Home Felietony Wydział Frankowy Sądu Okręgowego w Warszawie – Czas oczekiwania i orzekanie

Wydział Frankowy Sądu Okręgowego w Warszawie – Czas oczekiwania i orzekanie

dodał Bankingo

Frankowicze, czyli osoby posiadające kredyty hipoteczne waloryzowane kursem waluty obcej, od lat zmagają się z problemami związanymi z tą formą finansowania. Ich umowy zawierają niedozwolone zapisy, które są skutecznie podważane w sądach. Obecnie swoje sprawy przeciwko bankom złożyło w sądach już ponad 150.000 osób.  W Polsce istnieje specjalny „Wydział Frankowy” w Sądzie Okręgowym w Warszawie, który zajmuje się rozpoznawaniem spraw dotyczących kredytów frankowych. Chociaż proces orzekania w sprawach frankowych może być długi i skomplikowany, statystyki wskazują na coraz sprawniejsze postępowanie w tej dziedzinie.

Wydział Frankowy – Co to właściwie jest?

Wydział Frankowy, formalnie znany jako XXVIII Wydział Cywilny, to jednostka sądowa w Sądzie Okręgowym w Warszawie, która specjalizuje się w rozpoznawaniu spraw związanych z kredytami hipotecznymi waloryzowanymi kursem waluty obcej, głównie kredytami frankowymi. Wydział ten powstał z uwagi na dużą liczbę spraw dotyczących kredytów frankowych, które trafiały do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Czas oczekiwania na rozprawę w Wydziale Frankowym

Jednym z najważniejszych czynników, który wpływa na czas oczekiwania na rozprawę w Wydziale Frankowym, jest obciążenie sędziów. Z reguły mają oni do rozpatrzenia wiele spraw jednocześnie, co prowadzi do dłuższych terminów rozpraw. W niektórych przypadkach, na rozprawę trzeba czekać ponad rok. Niemniej jednak, są także przypadki, gdzie wydanie wyroku następuje już w ciągu kilku miesięcy.

Warto zauważyć, że czas oczekiwania może się różnić w zależności od miasta. Na przykład, w Toruniu termin rozprawy może zostać wyznaczony już w ciągu sześciu miesięcy, a wyrok zostaje ogłoszony w ciągu roku. Natomiast w Olsztynie, czas oczekiwania może wynosić od trzech do dwudziestu miesięcy, w zależności od tego, czy sprawa trafia do nowego sędziego czy do sędziego posiadającego już swój referat spraw.

Jak wyglądają wyroki wydawane przez Wydział Frankowy?

Analiza wyroków wydawanych przez Wydział Frankowy wskazuje, że linia orzecznicza jest korzystna dla frankowiczów. Obecnie większość umów kredytów frankowych jest uznawana za nieważne zgodnie z żądaniem kredytobiorców. Sędziowie specjalizujący się w sprawach frankowych posiadają duże doświadczenie i wiedzę w tej dziedzinie. Dobrze znają zawiłości związane ze sprawami frankowiczów, są na bieżąco z aktualnym orzecznictwem, a także znają taktyki stosowane przez banki.

Warto podkreślić, że niektóre sprawy kończą się wyrokiem już po przeprowadzeniu jednej rozprawy, a czasami nawet bez jej przeprowadzania. W przypadku chęci sprawdzenia możliwości odzyskania środków z umowy frankowej, można skorzystać z kalkulatora frankowicza, który pomoże oszacować potencjalne odszkodowanie.

Wydział Frankowy w różnych miastach Polski

Rozpatrując statystyki z sądów okręgowych w miastach wojewódzkich, można zauważyć, że postępowanie w sprawach frankowych staje się coraz bardziej efektywne. W mniejszych miastach wyrok może zostać ogłoszony nawet po mniej niż roku, podczas gdy w większych miastach kolejki są dłuższe.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Terminy rozpraw w sprawach frankowych są wyznaczane najczęściej już na pierwszy kwartał roku. Liczba pozwów w tego typu sprawach wzrasta, a jednocześnie skraca się okres trwania postępowań.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Czas oczekiwania na pierwszą rozprawę wynosi od sześciu do dwunastu miesięcy, a często jest to jedyna rozprawa w sprawie. Sędziowie mają możliwość przeprowadzenia przesłuchania świadków na piśmie i ogłoszenia wyroku.

Sąd Okręgowy w Warszawie-Pradze

Terminy rozpraw dla frankowiczów są wyznaczane nawet na rok.

Sąd Okręgowy w Katowicach

Procedura rozpoczyna się od rozpatrzenia zabezpieczenia wraz z ewentualnym zażaleniem, co zajmuje od dwóch do czterech miesięcy. Następnie dochodzi do wymiany pism między stronami, trwającej od trzech do sześciu miesięcy. Sędziowie mają na swoim biurku od 270 do 465 spraw, co oznacza, że czas oczekiwania na rozprawę wynosi od kilku do kilkunastu miesięcy.

Sąd Okręgowy w Kielcach

Termin rozprawy jest ustalany średnio po sześciu miesiącach. Sąd z powodzeniem zakończył już 93% spraw wpływających w 2020 roku oraz 54% spraw z 2021 roku.

Podsumowanie

Wydział Frankowy w Sądzie Okręgowym w Warszawie oraz sądy okręgowe w miastach wojewódzkich podejmują wysiłki w celu skrócenia czasu oczekiwania na rozprawę i zapewnienia sprawiedliwości frankowiczom. Statystyki wskazują na coraz sprawniejsze postępowanie w sprawach frankowych, choć czas oczekiwania nadal może być długi, szczególnie w większych miastach. Niemniej jednak, sędziowie specjalizujący się w tych sprawach posiadają duże doświadczenie i wiedzę, co przekłada się na korzystne wyroki dla frankowiczów.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie