Home Prawo Kasacja wstrzymuje wykonanie wyroku frankowego? Wszystko, co powinieneś wiedzieć

Kasacja wstrzymuje wykonanie wyroku frankowego? Wszystko, co powinieneś wiedzieć

dodał Bankingo

Czy skarga kasacyjna wstrzymuje wykonanie wyroku frankowego? To pytanie nurtuje wiele osób, szczególnie tych dotkniętych problemem kredytów frankowych. W Polsce istnieje system dwuinstancyjny, co oznacza, że wyrok sądu drugiej instancji jest wyrokiem prawomocnym i wykonalnym. Jednak banki mają możliwość zaskarżenia takiego wyroku poprzez wniesienie skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego. W tym artykule przyjrzymy się, jakie są konsekwencje wniesienia skargi kasacyjnej i czy wstrzymuje ona wykonanie wyroku frankowego.

Skarga kasacyjna a prawomocność wyroku

Skarga kasacyjna to nadzwyczajny środek zaskarżenia, który przysługuje stronie od wyroku wydanego prawomocnie przez sąd drugiej instancji lub od postanowień wydanych przez ten sąd kończących postępowanie w sprawie. W przypadku kredytów frankowych, skarga kasacyjna składana jest do Sądu Najwyższego za pośrednictwem sądu drugiej instancji. Warto zaznaczyć, że skarga kasacyjna nie jest III instancją, a jedynie środkiem odwoławczym.

Wyroki sądu drugiej instancji są z reguły wyrokami prawomocnymi, co oznacza, że są wykonalne. Frankowicz, który uzyska korzystny wyrok sądu drugiej instancji, ma prawo żądać wykonania tego wyroku, czyli rozliczenia się z bankiem i wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości. Skarga kasacyjna nie powstrzymuje prawomocności wyroku, więc frankowicz ma takie prawo nawet w przypadku wniesienia skargi przez bank.

Warunki wniesienia skargi kasacyjnej

W celu przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania przez Sąd Najwyższy muszą wystąpić pewne warunki. Według przepisów, skarga kasacyjna jest rozpatrywana przez Sąd Najwyższy w przypadku, gdy:

  1. W sprawie występuje istotne zagadnienie prawne.
  2. Istnieje potrzeba wykładni przepisów prawnych budzących poważne wątpliwości lub rozbieżności w orzecznictwie.
  3. Zachodzi nieważność postępowania.
  4. Skarga kasacyjna jest uzasadniona.

Należy zauważyć, że Sąd Najwyższy nie przyjmuje do rozpoznania każdej skargi kasacyjnej. Muszą zostać spełnione określone wymogi formalne oraz przesłanki merytoryczne. Przygotowanie skargi kasacyjnej jest zadaniem trudnym i wymaga specjalistycznej wiedzy prawniczej. Dlatego też zaleca się skorzystanie z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

Czy banki często składają skargi kasacyjne?

Obecnie banki rzadziej składają skargi kasacyjne w sprawach kredytów frankowych. Jednym z powodów jest fakt, że orzecznictwo w tych sprawach jest już dość rozwinięte. Sądy powszechne, Sąd Najwyższy oraz Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wielokrotnie wypowiedziały się na temat kredytów frankowych. W większości przypadków sądy ustalają nieważność umów kredytowych i stosują prokonsumencką linię orzeczniczą. Banki zdają sobie sprawę, że skargi kasacyjne mają coraz mniejsze szanse na przyjęcie do rozpoznania, zwłaszcza w przypadkach standardowych umów z konsumentami. Ponadto, wniesienie skargi kasacyjnej wiąże się dla banków z dodatkowymi kosztami, co również ma wpływ na decyzję o zaskarżeniu wyroku.

Jakie są terminy na wniesienie skargi kasacyjnej?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, termin na wniesienie skargi kasacyjnej wynosi dwa miesiące od dnia doręczenia stronie orzeczenia wraz z uzasadnieniem. Strona przeciwna ma zaś dwa tygodnie na odpowiedź na skargę kasacyjną. Skargę kasacyjną należy złożyć do sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie, a następnie ten sąd przesyła ją wraz z aktami postępowania do Sądu Najwyższego.

Co dzieje się po wniesieniu skargi kasacyjnej?

Po złożeniu skargi kasacyjnej istnieje możliwość, że zostanie ona odrzucona jeszcze przed rozpoznaniem przez sąd drugiej instancji. Odrzut skargi kasacyjnej może nastąpić na przykład w przypadku jej wniesienia po upływie terminu, nieopłacenia skargi lub jej złożenia z brakami, których nie usunięto w terminie. Sąd Najwyższy nie zawsze przyjmuje skargi kasacyjne do rozpoznania, często uznając, że sprawa nie ma szczególnego charakteru lub nie spełnia ustawowych przesłanek.

W przypadku rozpoznania skargi kasacyjnej, Sąd Najwyższy może rozpatrywać ją na posiedzeniu niejawnym lub wyznaczyć rozprawę, jeśli w sprawie występuje istotne zagadnienie prawne lub inne szczególne względy przemawiają za rozprawą. Czas oczekiwania na rozpatrzenie skargi kasacyjnej może być różny i zależy od obłożenia Sądu Najwyższego. Może to trwać od kilku miesięcy do ponad roku.

Wniosek

Wniesienie skargi kasacyjnej w sprawie kredytów frankowych nie wstrzymuje wykonania wyroku. Wyroki sądu drugiej instancji są prawomocne i wykonalne, co oznacza, że frankowicz ma prawo żądać ich wykonania, nawet jeśli bank złożył skargę kasacyjną. Skargi kasacyjne są stosunkowo rzadko składane przez banki, ze względu na rozwinięte orzecznictwo i dodatkowe koszty związane z ich wniesieniem. Warunki wniesienia skargi kasacyjnej są ściśle określone, a sama procedura jest skomplikowana. Warto zwrócić się o pomoc do specjalisty prawnego w przypadku rozważania wniesienia takiej skargi.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie