Home podatki Czynności sprawdzające i kontrola podatkowa: Wszystko, co musisz wiedzieć w 2024 roku

Czynności sprawdzające i kontrola podatkowa: Wszystko, co musisz wiedzieć w 2024 roku

dodał Bankingo

Czynności sprawdzające i kontrola podatkowa to tematy, które budzą obawy i niepewność wśród przedsiębiorców. Jednak w rzeczywistości, organy podatkowe przeprowadzajączynności sprawdzające w celu wyjaśnienia wątpliwości i zapewnienia zgodności z przepisami podatkowymi. Kontrola podatkowa natomiast jest bardziej formalnym procesem, który ma miejsce w przypadku poważniejszych nieprawidłowości. W tym artykule dowiesz się wszystkiego, co musisz wiedzieć na temat czynności sprawdzających i kontroli podatkowej w 2024 roku.

Czynności sprawdzające – definicja i cel

Czynności sprawdzające są pierwszym etapem postępowania kontrolnego, który przeprowadzany jest przez organy podatkowe. Ich celem jest przede wszystkim sprawdzenie terminowości składania deklaracji oraz poprawności formalnej zadeklarowanych danych. Organ podatkowy może również ustalić stan faktyczny, konieczny do potwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami.

W przypadku drobnych błędów formalnych w deklaracjach, niedotrzymania terminów lub zaległości podatkowych, urząd skarbowy może wezwać podatnika do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. W ramach czynności sprawdzających, przedsiębiorca powinien poprawić ewentualne niedociągnięcia i uregulować zaległości.

Warto pamiętać, że czynności sprawdzające nie są równoznaczne z kontrolą podatkową. Są to mniej formalne działania mające na celu przeprowadzenie skontrolowania poprawności niektórych obowiązków podatkowych. Jeśli organ podatkowy nabierze wątpliwości co do zgodności z prawem podatkowym, może przeprowadzić kontrolę podatkową.

Przebieg czynności sprawdzających

Czynności sprawdzające rozpoczynają się od wezwania podatnika do złożenia wyjaśnień oraz przedstawienia dodatkowych dokumentów dotyczących niejasnych kwestii, takich jak faktury. Organ podatkowy może również zażądać korekty błędnie podanych informacji, jeśli nie zostaną one skorygowane przez urząd skarbowy.

Warto zaznaczyć, że formalny przebieg czynności sprawdzających nie jest ściśle regulowany, nawet w przepisach Ordynacji podatkowej. Po zakończeniu czynności, protokół czynności zostaje podpisany i archiwizowany w aktach urzędowych podatnika. Nie jest praktykowane przekazywanie tego dokumentu przedsiębiorcy, ponieważ ma on jedynie charakter informacyjny i nie zawiera żadnej decyzji ani oceny sytuacji, od której podatnik mógłby się odwołać.

Kontrola podatkowa – co warto wiedzieć

Kontrola podatkowa to bardziej formalny proces, który ma miejsce w przypadku poważniejszych nieprawidłowości. Głównym celem kontroli podatkowej jest weryfikacja zgodności z przepisami podatkowymi oraz ustalenie wysokości zobowiązań podatkowych lub kwot nadpłaty.

Naczelnik urzędu skarbowego lub inny uprawniony organ może przeprowadzić kontrolę podatkową w przypadku, gdy istnieją uzasadnione przesłanki wskazujące na naruszenie przepisów podatkowych. Proces kontroli podatkowej obejmuje zbieranie i analizę dokumentów, przesłuchanie świadków oraz przeprowadzenie innych czynności mających na celu ustalenie faktycznego stanu rzeczy.

Ważne jest, aby podatnicy mieli świadomość swoich praw i obowiązków w trakcie kontroli podatkowej. Przedsiębiorcy mają prawo do udziału w czynnościach kontrolnych, składania wyjaśnień oraz zapoznania się z wynikami kontroli. W przypadku niezgodności lub różnic zdań, podatnicy mają również prawo do wniesienia odwołania od decyzji organu podatkowego.

Jak przygotować się do czynności sprawdzających i kontroli podatkowej?

Przedsiębiorcy mogą podjąć kilka działań w celu lepszego przygotowania się do czynności sprawdzających i kontroli podatkowej:

  1. Prowadzenie rzetelnej księgowości – Dokładne i zgodne z przepisami prowadzenie księgowości jest kluczowe dla uniknięcia nieprawidłowości i nieporozumień podczas czynności sprawdzających i kontroli podatkowej.
  2. Przechowywanie dokumentów – Ważne jest, aby przechowywać wszystkie dokumenty podatkowe przez określony okres czasu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dzięki temu będą one dostępne w przypadku czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej.
  3. Korzystanie z usług profesjonalistów – Warto skorzystać z usług biura rachunkowego lub doradcy podatkowego, którzy pomogą w prawidłowym prowadzeniu dokumentacji i udzielą wsparcia w przypadku czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej.

Podsumowanie

Czynności sprawdzające i kontrola podatkowa są nieodłącznym elementem prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy powinni być świadomi swoich praw i obowiązków oraz przygotować się odpowiednio do ewentualnej kontroli podatkowej. Przestrzeganie przepisów podatkowych, prowadzenie rzetelnej księgowości i przechowywanie dokumentów to podstawowe działania, które pomogą uniknąć nieprzyjemności i konsekwencji finansowych.

Warto pamiętać, że czynności sprawdzające mają na celu wyjaśnienie i poprawienie niedociągnięć, podczas gdy kontrola podatkowa jest bardziej formalnym procesem mającym na celu weryfikację zgodności z przepisami podatkowymi. Przygotowanie się przedsiębiorcy oraz prawidłowe prowadzenie dokumentacji są kluczowe dla uniknięcia problemów podczas tych procesów.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie