Home Edukacja Kredyty frankowe w drugiej instancji – Co musisz wiedzieć

Kredyty frankowe w drugiej instancji – Co musisz wiedzieć

dodał Bankingo

Kredyty frankowe stały się przedmiotem wielu sporów sądowych w Polsce. Liczba spraw dotyczących tych kredytów stale rośnie, a sądy zmagają się z ogromną liczbą pozwów, które wpływają na ich wokandy. W większości przypadków, wyroki sądów pierwszej instancji są korzystne dla kredytobiorców, jednak banki zawsze składają apelację do sądu wyższej instancji. W tym artykule omówimy, jak wygląda postępowanie w drugiej instancji i jakie są ważne terminy i procedury.

Kiedy sprawa trafia do drugiej instancji?

Po ogłoszeniu wyroku przez sąd pierwszej instancji, każda ze stron sporu ma możliwość złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku. Termin na złożenie wniosku zależy od rodzaju posiedzenia. Jeśli wyrok zapadł podczas rozprawy, strony mają 7 dni od ogłoszenia wyroku, a w przypadku wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym, mają 7 dni od dnia doręczenia wyroku. Sąd z kolei ma dwa tygodnie na sporządzenie uzasadnienia wyroku. Po sporządzeniu uzasadnienia, strona, która nie jest zadowolona z treści wyroku, może złożyć apelację.

Jakie są koszty związane z apelacją?

Apelację może złożyć zarówno kredytobiorca, jak i bank. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku musi być złożony w ciągu 1 tygodnia od daty publikacji wyroku i wymaga opłaty w wysokości 100 złotych. Natomiast na złożenie apelacji strona ma 2 tygodnie od dnia doręczenia uzasadnienia wyroku. Opłata od apelacji różni się w zależności od tego, czy apelację składa bank czy konsument. Kredytobiorca konsument płaci maksymalnie 1000 złotych, a bank płaci opłatę w wysokości 5% wartości przedmiotu zaskarżenia.

Jak przebiega postępowanie apelacyjne?

Apelację od wyroku sądu pierwszej instancji rozpatruje sąd drugiej instancji. Jednak nie zawsze konieczne jest przeprowadzenie rozprawy apelacyjnej. Pierwszym krokiem po złożeniu apelacji jest weryfikacja wymogów formalnych i wysokości uiszczonej opłaty. Następnie apelacja jest doręczana drugiej stronie, która ma 2 tygodnie na przedstawienie swoich kontrargumentów. W przypadku potrzeby, sąd może przeprowadzić rozprawę apelacyjną, ale nie jest to regułą. Sąd apelacyjny ma za zadanie zweryfikować działania sądu pierwszej instancji pod kątem stawianych zarzutów.

Czy będziesz musiał stawić się na rozprawie apelacyjnej?

W większości przypadków, postępowanie apelacyjne nie wymaga osobistego stawiennictwa stron na rozprawie. Celem tego postępowania jest zweryfikowanie działań sądu pierwszej instancji i przeprowadzenie kontroli zarzutów stawianych przez apelującą stronę. Sąd apelacyjny nie przeprowadza nowych dowodów, chyba że jest to konieczne. W większości przypadków, pomoc pełnomocnika kredytobiorcy jest wystarczająca.

Jak długo trwa postępowanie apelacyjne?

Postępowanie apelacyjne może znacznie wydłużyć proces odzyskania środków przez kredytobiorcę. Po złożeniu apelacji, sąd pierwszej instancji przekazuje sprawę do sądu drugiej instancji, co zazwyczaj trwa około miesiąca. Niestety, proces apelacyjny może trwać nawet rok, co oznacza, że kredytobiorca będzie musiał czekać na odzyskanie nienależnie pobranych środków przez dłuższy czas.

Podsumowanie

Postępowanie w drugiej instancji w sprawach dotyczących kredytów frankowych jest częstym zjawiskiem w Polsce. Banki zawsze składają apelację od wyroków korzystnych dla kredytobiorców. Postępowanie apelacyjne może wydłużyć proces odzyskania środków, ale z pomocą pełnomocnika można skutecznie bronić swoich praw. Ważne jest złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku w odpowiednim terminie i ścisłe przestrzeganie procedur. Kredytobiorcy powinni być świadomi kosztów związanych z apelacją i przygotować się na dłuższy czas oczekiwania na rozstrzygnięcie sprawy w drugiej instancji.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie