Home Wiadomości Wniosek o wakacje kredytowe SANTANDER BANK Polska

Wniosek o wakacje kredytowe SANTANDER BANK Polska

dodał Anna Wrona

Ustawowe wakacje kredytowe to jeden z pomysłów rządu, by ułatwić kredytobiorcom spłatę zobowiązań w warunkach szalejącej inflacji i ciągle rosnących stóp procentowych. Wejdzie ona w życie już od 29 lipca bieżącego roku i będzie umożliwiała zawieszenie spłaty rat na okres nawet 8 miesięcy. Od 29 lipca będzie można elektronicznie złożyć wniosek o przyznanie wakacji kredytowych. Jak możemy to zrobić, będąc klientami jednego z popularniejszym banków jeśli chodzi o kredyty hipoteczne, czyli Santander Bank?

Na czym polega to rozwiązanie?

Najogólniej rzecz biorąc, wakacje kredytowe opierają się na możliwości zawieszenia spłaty zobowiązania na pewien, z góry określony okres. Wcześniej większość banków oferowała je na zasadach komercyjnych. Ustawowe rozwiązanie wprowadza jednak taki obowiązek dla wszystkich banków. Trudna sytuacja ekonomiczna spowodowała, że coraz więcej gospodarstw domowych zmaga się z poważnymi kłopotami, jeśli chodzi o terminowe spłacanie rat. Jak wygląda złożenie elektronicznego wniosku w Santander Bank Polska?

Rozwiązanie zaproponowane przez Santander okaże się być niezwykle funkcjonalne, ponieważ złożenia wniosku będzie można dokonać bez wychodzenia z domu, za pośrednictwem bankowości internetowej. Co wystarczy zrobić? Po zalogowaniu się na indywidualne konto klienta należy odnaleźć zakładkę „Twoje sprawy”, i przejść do konkretnego kredytu hipotecznego. Zostaną wyświetlone wszystkie szczegóły dotyczące kredytu. Jedną z możliwości do wyboru będzie „Zawieś spłatę kredytu”.

Po jej wybraniu zostaniemy bezpośrednio przekierowani do elektronicznego wniosku, który należy w całości wypełnić i go zatwierdzić. Trzeba pamiętać, że jeśli kredytobiorca z jakiegoś powodu wolałby spotkać się z doradcą banku, ma możliwość udania się do dowolnego oddziału Santander Bank Polska i złożenia wniosku osobiście. Taki wniosek, zarówno w Santander jak i w innych bankach, należy złożyć najpóźniej do dnia, w którym zgodnie z harmonogramem przypada termin płatności raty za dany miesiąc. Przykładowo, jeśli chcemy zacząć korzystać z wakacji kredytowych od sierpnia, a termin płatności przypada 20 sierpnia, najpóźniej w tym dniu bank powinien otrzymać wniosek.

Dla kogo wakacje kredytowe?

Jakie są warunki skorzystania z zawieszenia rat kredytu? Przede wszystkim, zobowiązanie musi być zaciągnięte na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Oznacza to, że bank niestety nie udzieli wakacji kredytowych, jeśli mieszkanie czy dom zostało zakupione pod wynajem, niezależnie czy zakup nastąpił w ramach działalności gospodarczej czy prywatnie. Ponadto, jest ono dostępne jedynie dla kredytów zaciągniętych w polskiej walucie. Umowa kredytowa musi także być zawarta przed 1 lipcem 2022 roku, a jej zakończenie przypadać po 31 grudnia tego roku. Wykluczać z tej możliwości będzie również indeksowanie lub denominowanie kredytu do waluty obcej. Co ważne, klient może skorzystać z tego udogodnienia tylko w przypadku jednego kredytu hipotecznego, nawet jeśli ma ich zaciągniętych więcej.

Wakacje kredytowe – co warto wiedzieć?

Z wakacji kredytowych możemy skorzystać przez maksymalny okres 8 miesięcy. Ustawodawca określił, jak miesiące z zawieszoną spłatą mogą być rozłożone na przestrzeni roku 2022 i 2023. Zawiesić możemy maksymalnie 2 raty w okresie sierpień-wrzesień 2022 r., kolejne 2 raty w okresie październik – grudzień. Kolejne 4 miesiące „urlopu” mogą zostać wykorzystane w roku 2023, jednak maksymalnie po jednej racie na kwartał.

Trzeba pamiętać, że okres wakacji kredytowych nie jest wliczany w okres kredytowania. Oznacza to, że umowa zostanie przedłużona adekwatnie do liczby miesięcy, z których skorzystano z wakacji. Podczas wakacji kredytowych całkowicie zawiesza się co prawda raty odsetkowo-kapitałowe, jednak ciągle należy ponosić opłaty z tytułu ubezpieczenia kredytu. Po złożeniu wniosku bank ustawowo ma 21 dni na potwierdzenie jego przyjęcia, wydanie decyzji oraz poinformowanie klienta o wysokości opłat, jakie trzeba będzie ponieść z tytułu ubezpieczenia.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie