Home Finanse „Kredyt za darmo?” – Złotówkowicze na drodze frankowiczów!

„Kredyt za darmo?” – Złotówkowicze na drodze frankowiczów!

dodał Bankingo

W ostatnim czasie, coraz więcej uwagi poświęca się kwestii kredytów złotówkowych, które stają się przedmiotem sporów sądowych. Powodowie, będący kredytobiorcami złotówkowymi, podnoszą roszczenia przeciwko bankom, opierając się na domniemanej nieważności umów kredytowych. Sytuacja ta przypomina roszczenia związane z kredytami frankowymi, które dominowały scenę kilka lat temu.

Problem z WIBORem

Kredytobiorcy złotówkowi, w swoich roszczeniach, często odnoszą się do kwestii wskaźnika WIBOR, który wywiera znaczący wpływ na określenie wysokości ich zobowiązania bankowego. WIBOR jest często wskazywany jako powód wzrostu rat kredytów złotówkowych, ze względu na jego kluczową rolę w ustalaniu oprocentowania kredytów ze zmiennym oprocentowaniem.

Wskaźnik WIBOR, jednakże, od kilku lat jest w procesie zastępowania przez nowy indeks, tj. WIRON. WIBOR jest krytykowany za podatność na manipulacje, gdyż miał odzwierciedlać koszt pozyskania kapitału przez bank. W rzeczywistości jednak, WIBOR okazał się być ustalany na podstawie deklaracji banków, nie uwzględniając faktycznych transakcji międzybankowych.

Co przyniesie przyszłość dla kredytobiorców złotówkowych?

Chociaż problematyczne zastosowanie WIBORu jeszcze nie zostało ostatecznie rozstrzygnięte, sytuacja ta rodzi pytania o przyszłość kredytów złotówkowych i ochronę praw konsumentów.

Ważne jest również zaznaczenie, że „nieważność” umów kredytów złotówkowych nie jest nowym zjawiskiem. W przeciwieństwie do kredytobiorców frankowych, kredytobiorcy złotówkowi mają dodatkową ochronę, na przykład dzięki ustawie o kredycie konsumenckim. Zgodnie z tą ustawą, w przypadku stwierdzenia wady umowy, kredytobiorca może być zobowiązany jedynie do zwrotu kapitału kredytu, bez dodatkowych kosztów i odsetek.

Pomimo tego, problematyczność kredytów złotówkowych nie ogranicza się tylko do oprocentowania. W umowach tych mogą występować także inne wady, które mogą prowadzić do ich nieważności, co wymaga dodatkowego zbadania.

Podsumowując, kredytobiorcy złotówkowi, podobnie jak frankowicze, stoją przed wyzwaniami związanymi z nieprawidłowościami w umowach kredytowych. Kluczowe jest, aby konsumenci byli świadomi swoich praw oraz potencjalnych ryzyk związanych z kredytami.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie