Home Felietony Ustawa Antyspreadowa a Kredyty Frankowe: Kompleksowa Analiza

Ustawa Antyspreadowa a Kredyty Frankowe: Kompleksowa Analiza

dodał Bankingo

Ustawa antyspreadowa, wprowadzona w 2011 roku, miała na celu ułatwienie spłaty kredytów frankowych. Przede wszystkim, wprowadziła obowiązek dla banków przedstawienia szczegółowych zasad określania sposobów i terminów ustalania kursu wymiany walut. Dodatkowo, umożliwiła kredytobiorcom spłacanie rat kredytu bezpośrednio we frankach szwajcarskich.

Główne zmiany wprowadzone Ustawą Antyspreadową

Ustawa antyspreadowa wprowadziła dwie kluczowe zmiany w art. 69 Prawa bankowego. Po pierwsze, zgodnie z art. 69 ust. 2 pkt 4a), umowy kredytu powinny zawierać szczegółowe zasady określania sposobów i terminów ustalania kursu wymiany walut. Po drugie, zgodnie z art. 69 ust. 3, kredytobiorca może dokonywać spłaty rat kapitałowo-odsetkowych oraz dokonać przedterminowej spłaty pełnej lub częściowej kwoty kredytu bezpośrednio w tej walucie.

Wpływ Ustawy Antyspreadowej na Frankowiczów

Frankowicze, czyli osoby, które zaciągnęły kredyty we frankach szwajcarskich, dzięki Ustawie Antyspreadowej mogli uniknąć spreadu walutowego i spłacać raty bezpośrednio w tej walucie. Uniknięcie spreadu walutowego nie wpłynęło jednak na znaczące obniżenie wysokości raty kredytu, a stanowiło znaczące utrudnienie faktyczne – franka szwajcarskiego należy bowiem nabyć na rynku, co czasami okazuje się niezwykle trudne.

Ustawa Antyspreadowa a Sprawy Sądowe

Zarówno w przypadku spraw sądowych, jak i w kontekście interpretacji przepisów przez banki,Ustawa Antyspreadowa często jest wykorzystywana jako argument przeciwko kredytobiorcom. Banki argumentują, że Ustawa Antyspreadowa „naprawiła” zawarte wcześniej przez banki umowy, uniemożliwiając stwierdzenie ich nieważności. Niemniej jednak, Sąd Najwyższy w Polsce, jak i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, podkreślają, że Ustawa Antyspreadowa nie ma charakteru sanującego i nie wyklucza ochrony konsumentów wynikającej z Dyrektywy 93/13.

Czy Można Pozwać Bank Pomimo Ustawy Antyspreadowej?

Wiele osób zastanawia się, czy po podpisaniu aneksu do umowy kredytowej, który wprowadza zmiany zgodne z Ustawą Antyspreadową, można w dalszym ciągu pozwać bank o unieważnienie umowy. Odpowiedź na to pytanie jest pozytywna. Według uchwały Sądu Najwyższego z 20 czerwca 2018 r. (sygn. III CZP 29/17), ocena, czy dana umowa frankowa powinna być unieważniona ze względu na klauzule abuzywne, powinna być dokonywana na podstawie wersji umowy z momentu jej zawarcia.

Podsumowanie

Ustawa Antyspreadowa wprowadziła znaczące zmiany w obszarze kredytów frankowych, jednak jej wpływ na sytuację frankowiczów oraz na sprawy sądowe dotyczące kredytów frankowych jest niejednoznaczny. Pomimo zmian wprowadzonych przez Ustawę Antyspreadową, kredytobiorcy wciąż mają prawo do pozywania banków o unieważnienie umów kredytowych, jeżeli te zawierają klauzule abuzywne.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie