Home Wiadomości Unieważnienie umowy kredytu frankowego w Alior Banku: Co powinieneś wiedzieć?

Unieważnienie umowy kredytu frankowego w Alior Banku: Co powinieneś wiedzieć?

dodał Bankingo

Alior Bank, choć nie udzielał kredytów we frankach szwajcarskich w tak dużej skali jak niektóre inne instytucje, nie jest wyjątkiem, jeśli chodzi o zawieranie umów kredytowych z niedozwolonymi klauzulami. Te potencjalnie abuzywne zapisy dają kredytobiorcom (frankowiczom) możliwość unieważnienia umów kredytowych w drodze postępowania sądowego.

Nieważność umowy kredytu frankowego w Alior Bank

Kiedy kredytobiorcy zaciągali kredyty we frankach szwajcarskich, nie mieli możliwości negocjowania warunków umowy dotyczących przeliczania kwoty kredytu oraz ustalania wysokości rat. Umowy często zawierały postanowienia uprawniające bank do jednostronnego ustalania salda kredytu i do regulowania wysokości rat. Takie praktyki wykraczają poza zasadę swobody umów, co może prowadzić do unieważnienia umowy.

Unieważnienie umowy kredytu frankowego to uznania, że umowa nie obowiązywała od momentu jej zawarcia. W praktyce oznacza to, że obie strony – bank i kredytobiorca – muszą zwrócić wszystkie otrzymane środki. Kredytobiorca oddaje bankowi wypłaconą kwotę kredytu, a bank zwraca kredytobiorcy uiszczone raty, prowizje i wpłaty na poczet ubezpieczeń.

Unieważnienie umowy kredytu frankowego skutkuje również nieważnością ustanowionych zabezpieczeń spłaty kredytu, takich jak hipoteka. Co więcej, wygrana z bankiem oznacza także wykreślenie danych kredytobiorcy z Biura Informacji Kredytowej (BIK).

Czy warto teraz pozwać Alior Bank?

Jeśli jesteś kredytobiorcą frankowym w Alior Banku, to może być dobry moment na rozważenie pozwania banku. Obecna linia orzecznicza jest korzystna dla kredytobiorców.

Wyrok unieważniający umowę kredytu frankowego pozwala na całkowite uwolnienie się od zobowiązań. Procesy sądowe dotyczące kredytów frankowych są coraz sprawniejsze, co skraca czas potrzebny na wyjście z trudnej sytuacji związanej z kredytem we frankach szwajcarskich.

Ryzyko przegrania sprawy o kredyt frankowy jest niewielkie. Wielu sądów unieważnia umowy kredytowe we frankach szwajcarskich, zarówno w Warszawie, jak i w innych miastach. Dlatego nie ma sensu czekać i dalej zmagać się z trudnościami związanymi z kredytem we frankach.

Jak złożyć pozew przeciwko Alior Bank?

Proces prawny dotyczący kredytu we frankach szwajcarskich może być skomplikowany. Warto skorzystać z pomocy doświadczonej kancelarii prawnej, aby zminimalizować ryzyko błędów.

Pierwszym krokiem, jaki podejmuje kancelaria prawna, jest dokładna analiza umowy kredytowej i szacowanie szans na wygraną w sporze z bankiem. Następnie kancelaria próbuje porozumieć się z bankiem w celu rozwiązania problemu na etapie przedsądowym. Kancelaria może również pomóc kredytobiorcy w złożeniu reklamacji do banku, która przerywa bieg przedawnienia oraz zawiera roszczenie dotyczące zwrotu nadpłaconych rat. Kancelaria może pomóc kredytobiorcy w zdobyciu wszystkich dokumentów potrzebnych do sporządzenia pozwu i prowadzić postępowanie sądowe.

Zakończenie

Wyrok sądowy, który uwzględnia roszczenia kredytobiorcy, może prowadzić do unieważnienia umowy kredytu we frankach szwajcarskich lub do konwersji kredytu na walutę inna niż frank szwajcarski. Jeżeli jesteś frankowiczem, rozważ pozwanie banku – to może być Twój krok ku wolności finansowej.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie