Home Banki Wakacje kredytowe w Polsce: Czy są błędem?

Wakacje kredytowe w Polsce: Czy są błędem?

dodał Bankingo

Wakacje kredytowe to temat, który od jakiegoś czasu wzbudza sporo kontrowersji w Polsce. Propozycje Polska 2050 dotyczące wskaźnika 40 proc. raty do dochodu wywołały dyskusje na temat liczby osób, które mogą skorzystać z tego rozwiązania. Jednak, czy rzeczywiście można dokładnie oszacować tę liczbę? Według Związku Banków Polskich (ZBP), dane prezentowane przez ministra Buda i innych są trudne do potwierdzenia, a twierdzenie, że tylko garstka osób skorzysta z wakacji kredytowych jest czystym populizmem. Jednak niezależnie od liczby uprawnionych, ZBP konsekwentnie stoi na stanowisku, że kontynuacja programu wakacji kredytowych jest błędem. Czy faktycznie tak jest? Przyjrzyjmy się bliżej temu zagadnieniu.

Co to są wakacje kredytowe?

Wakacje kredytowe to okres, w którym kredytobiorca może zawiesić spłatę swojego kredytu lub tylko spłacać odsetki. Jest to rozwiązanie mające na celu łagodzenie skutków trudnej sytuacji finansowej osób zadłużonych. Choć wakacje kredytowe mogą być korzystne dla niektórych, ZBP stoi na stanowisku, że istnieje lepsze rozwiązanie, jakim jest Faktyczne Wakacje Kredytowe (FWK).

Faktyczne Wakacje Kredytowe (FWK)

FWK to instrument wprowadzony przez rząd PO-PSL w 2015 roku. Polega na tym, że kredytobiorca zawiesza spłatę kredytu na określony czas, a w zamian za to bank nie nalicza odsetek. Jest to korzystne dla obu stron – kredytobiorca ma czas na poprawę swojej sytuacji finansowej, a bank nie traci na odsetkach. Dlaczego ZBP uważa, że FWK jest lepszym rozwiązaniem niż wakacje kredytowe?

Argumenty przeciwko wakacjom kredytowym

Związek Banków Polskich ma kilka argumentów przeciwko wakacjom kredytowym. Po pierwsze, podkreśla, że trudno jest precyzyjnie określić liczbę osób uprawnionych do wakacji kredytowych. Każdy kredytobiorca musi sam ustalić swój status obciążenia ratą dochodów swojego gospodarstwa domowego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Twierdzenie, że tylko garstka osób skorzysta z wakacji kredytowych jest więc nieuzasadnione. ZBP uważa, że liczba uprawnionych będzie znacznie większa niż podawane przez ministra Budę.

Koszty dla sektora bankowego

Kolejnym argumentem ZBP jest fakt, że wakacje kredytowe generują koszty dla sektora bankowego. Zawieszenie spłaty kredytu lub tylko spłata odsetek oznacza, że bank nie otrzymuje pełnej sumy raty, co wpływa na jego zysk. ZBP uważa, że koszty dla sektora bankowego są mniejsze w przypadku FWK.

Dlaczego ZBP faworyzuje FWK?

Związek Banków Polskich argumentuje, że FWK jest lepszym rozwiązaniem niż wakacje kredytowe. Przede wszystkim jest to autorskie rozwiązanie części przyszłej koalicji rządzącej, co daje mu pewną przewagę. Ponadto, FWK pozwala na zawieszenie spłaty kredytu bez naliczania odsetek, co jest korzystne zarówno dla kredytobiorców, jak i dla sektora bankowego. ZBP twierdzi, że kontynuacja programu wakacji kredytowych jest błędem i nowi decydenci powinni oprzeć pomoc kredytobiorcom na FWK.

Podsumowanie

Temat wakacji kredytowych jest nadal przedmiotem dyskusji i kontrowersji w Polsce. Propozycje Polska 2050 wzbudzają wiele emocji, jednak trudno jest dokładnie oszacować liczbę osób uprawnionych do wakacji kredytowych. Związek Banków Polskich stoi na stanowisku, że kontynuacja programu wakacji kredytowych jest błędem i faworyzuje Faktyczne Wakacje Kredytowe. Bez względu na to, jakie rozwiązanie zostanie wybrane, ważne jest, aby pomóc osobom zadłużonym w trudnej sytuacji finansowej.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie