Home Wiadomości Wyroki Sądu Najwyższego w sprawach frankowych – Czy mają szansę wpłynąć negatywnie na orzecznictwo?

Wyroki Sądu Najwyższego w sprawach frankowych – Czy mają szansę wpłynąć negatywnie na orzecznictwo?

dodał Andrzej Kozlowski

W ostatnim czasie media rozpisywały się na temat trzech wyroków Sądu Najwyższego z 19 września 2023 roku, które miały rzekomo zmienić linie orzeczniczą w sprawach kredytów frankowych. Artykuły sugerowały, że kredytobiorcy powinni zacząć się martwić. Jednakże, po dokładniejszej analizie tych wyroków, okazuje się, że nie ma powodów do paniki. W niniejszym artykule przeanalizujemy te wyroki, zaprezentujemy kontekst orzecznictwa dotyczącego kredytów frankowych oraz wyjaśnimy, dlaczego nie powinniśmy obawiać się negatywnych skutków dla kredytobiorców.

Kontekst orzecznictwa

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z 3 października 2019 roku w sprawie Kamila Dziubaka i Justyny Dziubak przeciwko Raiffeisen Bank International AG był przełomowy dla kredytobiorców frankowych. Trybunał jasno stwierdził, że umowy kredytowe zawierające postanowienia abuzywne mogą być unieważnione. Jeśli usunięcie tych nieuczciwych zapisów spowoduje, że umowa nie może być utrzymana zgodnie z przepisami prawa krajowego, to umowa powinna zostać unieważniona. Oznacza to, że sądy krajowe nie mogą próbować naprawiać umowy i zastępować nieuczciwego kursu banku innymi miernikami wartości, takimi jak średni kurs NBP.

Wyroki Sądu Najwyższego z 19 września 2023 roku

Wyroki Sądu Najwyższego z 19 września 2023 roku wywołały pewne kontrowersje. Trzyosobowy skład Izby Cywilnej Sądu Najwyższego orzekł, że unieważnienie lub brak związania kredytobiorcy ustalonym w umowie kredytu denominowanego lub indeksowanego do waluty obcej nie powoduje całkowitej nieważności umowy kredytowej. Dodatkowo, jeżeli brakowało przelicznika w umowie, to na podstawie przepisów prawa można zastosować przelicznik wynikający ze zwyczajów i zasad współżycia społecznego lub analogii z innymi przepisami, takimi jak art. 358 § 2 kodeksu cywilnego.

Kontrowersje i rzeczywiste skutki

Wywołane tymi wyrokami kontrowersje były przesadzone. Wielu ludzi błędnie uważa, że wszystkie wyroki Sądu Najwyższego mają rangę uchwały, co nie jest prawdą. Sąd Najwyższy składa się z ponad 120 sędziów i podzielony jest na kilka Izb, które wydają orzeczenia w określonych sprawach. Wyroki z 19 września 2023 roku dotyczyły konkretnych spraw o zindywidualizowanym stanie faktycznym i nie oznaczają zmiany ogólnego orzecznictwa w sprawach frankowych.

Warto zauważyć, że większość orzeczeń Sądu Najwyższego dotyczy unieważnienia umowy kredytowej w przypadku stwierdzenia abuzywności postanowień. Sądy powszechne stosują konsekwentnie orzeczenie TSUE z 2019 roku. Sąd Najwyższy również potwierdza, że stosowanie wadliwych zapisów może prowadzić do unieważnienia umowy i nie dopuszcza „plombowania” umowy innymi zapisami, takimi jak średni kurs NBP.

Statystyki i postawa sektora bankowego

Statystyki nie pozostawiają wątpliwości – kredytobiorcy frankowi wygrywają w niemal 97-98% spraw. Banki, które nie chcą pogodzić się z przegraną, składają wnioski kasacyjne. Jednak Sąd Najwyższy, aby przeciwdziałać takiej praktyce, wydał postanowienie wskazujące, że jeżeli głównym powodem unieważnienia umowy jest stwierdzenie, że klauzule umożliwiające stosowanie nieuczciwego kursu banku naruszają interesy konsumenta, to nie ma potrzeby rozpatrywania skargi kasacyjnej banku.

Niezależnie od tego, sektor bankowy przygotowuje się na ryzyko prawne związane z kredytami frankowymi, zwiększając rezerwy finansowe. To samo świadczy o tym, że banki nie spodziewają się przełomu w orzecznictwie i nie wierzą, że ostatnie wyroki Sądu Najwyższego zmienią obecny porządek prawny.

Wybór odpowiedniego pełnomocnika

W kontekście kredytów frankowych, kluczowym czynnikiem sukcesu jest wybór odpowiedniego pełnomocnika. Orzecznictwo wskazuje, że każdy kredytobiorca może osiągnąć korzystny wyrok, unieważniający umowę kredytową. Jednak niektóre sprawy są przegrane z powodu braku odpowiedniego przygotowania i prowadzenia sprawy.

Aby zwiększyć szansę na wygraną, konieczne jest rzetelne przeanalizowanie umowy kredytowej, uwzględnienie okoliczności mających wpływ na ryzyko procesowe, oszacowanie wartości przedmiotu sporu, precyzyjne sformułowanie pisma procesowego oraz posiadanie doświadczenia na sali sądowej. Warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, który zapewni kompleksową opiekę procesową, obejmującą wszystkie aspekty sprawy.

Podsumowanie

Wyroki Sądu Najwyższego z 19 września 2023 roku nie oznaczają zmiany ogólnego orzecznictwa w sprawach kredytów frankowych. Kontrowersje wywołane tymi wyrokami są przesadzone, a większość orzeczeń Sądu Najwyższego nadal potwierdza możliwość unieważnienia umowy kredytowej w przypadku stwierdzenia abuzywności postanowień. Statystyki również pokazują, że kredytobiorcy frankowi wygrywają w niemal 97-98% spraw.

Ważne jest, aby wybrać odpowiedniego pełnomocnika, który pomoże w przygotowaniu i prowadzeniu sprawy, aby zwiększyć szanse na korzystne rozstrzygnięcie sądowe. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu i wsparciu profesjonalnego pełnomocnika, kredytobiorcy mogą dochodzić swoich praw w sprawach frankowych.

Kryterium Wpływ na orzecznictwo
Orzeczenia TSUE Wyroki SN nie uwzględniają wiążących orzeczeń TSUE, co wskazuje na brak wpływu na istniejącą linię orzecznictwa
Praktyka Sądu Najwyższego i Sądów Powszechnych SN wydaje wyroki w konkretnych, indywidualnych przypadkach, które nie mają mocy uchwały i nie wpływają na linię orzecznictwa
Reakcja mediów Wyroki wywołały dyskusję w mediach, ale nie wpłynęły na zmianę orzecznictwa
Interpretacja prawna Wyroki kontrowersyjne i niezgodne z linią prokonsumencką TSUE oraz SN, sugerują brak wpływu na orzecznictwo
Skutki dla kredytobiorców Statystyki wskazują na kontynuację trendu korzystnych wyroków dla kredytobiorców, więc wyroki te nie zmienią orzecznictwa

 

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie