Strona główna » Jak długo trzeba czekać na wyrok sądu w sprawie o unieważnienie WIBORU ?

Jak długo trzeba czekać na wyrok sądu w sprawie o unieważnienie WIBORU ?

dodał Bankingo

Pierwsza kwestia, jaką powinniśmy uwzględnić, próbując odpowiedzieć na to pytanie, jest ogólna liczba spraw, jakimi aktualnie zajmują się sądy. Wobec tego stanu rzeczy, w jakichkolwiek prognozach dotyczących okresu, w którym możemy spodziewać się pierwszych rozstrzygnięć w sprawach WIBOR, za każdym razem musimy brać pod uwagę fakt, że jeśli w danym odcinku czasu sądy mierzą się z ogromną ilością spraw, jakie trafiają na wokandę, to relatywnie szybkie nadejście oczekiwanych wyroków staje się coraz mniej pewne.

Co decyzję o tym ile trwa sprawa o unieważnienie WIBORU w sądzie?

Jest jeszcze jedna zmienna, którą należy zaakcentować przy rozważaniach, kiedy, przynajmniej część wspomnianych spraw, zostałaby zakończona. Chodzi tu o rodzaj sądu, przed którym decydujemy się dochodzić swoich praw. Nie wolno bagatelizować faktu, iż to, z sądem jakiej instancji mamy do czynienia ma istotny wpływ na czas konieczny na rozpatrzenie wszelkich okoliczności faktycznych, ich analizę, i finalnie, wydanie rozstrzygnięcia.

Nie powinno budzić wątpliwości, że postępowania toczące się na poziomie pierwszej instancji cechują się w pewnej mierze odmienną specyfiką w porównaniu z postępowaniami na etapie drugiej instancji. Różnice mają swoje źródło w obowiązujących przepisach prawa.

Kluczowe znaczenie mają tu oczywiście unormowania z zakresu ustroju sądów powszechnych. Oddziaływują one na przebieg postępowania oraz jego organizację. Nie może nam również umknąć to, że uregulowania proceduralne odnoszące się do spraw rozpatrywanych na etapie pierwszej instancji mają inny cel aniżeli przepisy normujące działania sądu w wyższej instancji.

Jeżeli uporządkowaliśmy już wiedzę, co do podstawowych czynników rzutujących na szacowany czas, w którym można by się spodziewać pierwszych wyroków w sprawach WIBOR, przejdźmy do konkluzji, bez wątpienia interesującej dla wszystkich zaangażowanych w postępowania orbitujące wokół wspomnianej tematyki. Wydaje się, że w tym punkcie naszych rozważań możemy pokusić się o wstępną diagnozę.

Zatem, w przypadku spraw rozpatrywanych przez sądy pierwszej instancji, pierwszych rozstrzygnięć możemy spodziewać się po upływie okresu od 1,5 roku do 2 lat. Jeśli natomiast ciekawią nas prognozowane terminy początkowej serii wyroków wydanych przez sądy drugiej instancji, można sformułować przypuszczenie, że mówimy tu o mniej więcej dwóch latach.

W jakim stopniu powinniśmy ufać wskazanym przewidywaniom? Cóż, niełatwo odpowiedzieć na to pytanie. Nie wolno ignorować tego, iż określone wyżej prognozy odnoszą się stricte do postępowań na poziomie pierwszej oraz drugiej instancji. Nie mówimy tu więc, o czasie potrzebnym na całkowite zamknięcie danej sprawy.

Sądy którejkolwiek z obu instancji niekoniecznie muszą doprowadzić sprawę do definitywnego rozstrzygnięcia. Ponadto, każde postępowanie jest w istocie odrębną ścieżką dochodzenia swych praw, usytuowaną jedynie na wspólnej proceduralno-organizacyjnej niwie. W związku z tym nigdy nie można mieć stuprocentowej pewności, czy nie zaistnieją lub nie wyjdą na jaw okoliczności poważnie odsuwające w czasie wydanie rozstrzygnięcia.

Unieważnienie WIBOR to nowość w polskich sądach

To nie wszystko. Warto pamiętać, iż mamy tu do czynienia ze sprawami o precedensowym charakterze. Rodzi to potencjalne trudności, wynikające ze specyfiki zagadnień, jak dotąd nieanalizowanych w orzecznictwie. Należy bowiem stwierdzić, że wzmiankowany stan rzeczy pozwala na spostrzeżenie o istnieniu swoistego niezbadanego obszaru stosunków prawnych, w którego niuansach będą zmuszone rozeznać się sądy.

Optymalną, byłaby sytuacja tego rodzaju, iż sędziowie w większości przypadków sprawnie poradziliby sobie z przeanalizowaniem i odpowiednim ocenieniem poszczególnych elementów każdej z badanych spraw. Niestety, jak na razie, nie wolno nam pozwalać sobie na nadmierny optymizm. Obecnie, nie jest możliwe wyeliminowanie ryzyka poważnych komplikacji stanowiących efekt tego, że sądy mają do czynienia ze sprawami nowego typu.

Sprawy o usunięcie WIBOR nie są trudne?

Kwestią, dającą mimo wszystko nadzieję na względnie szybkie uzyskanie pierwszych wyroków jest, z reguły niezbyt skomplikowane, postępowanie dowodowe. To dobra wiadomość, zważywszy na fakt, jak często ten etap procesu wpływa niekorzystnie na długość jego trwania. W zasadzie jedynym, co ewentualnie mogłoby wydłużyć postępowanie dowodowe, są opinie biegłych.

Eksperci twierdzą jednak, że nawet jeżeli, te rodzaje dowodów miałyby ujemnie oddziaływać na czas rozpatrywania określonych spraw, to taki stan rzeczy nie utrzymywałby się długo. Najprawdopodobniej bowiem, wraz z wnoszeniem kolejnych pozwów przeciwko bankom, dowody z opinii biegłych będą stopniowo tracić na znaczeniu. Co więcej, należy sądzić, iż możemy liczyć na zmniejszającą się częstotliwość zlecania przez sądy wspomnianych opinii.

Nie da się ukryć, że to okoliczność wydatnie zwiększająca szanse na uzyskanie satysfakcjonującego zakończenia sporu prawnego z bankiem. Przedstawiciele kręgów prawniczych, reprezentujący osoby znajdujące się w konflikcie z bankami w sprawach WIBOR uważają, że pozwy przeciwko bankom są na tyle dobrze uzasadnione, iż wnioski strony przeciwnej o zlecenie opinii specjalistycznej z czasem będą coraz częściej odrzucane przez sądy.

Bazując na wszystkich nakreślonych wyżej wątkach i analizach możemy pozwolić sobie na stwierdzenie, iż okres, jaki dzieli od oczekiwanego wyroku osoby zaangażowane w postępowania w sprawach WIBOR, to mniej więcej trzy lata. Taki odcinek czasu jawi się jako nader prawdopodobny, zważywszy na najważniejsze zmienne.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2023 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie