Home Wiadomości Kredyt we frankach i działalność gospodarcza – TSUE pozwala na unieważnienie takich kredytów?

Kredyt we frankach i działalność gospodarcza – TSUE pozwala na unieważnienie takich kredytów?

dodał Bankingo

Dnia 8 czerwca, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał istotne postanowienie, które stanowi pozytywne wieści dla kredytobiorców. Wyrok dotyczył kwestii, czy możliwe jest odebranie statusu konsumenta osobie, która wzięła kredyt, część którego przeznaczona była na działalność gospodarczą. TSUE jednoznacznie określił, że kluczowe jest ustalenie, jaki był główny cel zawarcia umowy kredytowej.

Szczegóły Wyroku TSUE

Trybunał Sprawiedliwości UE utrzymał swoje orzeczenia na rzecz konsumentów. Konkretnie, wyrok skupiał się na określeniu, czy osoba, która wzięła kredyt samodzielnie lub z innym kredytobiorcą, a część środków została przeznaczona na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, może zostać pozbawiona statusu konsumenta.

TSUE podkreślił, że sąd krajowy powinien dokładnie zbadać cel kredytu, biorąc pod uwagę zarówno aspekty ilościowe, jak i jakościowe. Kluczowe jest ustalenie, w jakim stopniu kredyt został przeznaczony na cele gospodarcze. W sytuacjach, gdy kredytobiorców jest więcej niż jeden – ważne jest, że tylko jeden z nich realizuje cel gospodarczy. Przykładowo, fakt, że kredyt został wykorzystany do budowy domu, w którym jeden z pokojów jest wynajmowany, nie oznacza, że kredytobiorca traci status konsumenta, jeżeli dominującym celem była konsumpcja.

Wpływ Wyroku na Walkę o Unieważnienie Umowy Kredytowej

Prawnicy, wyjaśniają, że wyrok TSUE oznacza, że kredytobiorcy, którzy przeznaczyli tylko mniejszą część kredytu na cele związane z działalnością gospodarczą, mogą nadal podważać umowę kredytową.

W przyszłości, sąd będzie musiał zwrócić uwagę na aspekt dominującego przeznaczenia środków z kredytu przed oceną, czy kredytobiorca jest konsumentem w relacji z bankiem. To jest istotne, biorąc pod uwagę możliwość korzystania z decyzji TSUE dotyczących kredytów frankowych.

Prawnicy reprezentujący Frankowiczów są przekonani, że ten wyrok pomoże wielu frankowiczom w podejmowaniu decyzji dotyczących kwestionowania umów kredytowych. Jednakże, zaleca on, aby najpierw skonsultować umowę z prawnikiem pod kątem tego „dominującego aspektu”.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie