Home Felietony Wcześniej spłacony kredyt 2024 – jak odzyskać część kosztów?

Wcześniej spłacony kredyt 2024 – jak odzyskać część kosztów?

dodał Bankingo

Wiele osób decyduje się na wcześniejszą spłatę kredytu, aby uniknąć kosztów procentowych i zyskać większą niezależność finansową. Ale czy wiesz, że w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu możesz odzyskać część kosztów od banku? Zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim, istnieje możliwość zwrotu części prowizji i innych kosztów poniesionych z tytułu udzielonego kredytu. Warto znać warunki, które musisz spełnić, aby otrzymać zwrot pieniędzy po spłaconym wcześniej kredycie.

Warunki odzyskania pieniędzy z banku po wcześniejszej spłacie kredytu

Zgodnie z Artykułem 49 Ustawy o kredycie konsumenckim, bank lub inna instytucja finansowa jest zobowiązana do wypłaty części naliczonych kosztów za okres, w którym kredyt nie był już wykorzystywany. Jeśli spłacasz całość kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą. W przypadku spłaty części kredytu przed terminem określonym w umowie, stosuje się odpowiednie przepisy dotyczące obniżenia kosztu kredytu.

Aby uzyskać zwrot części kosztów, musisz spełnić następujące warunki:

  1. Zobowiązanie zostało zawarte po 18 grudnia 2011 roku.
  2. Kredyt lub pożyczka nie przekracza kwoty 255 550 zł lub równowartości tej kwoty w innej walucie.
  3. Kredyt nie jest zabezpieczony hipoteką.
  4. Zobowiązanie zaciągnięte jest przez konsumenta, a uzyskane świadczenie nie zostało przeznaczone na działalność gospodarczą.
  5. Od całkowitej spłaty kredytu lub pożyczki minęło 12 miesięcy.

Jak uzyskać zwrot kosztów od banku po spłacie kredytu?

Banki i inne instytucje finansowe udzielające pożyczek są zobowiązane do zwrotu prowizji i innych kosztów w przypadku wcześniejszej spłaty zobowiązania. Jednakże, wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego prawa i banki często unikają tego obowiązku, wykorzystując niewiedzę kredytobiorców.

Jeśli nie otrzymałeś należnych Ci pieniędzy, możesz złożyć do pożyczkodawcy wniosek, w którym powinieneś podać swoje dane osobowe, numer umowy o kredyt lub pożyczkę, numer konta do zwrotu należności oraz podstawę prawną, na którą się powołujesz. Przy kredycie konsumenckim możesz powołać się na Artykuł 49 Ustawy o kredycie konsumenckim.

Wniosek należy złożyć w siedzibie banku lub za pomocą tradycyjnej poczty. Bank powinien odpowiedzieć na złożoną reklamację w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku. Jeśli otrzymasz odmowę, możesz skierować sprawę na drogę postępowania sądowego i skorzystać z usług profesjonalistów zajmujących się dochodzeniem roszczeń.

Podsumowanie

Wcześniejsza spłata kredytu może przynieść korzyści finansowe, a dodatkowo istnieje możliwość odzyskania części kosztów od banku. Warto znać swoje prawa i spełnić warunki, aby skorzystać z tej możliwości. Jeśli nie otrzymasz należnych Ci pieniędzy, nie wahaj się skorzystać z pomocy profesjonalistów, którzy pomogą Ci w dochodzeniu swoich roszczeń. Przeprowadzenie analizy umowy kredytowej oraz skierowanie sprawy na drogę sądową może być kluczowe w odzyskaniu części kosztów po wcześniejszej spłacie kredytu.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie