Home Wiadomości Waloryzacja kapitału za kredyt we frankach – Czy frankowicze będą mieli problemy?

Waloryzacja kapitału za kredyt we frankach – Czy frankowicze będą mieli problemy?

dodał Bankingo

W ostatnich latach, kredytobiorcy frankowi toczą walkę z bankami o nieważność umów kredytowych, które były obarczone nieuczciwymi klauzulami. Wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) jasno wskazały, że banki nie mają prawa żądać opłat związanych z bezumownym korzystaniem z kapitału przez frankowiczów. Jednak, banki nie rezygnują i starają się znaleźć nowe sposoby, aby odzyskać dodatkowe środki od kredytobiorców. Jednym z takich podejść jest waloryzacja kapitału. Czy warto się obawiać tego procesu? Jak wpłynie to na toczące się postępowania? Przeanalizujmy bliżej tę kwestię.

Czym jest unieważnienie umowy kredytowej?

Unieważnienie umowy kredytowej jest jednym z najczęściej stosowanych rozwiązań w przypadku sporów dotyczących kredytów we frankach. Oznacza to, że umowa jest traktowana jakby nigdy nie została zawarta. W wyniku unieważnienia umowy, strony – kredytobiorca i bank – muszą dokonać wzajemnych rozliczeń.

Dla frankowicza jest to korzystne, ponieważ musi on zwrócić jedynie kapitał, który został mu faktycznie wypłacony przez bank, bez dodatkowych kosztów takich jak odsetki, prowizje czy inne opłaty.

Bezskuteczne roszczenia banków o bezumowne korzystanie z kapitału

W ostatnim wyroku TSUE, banki straciły możliwość żądania od frankowiczów rekompensaty za korzystanie z kapitału. Trybunał jednoznacznie wskazał, że instytucje finansowe nie mogą domagać się żadnych dodatkowych opłat od kredytobiorców po unieważnieniu umowy kredytowej.

Jednak banki nie rezygnują i wciąż poszukują nowych sposobów na uzyskanie dodatkowych środków.W ostatnim czasie, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skierowano pytanie dotyczące waloryzacji kapitału, które banki zaczęły domagać się od kredytobiorców.

Co to jest waloryzacja kapitału?

Waloryzacja kapitału dotyczy rozliczeń między bankiem a kredytobiorcą po unieważnieniu umowy kredytowej. Banki argumentują, że potrzebują waloryzacji kapitału ze względu na poniesione koszty oraz inflację, która znacznie zmniejszyła wartość udzielonego kredytu.

W praktyce, waloryzacja kapitału oznacza modyfikację wysokości kapitału udzielonego kredytobiorcy. Banki domagają się od kredytobiorców dodatkowej kwoty w przypadku unieważnienia umowy kredytowej.

Jakie są szanse na waloryzację kapitału w przypadku kredytów frankowych?

W przypadku unieważnienia umowy kredytowej, waloryzacja kapitału może wynosić od jednej trzeciej do jednej piątej jego wartości. Banki argumentują, że koszty oraz inflacja sprawiają, że wartość udzielonego kredytu znacząco zmalała. Jednym z przykładów jest sprawa kredytu frankowego zaciągniętego we wrześniu 2008 roku na 30 lat, gdzie bank domaga się kwoty waloryzacji równoważnej jednej trzeciej kapitału udzielonego kredytobiorcy.

Jednak warto zauważyć, że linia orzecznicza w sprawach dotyczących waloryzacji dopiero się kształtuje, dlatego sądy skierowały pytanie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w celu wyjaśnienia wątpliwości.

Obawy frankowiczów dotyczące waloryzacji kapitału

Wyrok TSUE w sprawie C-520/21 jednoznacznie przesądził o roszczeniach banków względem frankowiczów po unieważnieniu umowy kredytowej. Trybunał wyraźnie wskazał, że instytucje finansowe nie mają prawa żądać od kredytobiorców żadnej rekompensaty inną niż zwrot udzielonego kapitału.

Pomimo tego, niektórzy przedstawiciele banków wciąż mają wątpliwości co do tego, czy waloryzacja kapitału może być uwzględniona jako forma urealnienia żądanej kwoty. Jednak eksperci prowadzący sprawy frankowiczów oceniają decyzję sądu o skierowaniu pytań do Trybunału jako pozytywną, ponieważ może to przyspieszyć ujednolicenie linii orzeczniczej.

Kiedy można oczekiwać rozstrzygnięcia w sprawie waloryzacji?

Czas oczekiwania na rozstrzygnięcie w sprawie waloryzacji może wynosić od 14 do 20 miesięcy, licząc od momentu przyjęcia sprawy do rozpatrzenia przez Trybunał. Skierowane pytanie zostało złożone w lipcu, więc wyrok można spodziewać się najwcześniej we wrześniu przyszłego roku.

Jednak frankowicze nie powinni martwić się, że skierowane pytanie wpłynie na już toczące się postępowania. Sądy będą nadal procedować i wydawać wyroki w sprawach frankowych. Jedynie w przypadku roszczeń banków można przewidywać, że niektórzy sędziowie będą rozważać zawieszenie postępowania do czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał.

Podsumowanie

Waloryzacja kapitału w kredytach frankowych jest jednym z nowych sposobów, jakie banki próbują wykorzystać w walce o dodatkowe środki od kredytobiorców.

Jednak na podstawie ostatnich wyroków TSUE, bankom nie przysługują żadne rekompensaty po unieważnieniu umowy kredytowej. Pomimo tego, niektóre banki wciąż starają się domagać waloryzacji kapitału.

Obecnie linia orzecznicza w tej kwestii dopiero się kształtuje, dlatego wiele spraw trafia do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w celu wyjaśnienia wątpliwości. Frankowicze nie powinni się jednak obawiać, ponieważ wyrok TSUE jasno określa brak podstaw prawnych dla żądania waloryzacji kapitału.

Sądy nadal będą rozpatrywać sprawy frankowe, a jedynie roszczenia banków mogą być zawieszone do czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał. Warto śledzić dalsze postępy w tej sprawie i być świadomym swoich praw jako frankowicz.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie