Home Wiadomości BNP Paribas Bank Polska Prognozuje Straty w IV Kw. 2023 r.

BNP Paribas Bank Polska Prognozuje Straty w IV Kw. 2023 r.

dodał Bankingo

BNP Paribas Bank Polska ogłosił, że oczekuje straty netto w czwartym kwartale 2023 roku z powodu wzrostu rezerwy na ryzyko prawne związane z kredytami mieszkaniowymi udzielonymi w szwajcarskiej walucie. Bank szacuje, że rezerwa wyniesie około 1.019 mln zł. Pomimo prognozowanej straty netto, bank jest zadowolony z wyników operacyjnych osiągniętych w trzech poprzednich kwartałach i utrzymuje się na drodze do realizacji swoich głównych celów strategicznych.

Powód wzrostu rezerwy

Według banku, wzrost rezerwy w porównaniu do poprzednich kwartałów wynika głównie z aktualizacji szacunków dotyczących napływu nowych pozwów sądowych, liczby zawieranych ugód z klientami w celu konwersji kredytów w szwajcarskiej walucie na złote oraz innych parametrów uwzględnianych w modelu. Bank podkreśla, że dokładne informacje na ten temat zostaną ujawnione w sprawozdaniu finansowym za 2023 rok, które planuje opublikować 1 marca 2024 roku.

Prognozy na koniec 2023 roku

BNP Paribas Bank Polska szacuje, że wskaźnik pokrycia rezerwą salda bilansowego brutto kredytów mieszkaniowych w szwajcarskiej walucie na koniec 2023 roku będzie zbliżony do 100%. Oznacza to, że bank jest przygotowany na ewentualne straty związane z tymi kredytami i ma odpowiednie zabezpieczenia finansowe.

Wynik netto za cały 2023 rok

Mimo prognozowanej straty netto w czwartym kwartale 2023 roku, BNP Paribas Bank Polska oczekuje, że wynik netto za cały rok będzie dodatni. Dzięki bardzo dobrym wynikom z działalności operacyjnej osiągniętym w trzech poprzednich kwartałach, bank utrzymuje się na drodze do realizacji głównych celów strategicznych. Oznacza to, że mimo krótkoterminowych trudności, bank jest w dobrej kondycji finansowej i nadal rozwija swoją działalność.

Podsumowanie

BNP Paribas Bank Polska prognozuje straty netto w IV kwartale 2023 roku z powodu wzrostu rezerwy na ryzyko prawne związane z kredytami mieszkaniowymi w szwajcarskiej walucie. Bank podkreśla, że mimo tego, oczekuje, że wynik netto za cały 2023 rok będzie dodatni. Szacuje się, że wskaźnik pokrycia rezerwą salda bilansowego brutto kredytów mieszkaniowych w szwajcarskiej walucie na koniec 2023 roku zbliży się do 100%. BNP Paribas Bank Polska utrzymuje się na drodze do realizacji swoich głównych celów strategicznych, co potwierdza jego stabilność finansową i reputację na rynku.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie