Home Wiadomości Wakacje kredytowe a Fundusz Wsparcia Kredytobiorców w 2024 roku: Porównanie i ocena

Wakacje kredytowe a Fundusz Wsparcia Kredytobiorców w 2024 roku: Porównanie i ocena

dodał Bankingo

Wakacje kredytowe są jednym z proponowanych rozwiązań dla osób mających trudności ze spłatą kredytu hipotecznego. Jest to chwilowa ulga, która pozwala na odroczenie spłaty rat kredytowych do późniejszego terminu. Jednak czy jest to najlepsze rozwiązanie dla dłużników znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej? Według Tadeusza Białka, prezesa Związku Banków Polskich (ZBP), Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK) jest bardziej opłacalnym narzędziem pomocy. W tym artykule przeanalizujemy zarówno wakacje kredytowe, jak i FWK, porównując je pod kątem korzyści dla kredytobiorców.

Wakacje kredytowe jako chwilowa ulga

Wakacje kredytowe, wprowadzone jako dodatek do regulacji rynku finansowania społecznościowego w 2022 roku, umożliwiają odroczenie spłaty 8 rat kredytowych do końca 2023 roku. Dotychczasowe ograniczenia dostępu do wakacji kredytowych obejmowały datę zaciągnięcia zobowiązania przed lipcem 2022 roku oraz kredyt hipoteczny w złotych. Nowa wersja wakacji kredytowych, planowana na rok 2024, wprowadza dodatkowe kryterium finansowe. O odroczenie spłaty będą mogły ubiegać się osoby, których rata kredytu przekracza 35% dochodu.

Wakacje kredytowe mogą wydawać się korzystnym rozwiązaniem dla kredytobiorców, ponieważ pozwalają na tymczasowe odciążenie domowego budżetu. Jednak z perspektywy prezesa ZBP, jest to jedynie chwilowa ulga, a odroczone raty muszą być spłacone w całości w późniejszym terminie. W porównaniu do Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, korzyści z wakacji kredytowych są ograniczone.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców jako długoterminowe wsparcie

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK) to instytucjonalne rozwiązanie pomostowe, które oferuje długoterminowe wsparcie dla kredytobiorców. W ramach FWK, kredytobiorcy mogą uzyskać pomoc finansową, która może być częściowo umorzona, a oprocentowanie jest preferencyjne. Obecnie FWK obejmuje okres 36 miesięcy, ale projekt rządowy przewiduje wydłużenie tego okresu i zwiększenie możliwości umorzenia rat.

ZBP podkreśla, że FWK jest bardziej korzystnym narzędziem pomocowym niż wakacje kredytowe. Pomoc ta jest skierowana bezpośrednio do osób, które naprawdę jej potrzebują. W porównaniu do wakacji kredytowych, FWK oferuje klientom większe korzyści, nawet przy wprowadzeniu progów obciążenia ratą dochodową.

Porównanie korzyści dla kredytobiorców

Wakacje kredytowe mogą wydawać się korzystne dla klientów ze względu na tymczasowe odroczenie spłaty rat. Jednak z perspektywy ZBP, korzyści te są powierzchowne i iluzoryczne. Rata kredytowa jest jedynie przenoszona na koniec harmonogramu spłaty i musi być uregulowana w późniejszym okresie. W przypadku FWK, klient może otrzymać pomoc finansową, która może być częściowo umorzona, a oprocentowanie jest preferencyjne. Ponadto, FWK oferuje długoterminowe wsparcie przez dłuższy okres czasu.

Pierwsze wakacje kredytowe, wprowadzone przez poprzedni rząd, skupiały się głównie na promocji populizmu, zamiast na promowaniu systemowego rozwiązania pomostowego. ZBP podkreśla, że FWK jest bardziej opłacalnym narzędziem pomocowym niż wakacje kredytowe, pomimo że opinia publiczna może postrzegać wakacje jako korzystniejsze. FWK oferuje większe korzyści, umożliwia umorzenie części pomocy finansowej i obejmuje dłuższy okres wsparcia.

Obawy związane z wakacjami kredytowymi

Wakacje kredytowe, pomimo wprowadzenia kryterium finansowego, nadal budzą pewne obawy. Istnieje ryzyko, że osoby, które niedawno otrzymały kredyt, będą od razu kwalifikować się do pomocy z FWK. Taka sytuacja może wpłynąć na zaostrzenie kryteriów oceny zdolności kredytowej przez banki i ograniczenie dostępności kredytów hipotecznych. ZBP zwraca uwagę na zbyt daleko idące zmiany w zakresie umarzania należności wobec FWK, które mogą prowadzić do obniżenia dyscypliny płatniczej.

Wniosek

Wakacje kredytowe i Fundusz Wsparcia Kredytobiorców to dwa różne narzędzia, które mają na celu pomóc kredytobiorcom w trudnej sytuacji finansowej. Pomimo że wakacje kredytowe mogą wydawać się korzystniejsze, to Fundusz Wsparcia Kredytobiorców oferuje większe korzyści i długoterminowe wsparcie. Wprowadzenie kryteriów finansowych dla wakacji kredytowych jest krokiem w dobrym kierunku, ale nadal budzi obawy związane z ograniczeniem dostępności kredytów hipotecznych. ZBP zaleca skupienie się na rozwoju i promocji FWK jako bardziej opłacalnego narzędzia pomocowego dla kredytobiorców.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie