Home Wiadomości Wyrok SN 6 grudnia 2023 (III CZP 59/22) – Skutki nieważności umów kredytów „frankowych”: Co oznacza dla Frankowiczów?

Wyrok SN 6 grudnia 2023 (III CZP 59/22) – Skutki nieważności umów kredytów „frankowych”: Co oznacza dla Frankowiczów?

dodał Bankingo

Sąd Najwyższy już 6 grudnia 2023 w składzie 7 sędziów pochyli się nad zagadnieniem prawnym III CZP 59/22 i podejmie decyzję dotyczącą skutków nieważności umów kredytów denominowanych we frankach szwajcarskich. Zagadnienie to jest niezwykle istotne dla wielu kredytobiorców, którzy zmagają się z problemami związanymi z tymi kredytami. Rozprawa w tej sprawie (III CZP 59/22) będzie jawna i odbędzie się 6.12.2023r. o 13.00 w Sali E. na pl. Krasińskich 2/4/6.

Kontekst prawny

Sprawa, która zostanie rozpatrzona przez Sąd Najwyższy, została sformułowana na podstawie wcześniejszych uchwał tego samego sądu. Dotyczy ona zasady dwóch kondykcji, która określa, że roszczenia kredytobiorcy i banku dotyczące zwrotu wzbogacenia należy traktować oddzielnie. Oznacza to, że w przypadku unieważnienia umowy kredytowej, każda ze stron ma oddzielne roszczenie dotyczące zwrotu spełnionego świadczenia. Dla kredytobiorcy oznacza to roszczenie o zwrot rat kapitałowo-odsetkowych, natomiast dla kredytodawcy – o zwrot udzielonej kwoty kredytu.

Problem z indeksacją

W praktyce pojawia się jednak problem związany z indeksacją rat. W przypadku unieważnienia umów kredytowych, niejasne jest, w jaki sposób należy wyliczyć zwrot nadpłaty rat, zwłaszcza w przypadku umów indeksowanych do waluty obcej, takiej jak frank szwajcarski. Istnieje różnica w sposobie wyliczenia stopy oprocentowania, co wpływa na wysokość rat. Niektórzy kredytobiorcy uważają, że należy uwzględnić oprocentowanie według stopy LIBOR, która jest korzystniejsza niż stawka WIBOR, z którą są związane kredyty udzielane w złotówkach.

Pytanie dla Sądu Najwyższego

W związku z powyższym, Sąd Najwyższy będzie musiał odpowiedzieć na pytanie, czy w przypadku unieważnienia umowy kredytu udzielonego w walucie polskiej, indeksowanego do waluty obcej, należy uwzględnić nominalną wysokość rat kredytu czy też oprocentowanie według stopy referencyjnej właściwej dla kredytów indeksowanych do waluty obcej lub złotowych. Jest to istotne pytanie, które wpływa na ostateczne rozliczenie między kredytobiorcą a bankiem.

Decyzja Sądu Najwyższego

Decyzja Sądu Najwyższego będzie miała duże znaczenie dla tysięcy kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyty denominowane we frankach szwajcarskich. Ustalenie skutków nieważności umów „frankowych” oraz sposobu wyliczenia należnych kwot do zwrotu będzie miało wpływ na ich sytuację finansową. Dlatego też kredytobiorcy czekają z niecierpliwością na decyzję sądu.

Wejściówki na posiedzenie w sprawie zagadnienia prawnego dotyczącego kredytów „frankowych”

W dniu 29 listopada 2023 r., na swojej stronie internetowej, Sąd Najwyższy poinformował, że posiedzenie dotyczące zagadnienia prawnego o sygnaturze akt III CZP 59/22 odbędzie się 6 grudnia 2023 r. o godzinie 13:00 w sali E. To wydarzenie przyciągnie z pewnością szerokie zainteresowanie, gdyż wynik tego posiedzenia może mieć znaczący wpływ na tysiące posiadaczy kredytów denominowanych we frankach szwajcarskich.

Warto podkreślić, że Sąd Najwyższy podjął kroki w celu zapewnienia transparentności i dostępności tego posiedzenia dla ogółu społeczeństwa.

Dla wszystkich zainteresowanych udziałem w charakterze publiczności, w tym przedstawicieli mediów, Sąd Najwyższy udostępnia możliwość zgłaszania się na to wydarzenie. Aby uzyskać wejściówkę, należy zgłosić swoje zainteresowanie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres sn@sn.pl lub telefonicznie, kontaktując się z sekretariatem Wydziału III Izby Cywilnej pod numerem 22 530 85 25. Ważne jest, aby zgłoszenie zawierało sygnaturę sprawy i zostało dokonane najpóźniej do 5 grudnia 2023 roku. O przyznaniu wejściówek decydować będzie kolejność zgłoszeń. Dodatkowo, wszelkie informacje dotyczące obsługi medialnej sprawy można uzyskać, kontaktując się z Centrum Informacyjnym Sądu Najwyższego, zarówno mailowo na adres BiuroPrasoweSN@sn.pl, jak i telefonicznie pod numerem 22 530 82 13..

Podsumowanie

Sprawa skutków nieważności umów kredytów „frankowych” oraz sposobu wyliczenia kwot do zwrotu kredytobiorcom jest aktualnie rozpatrywana przez Sąd Najwyższy w Polsce. Decyzja sądu będzie miała duże znaczenie dla kredytobiorców, którzy zmagają się z problemami związanymi z tymi kredytami. Oczekuje się, że rozstrzygnięcie tej sprawy pozwoli na uregulowanie sytuacji wielu osób, które mają problemy z kredytami we frankach szwajcarskich.

Sąd będzie orzekał w następującym składzie: Przewodniczący – Prezes SN Joanna Misztal-Konecka, Sędziowie: SSN Jacek Grela (sprawozdawca), SSN Maciej Kowalski, SSN Marcin Krajewski, SSN, Mariusz Łodko, SSN Marcin Łochowski, SSN Beata Janiszewska

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie