Home Wiadomości Prawomocne wyrok potwierdzają, że bankom nie należy się waloryzacja kapitału

Prawomocne wyrok potwierdzają, że bankom nie należy się waloryzacja kapitału

dodał Bankingo

Kredyty we frankach szwajcarskich to temat, który od dłuższego czasu budzi wiele emocji i kontrowersji. Po przełomowym orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z 15 czerwca 2023 roku, wiele osób zastanawiało się, jakie będą dalsze konsekwencje dla banków i frankowiczów. Teraz, po kolejnych prawomocnych wyrokach sądowych, staje się jasne, że banki nie dostaną ani wynagrodzenia, ani waloryzacji kapitału.

Prawomocny wyrok sądu apelacyjnego we Wrocławiu

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wydał prawomocny wyrok w sprawie sporu między mBankiem a frankowiczem. Bank domagał się wynagrodzenia za korzystanie z kapitału oraz żądał dokonania sądowej waloryzacji kapitału kredytu. Jednak sąd oddalił apelację mBanku, utrzymując w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy. To jedno z pierwszych w skali kraju prawomocnych orzeczeń dotyczących żądania banku o dokonanie sądowej waloryzacji świadczenia.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wydał wyrok w sprawie o sygn. akt I ACa 1348/22, w którym prawomocnie oddalił żądanie mBanku o zasądzenie wynagrodzenia za korzystanie z kapitału oraz żądanie o dokonanie sądowej waloryzacji świadczenia w postaci kapitału kredytu. Wyrok ten utrzymuje w mocy wcześniejsze orzeczenie Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 7 czerwca 2022 r. (sygn. akt I C 118/22).

Łączna korzyść finansowa dla frankowicza

Warto zauważyć, że Sąd Okręgowy w Świdnicy w swoim wyroku określił łączną korzyść finansową dla frankowicza. Według wyroku z 7 czerwca 2022 roku (sygn. akt: I C 118/22), frankowicz miał otrzymać łącznie 433 428,72 zł. Chociaż sąd oddalił powództwo mBanku, bank złożył apelację od tej decyzji, która została teraz ostatecznie odrzucona przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu.

Ostatnie wyroki sądowe są wynikiem przełomowego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 15 czerwca 2023 roku. TSUE uznał wówczas, że bankom nie przysługują odsetki od kredytu udzielonego w frankach szwajcarskich. Jednak już kilka dni po tym orzeczeniu banki zapowiedziały poszukiwanie innych sposobów uzyskania „wynagrodzenia” za udostępniony kapitał. Jednym z tych sposobów miała być waloryzacja kapitału.

Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich, podkreślił, że wyrok TSUE z 15 czerwca nie wykluczał waloryzacji, mimo że nie mówił o niej bezpośrednio. Waloryzacja, według prezesa, nie jest ani wynagrodzeniem, ani odszkodowaniem, ani rekompensatą. W obliczu tych wyjaśnień, banki szukają innych dróg dochodzenia swoich roszczeń.

Brak spójności w wyrokach sądowych

Warto zauważyć, że ostatnie wyroki sądów okręgowych i apelacyjnych nie są spójne i nie wyznaczają jednego podejścia do problemu rozliczeń między frankowiczami a bankami po unieważnieniu umowy kredytowej. Przykładowo, Sąd Okręgowy w Gdańsku w swoim wstępnym wyroku przyjął, że bank może dochodzić roszczenia wobec frankowicza z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia się. Sąd uwzględnił także orzeczenie TSUE, które użyło pojęcia „rekompensata”, nieznane w polskim prawie. Dlatego wydał wyrok wstępny, aby obliczyć wartość świadczenia.

Podobne orzeczenia zapadły również w innych sądach, takich jak Sąd Okręgowy w Elblągu czy Sąd Okręgowy w Krakowie i Warszawie. W tych przypadkach sądy uznały, że bank ma prawo dochodzić roszczenia o rozliczenie bezpodstawnego wzbogacenia kredytobiorcy z tytułu korzystania z kapitału.

W świetle tych rozbieżności w orzecznictwie sądowym, sprawa kredytów we frankach nadal jest otwarta. Należy oczekiwać dalszych wyroków sądowych, które będą miały wpływ na dalsze rozliczenia między bankami a frankowiczami.

Podsumowanie

W świetle najnowszych prawomocnych wyroków sądowych w sprawie kredytów we frankach, banki nie otrzymają ani wynagrodzenia, ani waloryzacji kapitału. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy, co oznacza, że frankowicze nie będą musieli płacić bankom dodatkowych kwot. Jednak brak spójności w wyrokach sądowych wskazuje na to, że sprawa kredytów we frankach nadal pozostaje otwarta i może wymagać dalszych rozstrzygnięć sądowych.

Kredyty we frankach to temat, który budzi duże zainteresowanie i kontrowersje. Dlatego ważne jest śledzenie najnowszych wyroków sądowych oraz informacji na ten temat, aby być na bieżąco z dalszymi rozwojami w tej sprawie.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie