszkaniowych z 2,2 procent do 2,1 procent.

Współczynnik kapitałowy TCR

Współczynnik kapitałowy TCR w sektorze bankowym wzrósł z poziomu 20,6 procent na koniec czerwca 2023 roku do 20,8 procent na koniec września 2023 rok

Wzrost dochodu netto sektora bankowego o 179 procent w okresie styczeń-październik 2023 roku jest znaczącym osiągnięciem. Pomimo spadku wyniku z tytułu utraty wartości, sektor bankowy odnotował wzrost przychodów operacyjnych. Wskaźnik jakości kredytów klientowskich pozostaje stabilny, choć zauważalne są pewne zmiany w poszczególnych segmentach. Wzrost współczynnika kapitałowego TCR sygnalizuje, że sektor bankowy jest dobrze zabezpieczony finansowo.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie