Home Edukacja Wartość Przedmiotu Sporu w Sprawach Frankowych: Kompleksowy Przewodnik

Wartość Przedmiotu Sporu w Sprawach Frankowych: Kompleksowy Przewodnik

dodał Bankingo

Kwestia wartości przedmiotu sporu (WPS) w sprawach dotyczących kredytów frankowych jest istotna dla osób, które rozważają podjęcie działań sądowych przeciwko bankom. WPS jest kluczowym elementem w procesie sądowym, wpływającym na koszty sądowe, które frankowicze muszą ponieść. W tym artykule przyjrzymy się, jak dokładnie oblicza się WPS w takich sprawach.

Definicja Wartości Przedmiotu Sporu

WPS to kwota pieniężna, jakiej powód domaga się od pozwanego na drodze sądowej. W przypadku spraw frankowych, kwota ta zależy od wielkości dochodzonego roszczenia. Jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza kwoty 75 tys. zł, pozew trafia do sądu rejonowego. W przypadku wyższych wartości, sprawa jest rozpatrywana przez sąd okręgowy.

Metody Postępowania w Sprawach Frankowych

W sprawach dotyczących kredytów frankowych, można wyróżnić dwie drogi postępowania:

1. Unieważnienie Umowy Kredytu

W przypadku tej metody, umowa jest traktowana, jakby nigdy nie powstała. Strony umowy muszą się rozliczyć. Kwotę WPS ustala się, sumując kwoty wszystkich spłaconych rat oraz innych opłat z sumą udzielonego kapitału.

2. Odfrankowienie Kredytu

Ta metoda polega na usunięciu z umowy kredytowej klauzul, które powodują, że walutę przelicza się na franki szwajcarskie. Umowa kredytowa nadal obowiązuje, ale frankowicz otrzymuje zwrot nadpłaconych rat.

Obliczanie Wartości Przedmiotu Sporu

1. W przypadku Unieważnienia Umowy

Obliczanie WPS w przypadku unieważnienia umowy frankowej nie jest skomplikowane. Wystarczy zsumować kwotę zapłaconych rat i innych opłat na podstawie umowy kredytowej z sumą udzielonego kredytu. Uzyskany wynik stanowi bezpośrednio wartość przedmiotu sporu.

2. W przypadku Odfrankowienia Kredytu

Kwotą roszczenia w przypadku odfrankowienia jest różnica między tym, co frankowicz opłacił, a sumą tego, co zapłaciłby, gdyby umowa kredytowa nie zawierała klauzul niedozwolonych.

Potrzebne Dane do Obliczenia Wartości Przedmiotu Sporu

Do ustalenia wartości przedmiotu sporu, niezbędne jest zgromadzenie danych oraz dokumentów. Niezbędne informacje przechowuje bank, który na wniosek klienta udziela zaświadczenia zawierającego takie dane jak:

  • wykaz spłaconych rat kredytowych,
  • informacje o nadpłatach kredytu lub zadłużeniu,
  • informacje o wszystkich pobranych opłatach,
  • kwoty wypłacone przez kredytobiorcę,
  • informacje dotyczące zmienności oprocentowania.

Wartość Przedmiotu Sporu a Koszty Procesu

Konsument, który przegra proces, zobowiązany jest do pokrycia kosztów poniesionych przez drugą stronę, w tym uiszczone opłaty sądowe oraz koszty zastępstwa procesowego. W przypadku, gdy wyrok niekorzystny dla konsumenta zapadnie w drugiej instancji na skutek apelacji wniesionej przez bank, konsument musiałby zwrócić również uiszczoną przez bank opłatę sądową.

Podsumowanie

Wartość przedmiotu sporu w sprawach frankowych jest istotną kwestią, mającą wpływ na koszty sądowe i decydującą o tym, do jakiego sądu trafi pozew. Dlatego ważne jest, aby frankowicze mieli pełne zrozumienie tego zagadnienia. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, zawsze warto skonsultować się z ekspertem w dziedzinie prawa bankowego i finansowego.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie