Home Finanse Jak poprawić fakturę w przypadku błędu w kwocie brutto w 2024 roku

Jak poprawić fakturę w przypadku błędu w kwocie brutto w 2024 roku

dodał Bankingo

W praktyce gospodarczej zdarza się, że z powodu błędu pracownika lub programu finansowo-księgowego wystawiana jest faktura zawierająca błędne dane, zwłaszcza jeśli chodzi o kwotę brutto. W takiej sytuacji podatnik powinien podjąć odpowiednie kroki w celu skorygowania błędu i uniknięcia nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych. W niniejszym artykule omówimy, jak poprawić fakturę w przypadku pomyłki dotyczącej kwoty brutto, zgodnie z obowiązującymi w 2024 roku przepisami ustawy o VAT.

Wystawienie faktury korygującej

Zgodnie z przepisami ustawy o VAT, w przypadku, gdy po wystawieniu faktury stwierdzono pomyłkę w kwocie brutto, podatnik jest zobowiązany wystawić fakturę korygującą. Faktura korygująca ma na celu sprostowanie błędu i wprowadzenie poprawnych informacji dotyczących kwoty brutto. Ważne jest jednak, że faktura korygująca nie wpływa na przedmiot transakcji, podstawę opodatkowania ani moment powstania obowiązku podatkowego.

W przypadku wystawienia faktury korygującej, zarówno wystawca, jak i odbiorca faktury korygującej, powinni dołączyć ją do faktury pierwotnej. Jednak faktury korygujące nie są uwzględniane w rejestrach prowadzonych na potrzeby podatku od towarów i usług, ponieważ nie mają wpływu na wysokość wykazanego zobowiązania podatkowego.

Anulowanie faktury

W praktyce gospodarczej dopuszczalne jest również anulowanie faktur, ale pod pewnymi warunkami. Anulowanie faktury dotyczy tylko tych przypadków, gdy faktura została sporządzona przez podatnika, ale nie została wprowadzona do obrotu prawnego. Innymi słowy, anulowanie faktury dotyczy tylko tych przypadków, gdy faktura dokumentuje transakcję, która faktycznie nie została dokonana.

Anulowanie faktury powinno odbyć się poprzez opatrzenie jej odpowiednią adnotacją o przyczynie i okolicznościach anulowania, a następnie pozostawienie jej w dokumentacji podatkowej. W takim przypadku faktura nie jest fakturą wystawioną w rozumieniu ustawy o VAT i nie stanowi podstawy do zapłaty podatku VAT.

Jak poprawić fakturę korygującą

W przypadku wystąpienia błędu w fakturze korygującej, istnieje konieczność dokonania kolejnej korekty. Faktura korygująca powinna zawierać wyraźne oznaczenie „FAKTURA KORYGUJĄCA” lub „KOREKTA”, numer kolejny oraz datę wystawienia. Ponadto, faktura korygująca powinna zawierać informacje dotyczące faktury, którą koryguje, przyczyny korekty oraz prawidłową treść korygowanych pozycji, w tym kwoty korekty podstawy opodatkowania i kwoty korekty podatku.

Przepisy dotyczące poprawiania faktur

Warto zauważyć, że przepisy ustawy o VAT nie regulują jednoznacznie kwestii poprawiania faktur. Zatem w przypadku wystąpienia błędu w fakturze, podatnik powinien kierować się ogólnymi zasadami wynikającymi z prawa podatkowego i dobrych praktyk księgowych.

W praktyce, dla zachowania przejrzystości i zgodności z obowiązującymi przepisami, zaleca się, aby podatnicy dokładali wszelkich starań, aby błędy w fakturach były jak najszybciej skorygowane. W przypadku wątpliwości lub bardziej skomplikowanych sytuacji, zawsze warto skonsultować się z doradcą podatkowym lub specjalistą ds. księgowości, aby uzyskać profesjonalną poradę.

Podsumowanie

W przypadku wystąpienia błędu w fakturze dotyczącej kwoty brutto, istnieją dwie możliwości poprawienia nieprawidłowości. Pierwszą opcją jest wystawienie faktury korygującej, która wprowadzi poprawne informacje dotyczące kwoty brutto. Drugą opcją jest anulowanie faktury, ale pod warunkiem, że faktura nie została wprowadzona do obrotu prawnego.

W obu przypadkach ważne jest przestrzeganie obowiązujących przepisów ustawy o VAT oraz zasad księgowości. Dbałość o prawidłowe rozliczenie faktur jest istotna dla zachowania przejrzystości i zgodności z obowiązującymi przepisami podatkowymi. W razie wątpliwości zawsze warto skonsultować się z doradcą podatkowym lub specjalistą ds. księgowości, aby uzyskać profesjonalną poradę.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie