Home Wiadomości Wyzwanie dla nowego rządu: Rozwiązanie problemu frankowiczów

Wyzwanie dla nowego rządu: Rozwiązanie problemu frankowiczów

dodał Bankingo

W kampanii wyborczej wiele partii politycznych obiecywało podjęcie działań mających na celu rozwiązanie problemu frankowiczów. Partie takie jak PiS, KO, Lewica i Konfederacja miały swoje propozycje dotyczące uregulowania tej kwestii. Jednak czy jest możliwe znalezienie systemowego rozwiązania dla osób poszkodowanych przez kredyty indeksowane do franka szwajcarskiego? Eksperci mają różne zdania na ten temat.

Propozycje PiS-u

W swoim programie wyborczym Prawo i Sprawiedliwość (PiS) zapowiedziało uruchomienie szybkiej ścieżki sądowej dla frankowiczów. Partia ta proponuje uproszczenie postępowania sądowego w sprawach frankowych i przerzucenie ciężaru dowodu z obywateli na banki. Oznacza to, że to banki będą musiały wykazać, że nie oszukały swoich klientów, oferując im kredyty w obcej walucie.

Jednak eksperci nie są przekonani, czy taki cel jest łatwy do zrealizowania. Profesor Witold Modzelewski, były wiceminister finansów, komentuje, że choć inicjatywa PiS-u ma swoje dobre strony, to przeprowadzenie tego rodzaju procedur może być trudne. Wskazuje również, że problem frankowiczów powinien być rozwiązywany wielotorowo, niezależnie od tego, czy zostanie wprowadzona ustawa restrukturyzacyjna czy też będą zawierane ugody z własnej inicjatywy.

Propozycje ugrupowań opozycyjnych

W trakcie kampanii wyborczej inne ugrupowania polityczne, takie jak Koalicja Obywatelska (KO), Lewica i Konfederacja, także przedstawiły swoje projekty rozwiązania problemu frankowiczów.

Koalicja Obywatelska proponowała znaczące ułatwienia dla frankowiczów, takie jak skrócenie oczekiwania na pierwsze posiedzenie sądu, ograniczenie dowodu z zeznań świadków czy też przesłuchanie stron na pierwszym terminie rozprawy. Ich projekt zakładał również obligatoryjne zawieszenie spłat rat kredytu po pięciu miesiącach, jeśli nie ma wyroku w pierwszej instancji, lub po dwunastu miesiącach, jeśli nie ma wyroku w drugiej instancji.

Lewica natomiast złożyła wniosek o kontrolę Najwyższej Izby Kontroli w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w sprawie kredytów frankowych. Wnioskowano o sprawdzenie procedur i ewentualnej bezczynności KNF, która doprowadziła do trudnej sytuacji konsumentów i sektora bankowego.

Z kolei Konfederacja proponowała wprowadzenie dobrowolnego ustawowego mechanizmu, który mógłby zostać uruchomiony na wniosek kredytobiorcy. Mechanizm ten zakładałby, że po jednej trzeciej kosztów rozliczenia kredytu poniesie bank, po jednej trzeciej Skarb Państwa, a po jednej trzeciej kredytobiorca.

Potrzeba reformy i współpracy

Wygląda na to, że nie ma jednego prostego rozwiązania dla problemu frankowiczów. Wiele partii politycznych ma różne propozycje, które mogą pomóc w uregulowaniu tej kwestii. Jednak eksperci podkreślają, że potrzebna jest reforma organów nadzorujących rynek usług finansowych, takich jak KNF i UOKiK.

Niezbędne jest również wsparcie wymiaru sprawiedliwości w zakresie składów osobowych i liczby sędziów, a także w kwestiach technicznych. Sędziowie powinni mieć dostęp do akt online, co znacznie usprawniłoby procesy.

Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu (SSBB) jest zdeterminowane, aby przedstawić aktualną sytuację frankowiczów nowym władzom. Jednak również środowisko bankowe będzie zabiegało o swoje interesy. Ważne jest, aby problem frankowiczów był priorytetem dla rządu i żeby znalazł się kompleksowy sposób rozwiązania tej kwestii.

Frankowicze potrzebują wsparcia, a zarówno władze jak i banki mają obowiązek rozwiązać ten problem, który narasta z każdym rokiem. Częściowe rozwiązania nie wystarczą, konieczne jest podejście do tej sprawy całościowe, uwzględniające interesy wszystkich stron zaangażowanych.

Podsumowanie

Problem frankowiczów jest jednym z najważniejszych wyzwań dla nowego rządu. Partie polityczne mają różne propozycje rozwiązania tej kwestii, takie jak uruchomienie szybkiej ścieżki sądowej, wprowadzenie ustawowego mechanizmu czy reforma organów nadzoru. Jednak znalezienie systemowego rozwiązania dla frankowiczów nie jest łatwe, a potrzebne są szeroko zakrojone reformy. Wsparcie dla wymiaru sprawiedliwości oraz współpraca między władzami a bankami są niezbędne w celu znalezienia trwałego rozwiązania dla problemu frankowiczów.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie