Home Edukacja Sprzedaż nieruchomości po zaniżonej cenie – konsekwencje podatkowe dla sprzedającego i nabywcy w 2024 roku

Sprzedaż nieruchomości po zaniżonej cenie – konsekwencje podatkowe dla sprzedającego i nabywcy w 2024 roku

dodał Bankingo

W przypadku transakcji sprzedaży nieruchomości, szczególną uwagę należy zwrócić na ustalenie ceny zbycia. Często zdarza się, że w przypadku sprzedaży między członkami rodziny cena nieruchomości jest zaniżona. Takie działania mogą rodzić pytania dotyczące interpretacji praw podatkowych. W niniejszym artykule omówimy skutki podatkowe związane ze sprzedażą nieruchomości po zaniżonej cenie oraz sposób interpretowania takich przypadków zgodnie z przepisami podatkowymi.

Sprzedaż nieruchomości po zaniżonej cenie a podatek PIT

Zgodnie z ustawą PIT, przychodem podatnika jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli zbycie nie jest związane z działalnością gospodarczą i nastąpiło przed upływem 5 lat od nabycia lub wybudowania nieruchomości. Oznacza to, że jeżeli sprzedaż nieruchomości po zaniżonej cenie nie jest związana z działalnością gospodarczą, to podlega opodatkowaniu.

Należy zauważyć, że zgodnie z przepisami podatkowymi, przychody z nieodpłatnych świadczeń również są uznawane za przychody podlegające opodatkowaniu. W przypadku sprzedaży nieruchomości po zaniżonej cenie, zatem istnieje możliwość, że strona kupująca będzie musiała odprowadzić podatek dochodowy od nieodpłatnego świadczenia, jakim jest zapłata niższej ceny niż wynikałoby to z rynkowych warunków.

Zasady ustalania przychodu ze sprzedaży nieruchomości

W celu odpowiedzi na pytanie dotyczące skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości po zaniżonej cenie, należy odnieść się do przepisów regulujących ustalanie przychodu ze sprzedaży nieruchomości.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości jest wartość nieruchomości określona w umowie sprzedaży, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jednakże, jeżeli cena sprzedaży znacznie odbiega od wartości rynkowej nieruchomości, organ podatkowy może dokonać korekty i ustalić przychód na podstawie wartości rynkowej. Wartość rynkową nieruchomości określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie nieruchomościami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem stanu, stopnia zużycia oraz czasu i miejsca sprzedaży.

Konsekwencje dla sprzedającego

Jeśli cena sprzedaży nieruchomości jest zaniżona, to sprzedający może być zobowiązany do zapłacenia wyższego podatku dochodowego. Organ podatkowy może dokonać korekty i ustalić przychód na podstawie wartości rynkowej, co może prowadzić do zwiększenia obciążenia podatkowego dla sprzedającego.

W przypadku sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat od nabycia lub wybudowania, sprzedający musi także pamiętać o obowiązku zapłaty podatku od zysków kapitałowych. Jeżeli sprzedaż jest związana z działalnością gospodarczą, to podatek od zysków kapitałowych może być zastąpiony podatkiem dochodowym od działalności gospodarczej.

Konsekwencje dla nabywcy

Nabywca nieruchomości po zaniżonej cenie również może ponieść konsekwencje podatkowe. Jeżeli cena sprzedaży znacznie odbiega od wartości rynkowej, to nabywca może zostać wezwany przez urząd skarbowy do zapłacenia wyższej kwoty podatku od czynności cywilnoprawnych. Należy pamiętać, że podatek ten wynosi 2% wartości nieruchomości i obciąża nabywcę.

Ponadto, jeżeli nabywca zgadza się na korektę ceny sprzedaży zaproponowaną przez urząd skarbowy, to może być zobowiązany do zapłacenia różnicy podatku od zysków kapitałowych. Warto zaznaczyć, że odsetki od różnicy podatku mogą również zostać naliczone, co może prowadzić do wzrostu kosztów dla nabywcy.

Jak uniknąć konsekwencji podatkowych?

Aby uniknąć konsekwencji podatkowych związanych ze sprzedażą nieruchomości po zaniżonej cenie, należy przestrzegać obowiązujących przepisów. Przede wszystkim, warto dokładnie ustalić wartość rynkową nieruchomości przed przystąpieniem do sprzedaży. W przypadku wątpliwości, można skorzystać z usług rzeczoznawcy majątkowego, który dokona rzetelnej wyceny nieruchomości.

Ponadto, należy pamiętać o obowiązku odprowadzenia odpowiednich podatków i opłat. W przypadku sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat od nabycia lub wybudowania, warto skonsultować się z doradcą podatkowym, aby ustalić najlepszą strategię podatkową.

Podsumowanie

Sprzedaż nieruchomości po zaniżonej cenie może prowadzić do skutków podatkowych zarówno dla sprzedającego, jak i nabywcy. Organ podatkowy może dokonać korekty ceny sprzedaży na podstawie wartości rynkowej, co może prowadzić do zwiększenia obciążenia podatkowego. Aby uniknąć konsekwencji podatkowych, warto dokładnie ustalić wartość rynkową nieruchomości i skonsultować się z doradcą podatkowym. Przestrzeganie obowiązujących przepisów podatkowych jest kluczowe dla zachowania prawidłowego rozliczenia podatkowego w przypadku sprzedaży nieruchomości po zaniżonej cenie.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie