Home Finanse Umowa zlecenie – składki obowiązkowe w 2024 roku

Umowa zlecenie – składki obowiązkowe w 2024 roku

dodał Bankingo

Umowa zlecenie jest jedną z najpopularniejszych form umów cywilnoprawnych w Polsce. Przedsiębiorcy często wybierają tę formę zatrudnienia ze względu na jej elastyczność i niższe koszty w porównaniu do umowy o pracę. Jednak wraz z nadchodzącym rokiem 2024 przewiduje się wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących umowy zlecenie. Te zmiany mogą znacząco wpłynąć na krajobraz kosztów zatrudnienia, a także na obowiązki pracodawców i prawa pracowników.

Nowe wyzwania dla pracodawców

Zmiany w przepisach dotyczących umów zlecenie w 2024 roku będą wymagały dostosowania się do nowych warunków przez pracodawców. Będzie to oznaczać zwiększenie inwestycji w utrzymanie pracowników i może wpłynąć na budżet firm oraz rozwój nowych projektów i zadań. Wprowadzenie nowych regulacji może również spowodować konieczność dokonania dostosowań w zakresie ewidencjonowania czasu pracy zleceniobiorców oraz obowiązków dotyczących ochrony pracowników.

Koszt całkowity zatrudnienia na umowie zlecenie

Podczas analizy zatrudnienia pracownika, jednym z kluczowych czynników branych pod uwagę są przyszłe wydatki. Koszt całkowity związany z umową zlecenie zależy od wielu czynników, takich jak wynagrodzenie brutto, składki ZUS, wpłaty do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) oraz inne czynniki mające wpływ na obciążenia ZUS. W 2024 roku obowiązuje minimalna stawka godzinowa na umowie zlecenie, która wynosi 27,70 zł/godz. w pierwszym półroczu i 28,10 zł/godz. w drugim półroczu.

Składki ZUS od umowy zlecenie

Umowa zlecenie podlega obowiązkowym składkom na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe. Składki te są pokrywane zarówno przez zleceniodawcę, jak i zleceniobiorcę. Wysokość składek jest uzależniona od podstawy wymiaru, która jest równa wynagrodzeniu brutto. Zleceniodawca odprowadza składki emerytalne w wysokości 9,76%, składki rentowe w wysokości 6,50%, składki wypadkowe w wysokości 1,67% oraz składki chorobowe w wysokości 2,45%. Zleceniobiorca natomiast odprowadza składkę zdrowotną w wysokości 9,00%, składkę na Fundusz Pracy (FP) w wysokości 2,45% oraz składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) w wysokości 0,10%.

Wpłaty do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)

W 2024 roku wprowadzono nowe przepisy dotyczące Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), które dotyczą również umów zlecenie. Pracodawca jest zobowiązany do wpłacania podstawowej składki PPK w wysokości 1,5% wynagrodzenia zleceniobiorcy. Dodatkowo, pracodawca może zdecydować o finansowaniu wpłaty dodatkowej w wysokości do 2,5% wynagrodzenia. Pracownicy objęci PPK mają możliwość skorzystania z różnych korzyści, takich jak dopłaty pracodawcy, zwolnienie podatkowe czy możliwość inwestowania swoich oszczędności.

Zmiany w przepisach dotyczących umowy o dzieło

Obok umowy zlecenie, również umowa o dzieło będzie objęta zmianami w przepisach od 2024 roku. Obecnie umowa o dzieło nie podlega składkom ZUS, lecz tylko zaliczce na podatek dochodowy. Wprowadzenie zmian spowoduje konieczność odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne od umów o dzieło. Szczegółowe przepisy dotyczące tych zmian nie są jeszcze znane, jednak należy się przygotować na nowe obowiązki w zakresie składek i ewidencjonowania czasu pracy.

Konsekwencje zmian dla pracodawców i pracowników

Zmiany w przepisach dotyczących umów zlecenie i umów o dzieło w 2024 roku będą miały długoterminowe konsekwencje zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Pracodawcy będą musieli dostosować swoje procesy i systemy do nowych regulacji, co może wiązać się z dodatkowymi kosztami i obowiązkami. Pracownicy natomiast mogą odczuć wzrost obciążeń finansowych związanych z odprowadzaniem składek ZUS, jednak jednocześnie będą objęci większą ochroną socjalną, taką jak prawo do emerytury czy zasiłków chorobowych.

Podsumowanie

Umowa zlecenie w 2024 roku będzie podlegać nowym przepisom dotyczącym składek ZUS i PPK. Pracodawcy będą musieli dostosować się do tych zmian, co może wpłynąć na koszty zatrudnienia i obowiązki pracodawców. Pracownicy z kolei będą objęci większą ochroną socjalną, jednak mogą odczuć wzrost obciążeń finansowych. Wprowadzenie tych zmian ma na celu uporządkowanie systemu ubezpieczeń społecznych i zapewnienie większej równości i ochrony dla pracowników.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie