Home Kredyty PLN Usunięcie WIBORU z umowy kredytu zaczyna się w polskich sądach

Usunięcie WIBORU z umowy kredytu zaczyna się w polskich sądach

dodał Bankingo

Sposób, w jaki ustalane są stawki WIBOR, budzi wiele kontrowersji. Dlatego w przyszłym roku w tej sprawie zostanie przeprowadzona reforma. Budzący wątpliwości wskaźnik referencyjny WIBOR, ma zostać zastąpiony innym, korzystniejszym dla klienta WIRONEM. W ostatnim czasie, w jednej ze spraw dotyczących spornego wskaźnika referencyjnego sąd orzekł, że na czas jej trwania, z kredytu hipotecznego zostanie usunięty WIBOR. To pierwsza taka sytuacja w Polsce.

Sprawa sądowa odnośnie wskaźnika referencyjnego WIBOR

Sąd Okręgowy w Katowicach podjął decyzję o całkowitym usunięciu WIBORU z kredytu hipotecznego, zaciągniętego w polskich złotych. Dnia 16.11.2022 roku Kancelaria Prawna Radosław Górski i Wspólnicy pochwaliła się swoim sukcesem w mediach społecznościowych.

Jest to pierwsze takie postanowienie sądu w Polsce-nigdy wcześniej podobna sytuacja nie miała miejsca. Efektem tego działania będzie niezwykle korzystny dla klienta, spadek oprocentowania, a co za tym idzie wysokości raty. To bardzo odczuwalna zmiana- z kwoty 6,7 tysiąca zł obniży się do 1,7 tysiąca zł. Spowodowało to wyraźny wzrost zainteresowania kredytobiorców tego typu rozwiązaniem. Jednak według Związku Banków Polskich, warto zastanowić się nad jego sensem. Organizacja reprezentująca banki w Polsce jest zdania, że w momencie kiedy WIBOR za chwilę i tak przestanie istnieć, nie ma powodu go kwestionować.

Informacja o postanowieniu Sądu Okręgowego z Katowic natychmiast obiegła media oraz portale społecznościowe. Sprawa zyskała spory rozgłos. Ogromne zainteresowanie wiąże się z faktem, że hipoteki zmiennoprocentowe w Polsce, są w tej chwili najdroższe w całej Unii Europejskiej.

Nie bez znaczenia jest fakt, że obrońcy kredytobiorców mających zobowiązania we frankach, którzy wygrywają z bankami, już dłuższy czas przyglądają się i analizują umowy kredytowe zaciągnięte w złotówkach, w celu zdobycia punktów zaczepienia. Warto jednak zaznaczyć, że postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach nie jest prawomocne. Bank może złożyć zażalenie w tej sprawie. Natomiast kredytobiorca ma dwa tygodnie na złożenie pozwu.

Obniżenie raty kredytu hipotecznego po usunięciu z niego wskaźnika referencyjnego WIBOR

Dla przedstawianego klienta ogromna obniżka raty z kwoty 6,7 tysiąca zł na 1,7 tysiąca złotych, wynika z różnych czynników. Podczas naliczania raty kredytu, bank uwzględnia  dwa podstawowe składniki. Jednym z nich jest marża, wynosząca w tym przypadku 2,19%, która jest stała. Drugim czynnikiem mającym wpływ na wysokość raty kredytu hipotecznego jest WIBOR 6M, wynoszący w tym momencie 7,6%, który z kolei jest wskaźnikiem zmiennym.

W tym konkretnym przypadku, suma jego oprocentowania sięga do niemal 10%. Sąd zgodził się z argumentami przedstawionymi przez prawników, gdy wnioskowali o udzielenia zabezpieczenia na czas trwania sprawy, w postaci usunięcia WIBORU z oprocentowania kredytu.

Jeśli postanowienie nie zostanie zmienione przez sąd odwoławczy, to rata pozostanie stała do momentu zakończenia sprawy. W tej sytuacji jedynie marża będzie miała wpływ na oprocentowanie kredytu. Mimo, że informacja nie została oficjalnie potwierdzona przez kancelarię, mówi się, że sprawa dotyczy klientki ING Banku Śląskiego. Bank zamierza odwołać się od postanowienia.

Związek Banków Polskich przestrzega przed nadmiernym entuzjazmem. Podkreśla, że sąd codziennie wydaje setki postanowień zabezpieczających, które niczego nie przesądzają. Są one tylko czasowym zabezpieczeniem w trakcie toczącego się postępowania. Nieznane są szczegóły sprawy, ponieważ sąd nie uzasadnił pisemnie swojej decyzji o zabezpieczeniu. Ostatecznie wyrok może okazać się niekorzystny dla powódki, co spowoduje, że będzie zobowiązana dopłacić różnicę, czyli pokryć w banku całą kwotę.

Usunięcie WIBORU z kredytu

Kancelaria w swoim wniosku o zabezpieczenie, posłużyła się dwoma argumentami, świadczącymi za usunięciem wskaźnika referencyjnego z umowy. Pierwszym z nich było stwierdzenie, że bank nie poinformował w sposób wystarczający o ryzyku związanym ze zmienną stopą oprocentowania.

Drugi argument dotyczył faktu niedostarczenia klientowi przez bank regulaminu dotyczącego ustalania wysokości WIBORU (a przynajmniej nie wynikało to z umowy). Umowy kredytowe oparte na wskaźniku referencyjnym WIBOR zostały wprowadzone co najmniej od lat 2000 i jest ich tysiące.

Mimo, że większość z nich opiera się na podobnych postanowieniach umownych względem oprocentowania, to powinno się je rozpatrywać w sposób indywidualny. Celem pozwu jest oparcie oprocentowania kredytu wyłącznie o stałą marżę banku. W przyszłości planowane jest także wniesienie o unieważnienie dotychczasowych umów i wyeliminowanie z niego WIBORU, czego skutkiem byłoby obniżenie raty kredytu.

Ryzyko związane z usuwaniem WIBORU z umowy

Według Związku Banków Polskich, kwestionowanie WIBORU niesie za sobą pewne ryzyko. Krok ten nie ma większego sensu, ponieważ niebawem wskaźnik WIBOR zniknie i zostanie zastąpiony wskaźnikiem WIRON. Cały proces ma potrwać około dwóch lat i przynieść korzyści kredytobiorcom. Będzie wdrażany stopniowo, początkowo w nowych ofertach sektora bankowego. Natomiast w starych umowach z czasem WIBOR będzie można zastąpić WIRONEM.

Sprawne działania banków

Mimo, iż WIBOR oficjalnie nadal obowiązuje, niektóre banki zaczynają zapraszać swoich klientów do podpisywania aneksów,chcąc przyspieszyć cały proceder. Załącznik do umowy będzie uwzględniał zmianę wskaźnika referencyjnego. Prawdopodobnie wynika to z faktu, że utrzymanie dwóch portfeli takiego samego kredytu, opartego na różnych wskaźnikach, może być kłopotliwe.

Eksperci twierdzą jednak, że proces ten będzie się odbywał powoli i stopniowo. Nie spodziewają się rozpowszechnionego podpisywania nowych aneksów do umów kredytowych. Krajowy Nadzór Finansowy, na obecną chwilę nie wypowiada się na temat ryzyka związanego z dalszymi pozwami kredytobiorców w sprawie wskaźnika referencyjnego WIBOR. Istnieje jednak szansa, że po wygraniu sprawy przez powódkę, ruszy cała lawina kolejnych wniosków o usunięcie WIBORU z kredytów hipotecznych.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie