Home Finanse Wykup wierzytelności – na czym to polega?

Wykup wierzytelności – na czym to polega?

dodał Bankingo

W dzisiejszym artykule przyjrzymy się wykupowi wierzytelności dla dłużnika i zbywcy jako alternatywnej formie finansowania. Przeanalizujemy korzyści dla obu stron, warunki współpracy oraz aspekty prawne i podatkowe związane z tym procesem.

Wykup wierzytelności dla dłużnika

Wykup wierzytelności dla dłużnika to proces, który umożliwia rozłożenie płatności na dłuższy okres czasu, dostosowany do możliwości finansowych dłużnika. Ten rodzaj finansowania jest szczególnie atrakcyjny dla przedsiębiorców, którzy chcą zrealizować swoje inwestycje bez konieczności przeprowadzania odrębnych przetargów na finansowanie.

Korzyści dla dłużnika

Dzięki wykupowi wierzytelności, dłużnik korzysta z kilku istotnych korzyści:

 1. Możliwość realizacji inwestycji w formule „Zbuduj i sfinansuj” bez konieczności przeprowadzania odrębnych przetargów.
 2. Możliwość rozłożenia spłaty wierzytelności na dłuższy okres, dopasowany do możliwości finansowych.
 3. Zdolność do zrealizowania większej liczby inwestycji w tym samym czasie.

Warunki współpracy

Aby skorzystać z wykupu wierzytelności dla dłużnika, konieczne są spełnienie pewnych warunków:

 1. Zarówno zbywca wierzytelności, jak i dłużnik muszą posiadać zdolność kredytową.
 2. Konieczne jest ustanowienie prawnych zabezpieczeń, które zapewnią bezpieczeństwo finansowe dla wszystkich stron.

Wykup wierzytelności dla zbywcy

Wykup wierzytelności dla zbywcy to kolejna forma finansowania, która umożliwia sprzedaż wierzytelności przed terminem jej wymagalności.

Korzyści dla zbywcy

Sprzedaż wierzytelności dla zbywcy przynosi wiele korzyści:

 1. Poprawa płynności finansowej poprzez skrócenie czasu oczekiwania na otrzymanie należności za dostarczone towary i usługi.
 2. Możliwość wykorzystania środków własnych na zwiększenie obrotów firmy.
 3. Możliwość zaoferowania dłużnikom korzystniejszych warunków płatności.
 4. Eliminacja ryzyka finansowego związanego z nieuregulowaniem zobowiązań przez dłużników (w przypadku wykupu bez regresu).

Warunki współpracy

Podobnie jak w przypadku wykupu wierzytelności dla dłużnika, istnieją pewne warunki współpracy, które muszą być spełnione:

 1. Zarówno zbywca wierzytelności, jak i dłużnik muszą posiadać zdolność kredytową.
 2. Konieczne jest ustanowienie prawnych zabezpieczeń.
 3. Zarówno zbywca, jak i dłużnik muszą wyrazić zgodę na wykup wierzytelności.

Ograniczenia i koszty sprzedaży wierzytelności

Sprzedaż wierzytelności może być ograniczona przez pewne czynniki, takie jak prawa niezbywalne z mocy ustawy (np. służebności, dożywocie) oraz wierzytelności umownie wyłączone z obrotu. Warto również wziąć pod uwagę koszty związane z taką transakcją.

Koszty sprzedaży wierzytelności

Cena, jaką można uzyskać za wierzytelność, zależy od kilku czynników, takich jak kondycja finansowa dłużnika, długość okresu przeterminowania wierzytelności oraz ryzyko związane z niewypłacalnością dłużnika. Firmy zainteresowane zakupem wierzytelności dokładnie analizują sytuację dłużnika, korzystając z informacji dostępnych w rejestrach przedsiębiorców, wywiadowniach gospodarczych i na giełdach długów. Cena zakupu wierzytelności zazwyczaj mieści się w przedziale od 50% do 90% wartości nominalnej wierzytelności.

Skutki podatkowe

W przypadku sprzedaży wierzytelności, należy pamiętać o konieczności opodatkowania takiej transakcji. Zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatek od sprzedaży praw majątkowych wynosi obecnie 1%. Wartość podatku jest obliczana od kwoty, za jaką wierzytelność została sprzedana.

Podsumowanie

Wykup wierzytelności dla dłużnika i zbywcy stanowi alternatywną formę finansowania, która przynosi korzyści obu stronom. Dla dłużnika, umożliwia realizację inwestycji w formule „Zbuduj i sfinansuj” oraz rozłożenie spłaty wierzytelności na dłuższy okres. Dla zbywcy, poprawia płynność finansową i eliminuje ryzyko związane z nieuregulowaniem zobowiązań przez dłużników. Przed podjęciem decyzji o sprzedaży wierzytelności, warto dokładnie przeanalizować wszystkie aspekty, w tym koszty i skutki podatkowe, aby podjąć najlepszą decyzję dla swojej firmy.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie