Home Wiadomości Wyrok TSUE: Kolejny Krok ku Sprawiedliwości dla Frankowiczów

Wyrok TSUE: Kolejny Krok ku Sprawiedliwości dla Frankowiczów

dodał Bankingo

Frankowicze – kredytobiorcy zmagający się z konsekwencjami niekorzystnych umów kredytów frankowych – otrzymali kolejny argument w swojej walce z bankami. Orzeczenie TSUE, znane jako wyrok C-570/21, stanowi istotny zwrot w kwestii ochrony praw tych konsumentów, którzy częściowo zainwestowali swój kredyt w działalność gospodarczą. Dla sądów nie powinien już mieć znaczenia fakt, że nieruchomość, na której wykorzystany został kredyt, była wynajmowana lub wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej.

Ważne jest dominujące zastosowanie kredytu – jeśli był to cel konsumpcyjny, czyli mieszkaniowy, frankowicz jest uznawany za konsumenta zgodnie z dyrektywą 93/13. To oznacza, że umowy kredytu frankowego, które zawierają nieuczciwe postanowienia, nie wiążą kredytobiorcy i nie powodują wobec niego skutków prawnych.

Światło w Tunelu: Unieważnienie Umowy

Jakie korzyści płyną z takiego statusu konsumenta dla frankowicza? Przede wszystkim, umowa abuzywnego kredytu frankowego nie powinna go obowiązywać od momentu jej zawarcia. Możliwe jest skuteczne unieważnienie takiej umowy w sądzie na zasadzie teorii dwóch kondykcji (T2K). To otwiera drzwi do istotnej zmiany sytuacji kredytobiorcy.

Unieważnienie umowy kredytu na zasadzie T2K oznacza dla frankowicza zerowanie salda kredytu i uwolnienie od spłaty miesięcznych rat. Co więcej, bank musi zwrócić frankowiczowi wszystkie nieprzedawnione raty kredytu, co oznacza wszelkie płatności dokonane na rzecz banku w ciągu ostatnich 10 lat od momentu, gdy kredytobiorca dowiedział się, że umowa zawiera klauzule abuzywne.

Ostatnie Słowo: Nadchodzące Decyzje TSUE

Kolejne rozstrzygnięcie TSUE, zaplanowane na 15 czerwca, może jeszcze bardziej wzmacniać pozycję frankowiczów. Konsumenci poszkodowani przez abuzywne umowy mogą mieć prawo dochodzić od banku dodatkowych świadczeń, takich jak zadośćuczynienie czy waloryzacja wpłacanych co miesiąc rat kredytu.

Końcowa decyzja TSUE może zatem stanowić przełom w kwestii ochrony praw frankowiczów, otwierając nowe możliwości dla tych, którzy dotychczas zmagali się z konsekwencjami niekorzystnych umów kredytowych.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie