Home Finanse Wniosek o historię spłaty kredytu frankowego – Jak i gdzie go złożyć?

Wniosek o historię spłaty kredytu frankowego – Jak i gdzie go złożyć?

dodał Bankingo

Wniosek o historię spłaty kredytu frankowego jest kluczowym dokumentem, który powinien zostać złożony w banku przez frankowicza, który zdecydował się pozwać bank z powodu występowania klauzul abuzywnych w umowie kredytowej. Ten wniosek jest niezbędny do rozpoczęcia procesu walki z bankiem i stanowi podstawę dla formułowania petitum pozwu oraz wydania wyroku sądowego. Przed złożeniem wniosku warto zgromadzić odpowiednie dokumenty, które będą stanowiły dowody w sprawie.

Co zawiera wniosek o historię spłaty kredytu frankowego?

Wniosek o historię spłaty kredytu frankowego powinien zawierać żądanie przekazania przez bank informacji dotyczących:

  1. Łącznej kwoty zapłaconych odsetek umownych we wskazanym okresie, określonej w walucie umowy.
  2. Łącznej kwoty zapłaconych odsetek karnych we wskazanym okresie, określonej w walucie umowy.
  3. Łącznej kwoty zapłaconego kapitału we wskazanym okresie, określonej w walucie umowy.
  4. Łącznej kwoty zapłaconych opłat/prowizji we wskazanym okresie wpływających na saldo wierzytelności do spłaty, np. prowizja za wcześniejszą spłatę lub opłata za ustanowienie polisy dla nieruchomości.
  5. Przeliczeń wpływów w PLN na walutę umowy, ze wskazaniem na tabelę kursową.
  6. Historii spłat za wskazany okres, w formie tabelarycznej, zawierającej termin płatności raty, kwotę raty odsetkowej, kwotę raty kapitałowej, datę wpływu/spłaty, kwotę wpływu w walucie umowy/ kwotę wpływu w walucie PLN, dla wpływów w PLN kwotę wpływu w walucie umowy po przewalutowaniu, kurs dla wpływów w PLN, kwotę zapłaconych odsetek/odsetek karnych/kapitału wyrażoną w walucie umowy oraz kwotę nadpłaconych środków pozostałych po spłacie.
  7. Historii zmian wysokości oprocentowania we wskazanym okresie.

Wniosek może również zawierać informacje o innych niezbędnych dokumentach, takich jak kserokopia wniosku kredytowego, aneksów, porozumień.

Gdzie złożyć wniosek o zaświadczenie z banku o spłacie kredytu?

Wniosek o historię spłaty kredytu frankowego musi zostać złożony w banku, a istnieje kilka sposobów na złożenie tego wniosku:

  1. Oddział banku: Można złożyć wniosek osobiście w oddziale banku. W takim przypadku należy wskazać w wniosku miejscowość i datę, adresata (nazwę i adres banku), wnioskodawcę oraz dane kredytobiorcy, takie jak numer i data zawarcia umowy.
  2. Internet: Wniosek można złożyć również za pośrednictwem internetu. Wiele banków umożliwia złożenie wniosku online poprzez platformę internetową. Warto jednak pamiętać, że w celach dowodowych zalecane jest złożenie wniosku tradycyjną drogą pocztową.

Ile czasu trzeba czekać na odpowiedź banku?

Czas oczekiwania na odpowiedź banku na wniosek o historię spłaty kredytu frankowego może się różnić w zależności od banku i ich wewnętrznej polityki. Zazwyczaj jednak oczekuje się odpowiedzi w ciągu 3-4 tygodni od złożenia wniosku. Jeśli bank nie odpowiada w podanym terminie, warto skontaktować się z infolinią banku i poprosić o przyśpieszenie procedowania wniosku.

Ile kosztuje zaświadczenie z banku?

Bank pobiera opłatę za wydanie zaświadczenia o historii spłaty kredytu frankowego, która zazwyczaj wynosi około 250-300 złotych.

Podsumowanie

Wniosek o historię spłaty kredytu frankowego jest niezbędnym dokumentem do rozpoczęcia walki z bankiem w przypadku występowania klauzul abuzywnych w umowie kredytowej. Wniosek powinien zawierać żądanie przekazania przez bank informacji dotyczących spłaty kredytu. Może zostać złożony osobiście w oddziale banku lub za pośrednictwem internetu. Czas oczekiwania na odpowiedź banku wynosi zazwyczaj 3-4 tygodnie. Bank pobiera opłatę za wydanie zaświadczenia o historii spłaty kredytu. Złożenie wniosku o historię spłaty kredytu frankowego jest ważnym krokiem w procesie unieważnienia umowy kredytu frankowego i dochodzenia roszczeń frankowiczów.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie