Home Wiadomości Wykreślenie hipoteki jako klucz do rozwiązania problemów frankowiczów z Getin Noble Bankiem

Wykreślenie hipoteki jako klucz do rozwiązania problemów frankowiczów z Getin Noble Bankiem

dodał Bankingo

Podczas gdy sądy w Polsce są coraz bardziej zatłoczone pozwami złożonymi przez klientów Getin Noble Banku, którzy zaciągnęli kredyty frankowe, niektórzy prawnicy proponuje nową, innowacyjną strategię. Zamiast tradycyjnej drogi walki o unieważnienie umowy kredytowej, prawnicy frankowiczów z Getin Noble Banku są coraz bardziej skłonni składać wnioski o wykreślenie hipoteki bezpośrednio do sądu wieczystoksięgowego. Sądzi się, że taki wyrok może stanowić grunt do anulowania umowy kredytowej, wiązać inne sądy i strony, a także stanowić bezpośrednią podstawę do wykreślenia hipoteki.

Jednak ta nowa taktyka jest kontrowersyjna, a jej skuteczność będzie w dużej mierze zależała od interpretacji sądów wieczystoksięgowych. To nowatorskie podejście jest dla wielu nieznane, a liczba takich spraw jest na razie niewielka. Jeśli jednak korzystne dla frankowiczów z Getin Noble Banku decyzje będą się mnożyć, możemy spodziewać się lawiny nowych wniosków.

Inicjowanie procesu wykreślenia hipoteki z Getin Noble Bankiem jako pierwszego kroku może stanowić istotne rozwiązanie dla tych, którzy poszukują alternatywnej drogi do tradycyjnych roszczeń o zwrot rat czy o ustalenie nieważności umowy kredytowej. W kontekście aktualnej sytuacji restrukturyzacji GNB, a w konsekwencji ograniczenia możliwości egzekucji świadczeń, ta nowa strategia może okazać się kluczowa. Prawniczy świat obserwuje, czy ten ruch okaże się przełomowym dla przyszłości frankowiczów. Jednak mimo wszystko, Związek Banków Polskich zachowuje neutralność i powstrzymuje się od oceny taktyki prawnej frankowiczów.

Wniosek o uzgodnienie treści księgi wieczystej drogą do życia bez kredytu

Tworzenie wniosku o uzgodnienie treści księgi wieczystej ze stanem rzeczywistym, na mocy artykułu 10 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, wydaje się być korzystnym rozwiązaniem dla frankowiczów z GNB. Dzięki tej strategii można zabić dwie pieczenie na jednym ogniu: nie tylko omija się zatory w Sądzie Okręgowym, ale także uzyskuje się wyrok, który wiążąco dla innych sądów i stron, ustanawia nieważność umowy kredytowej i stanowi podstawę do wykreślenia hipoteki.

W przypadku prawomocnego wyroku tego typu, nie ma ryzyka, że jakikolwiek referendarz sądowy w wydziale wieczystoksięgowym uzna ten dokument za niewystarczający do wykreślenia hipoteki. Taki scenariusz jest możliwy w przypadku wyroków ustalających nieistnienie czy nieważność umowy kredytu.

Równie istotne jest to, że koszty takiego wniosku nie są wygórowane. Opłata sądowa za pozew o wykreślenie hipoteki wynosi 2000 zł. Do końca czerwca, bez względu na wartość przedmiotu sporu, pozwu składa się w sądach rejonowych ze względu na położenie nieruchomości. Od lipca, decyzją wartość przedmiotu sporu, wszystkie powyżej 100 tys. zł trafią do sądów okręgowych, jednak nadal według miejsca położenia obciążonej hipoteką nieruchomości.

Dla klientów GNB posiadających nieruchomości z hipoteką w Warszawie, to ostatnia szansa na uniknięcie przeciążonego Sądu Okręgowego i złożenie pozwu do jednego z sądów rejonowych odpowiednio do dzielnicy położenia nieruchomości.

Chociaż na pierwszy rzut oka wydaje się to być nowym pomysłem, w rzeczywistości praktyka ta ma swoje korzenie w przeszłości. Kilka lat temu zaczęto stosować tego typu powództwa do usuwania hipotek banków, które pomimo wyroku zasądzającego zwrot rat z powodu nieważności umowy kredytu, odmawiały wydania zgód na wykreślenie hipoteki. Z reguły takie sprawy były kończone po pierwszej rozprawie i w pierwszej instancji, ponieważ banki uznawały apelacje w tych sprawach za niecelowe.

Czy nowe podejście w kwestii wykreślenia hipoteki zapewni Frankowiczom szybkie życie bez kredytu?

To pytanie, które nurtuje wielu specjalistów prawa, biorąc pod uwagę perspektywę osób posiadających hipotekę w Getin Noble Bank S.A. Sposób, który wykorzystuje wniosek o wykreślenie hipoteki, zamiast złożenia pozwu o stwierdzenie nieważności umowy kredytu, zdaje się być innowacyjnym rozwiązaniem.

Jednak nie brakuje prawników, którzy dość sceptycznie podchodzą do tego rozwiązania. Zgadzają się co do jednego – ma ono swoje niewątpliwe zalety, ale również istotne wady. Wszystko sprowadza się do tego, jak sądy podejdą do rozpatrywania takich wniosków. Kilka lat temu sądy nie zgadzały się na wykreślenie hipoteki bez akceptacji banku, nawet wtedy, gdy posiadacz hipoteki posiadał prawomocny wyrok stwierdzający nieważność umowy kredytu. Czy ta praktyka ulegnie zmianie?

Jednym z głównych problemów jest fakt, że sądy wieczystoksięgowe mogą nie chcieć badać ważności umowy kredytu, na podstawie której hipoteka została wpisana. Kolejnym jest to, że wykreślenie hipoteki może nie rozwiązać definitywnie problemu posiadacza hipoteki w GNB, ponieważ nie będzie w obrocie orzeczenia stwierdzającego nieważność zobowiązania wynikającego z umowy kredytu.

Wiele wątpliwości dotyczy również skutków wykreślenia hipoteki. Czy bank będzie czuł się związany takim wyrokiem? Czy będzie nadal traktował umowę kredytu jako ważną i w pełni skuteczną? Może powstać spór o to, czy wyrok sądu wieczystoksięgowego wiąże bank w zakresie stwierdzonej w uzasadnieniu tego wyroku nieważności umowy.

Ostatecznie, pomimo zalet takiego podejścia, takie jak potencjalne przyspieszenie postępowania, jest ono nie pozbawione wad. Brak orzeczenia o nieważności w treści wyroku może być dla banku przesłanką do podwyższenia oprocentowania i windykacji dalszych, podwyższonych rat. Kluczowy wydaje się wyrok sądu stwierdzający nieważność umowy kredytu, który wiązałby bank i uniemożliwiał windykację.

Związek Banków Polskich podkreśla, że restrukturyzacja banku nie stoi na przeszkodzie usuwaniu niezgodności wpisów w księgach wieczystych. Jednak zaznacza, że każdą taką sprawę należy oceniać indywidualnie, w oparciu o analizę całokształtu okoliczności faktycznych i prawnych danej sprawy. Wykreślenie hipoteki może nie być pierwszoplanowym celem większości powodów w sprawach frankowych, co czyni prawidłowość strategii procesowych stosowanych przez pełnomocników kredytobiorców trudną do oceny.

Ostatecznie, wprowadzenie nowego podejścia do rozpatrywania spraw związanych z hipotekami jest tematem otwartym na dalszą dyskusję.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie