Home Wiadomości Ugody z Santander Bank za kredyty we frankach w 2024 – co dalej po wyrokach TSUE

Ugody z Santander Bank za kredyty we frankach w 2024 – co dalej po wyrokach TSUE

dodał Bankingo

Frankowicze w Polsce od wielu lat prowadzą batalię z bankami w sprawach dotyczących kredytów we frankach szwajcarskich. W ostatnich latach wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) umocniły pozycję frankowiczów, stawiając banki w trudnej sytuacji. Jednym z banków, który masowo jest pozywany przez frankowiczów, jest Santander Bank Polska. Pomimo orzecznictwa TSUE, ugody proponowane przez Santander wciąż nie przekonują frankowiczów. Dlaczego tak się dzieje?

Ugody Santander oparte na modelu KNF

Santander Bank Polska, próbując negocjować ugody z klientami posiadającymi kredyty we frankach, opiera się na modelu KNF. Zgodnie z tym modelem, proponuje on bankom zmianę oprocentowania kredytów na czasowo stałe lub zmienną, zgodną ze stawką WIBOR 3M. Bank twierdzi, że jego propozycje uwzględniają wyroki TSUE, jednak frankowicze są zdecydowanie innego zdania.

Propozycje Santander są uważane przez frankowiczów za nieuczciwe i niekorzystne dla nich. Bank preferuje indywidualny proces negocjacji, co może być trudne dla klientów, zwłaszcza jeśli nie posiadają odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Istnieje możliwość negocjacji z pomocą mediatora lub prowadzenia rozmów poprzez sąd polubowny przy Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF), jednak w praktyce nie przynosi to korzystnych dla frankowiczów rezultatów.

Spadek Zainteresowania Ugodami z Santander Bank Polska wśród Kredytobiorców Frankowych

W ostatnim czasie Santander Bank Polska, pod przewodnictwem prezesa Michała Gajewskiego, zauważył spadek dynamiki zawierania ugód z kredytobiorcami posiadającymi kredyty we frankach szwajcarskich, pomimo że według prezesa orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie zamknęło drogi do dochodzenia tzw. kapitału ekonomicznego, czyli rzeczywistej wartości kapitału.

Bank podjął próbę rozwiązania problemu kredytów frankowych poprzez ugody, zawierając łącznie 9,3 tys. ugód, z czego 7,7 tys. dotyczy bezpośrednio klientów Santander Bank Polska, co stanowi 24% aktywnego portfela kredytowego. Jednakże, w ostatnim kwartale liczba zawartych ugód wyniosła jedynie 405, co wskazuje na spadek zainteresowania tym rozwiązaniem wśród kredytobiorców.

Prezes Gajewski zaznaczył, że bank analizuje przyczyny tego zjawiska, rozważając, czy wynika ono z różnic w aktywności banku lub atrakcyjności oferty w porównaniu do konkurencji, jednocześnie podkreślając, że ugoda jest lepszą opcją niż spór sądowy. Pomimo zmniejszonego zainteresowania, Santander Bank Polska pozostaje otwarty na dialog i dąży do znalezienia korzystnych rozwiązań dla wszystkich stron – twierdzi prezes.

Brak akceptacji dla niekorzystnych ugód

Frankowicze nie zgadzają się na proponowane przez Santander ugody, ponieważ uważają je za nieuczciwe i niekorzystne. Pomimo wyroków TSUE, bank wciąż próbuje nakłonić klientów do zawarcia ugody, która nie uwzględnia ich praw i nie przynosi im korzyści. Kredytobiorcy frankowi mają świadomość swoich praw i wiedzą, że mogą uzyskać sprawiedliwe rozstrzygnięcie, składając pozew przeciwko bankowi.

Wynoszenie sprawy do sądu przynosi kredytobiorcom wiele korzyści, takich jak anulowanie salda kredytowego, zwolnienie z comiesięcznych rat oraz usunięcie hipoteki z księgi wieczystej. Dzięki prawomocnemu wyrokowi sądu mają także możliwość ubiegania się o zwrot nadpłaconych rat frankowych wraz z należnymi odsetkami ustawowymi. Ugoda proponowana przez bank nie gwarantuje tego rodzaju korzyści dla frankowiczów.

Wzrost świadomości praw frankowiczów

W ostatnich latach świadomość praw frankowiczów znacząco wzrosła. Dzięki wyrokom TSUE, które umocniły ich pozycję, kredytobiorcy frankowi mają pewność sukcesu w sądzie i otrzymują gwarancje, że nie będą narazić się na roszczenia odwetowe ze strony nieuczciwych banków. Dlatego coraz więcej frankowiczów decyduje się na to, aby zamiast zawierania niekorzystnych ugód, skierować sprawę do sądu.

Santander Bank Polska, mimo masowej serii porażek w sprawach frankowych, wciąż nie proponuje frankowiczom ugód, które byłyby atrakcyjne i uczciwe. Bank powinien zrozumieć, że po wyrokach TSUE frankowicze nie będą zgadzać się na takie propozycje. Kredytobiorcy frankowi mają prawo oczekiwać sprawiedliwego rozstrzygnięcia swoich spraw i korzystnych dla siebie warunków.

Bezpośrednie działanie frankowiczów

Frankowicze, którzy nie zgadzają się na propozycje ugód Santander, podejmują działania, aby obronić swoje prawa. Składają pozwy przeciwko bankowi, korzystając z pomocy ekspertów w dziedzinie prawa kredytowego. Dzięki współpracy z profesjonalnymi kancelariami prawnymi mają szansę uzyskać sprawiedliwe rozstrzygnięcia swoich spraw.

Podsumowanie

Ugody proponowane przez Santander Bank Polska nie przekonują frankowiczów po wyrokach TSUE. Bank opiera się na modelu KNF i proponuje zmianę oprocentowania kredytów, jednak frankowicze uważają te propozycje za nieuczciwe i niekorzystne. W wyniku wyroków TSUE, świadomość praw frankowiczów znacząco wzrosła, a coraz więcej z nich decyduje się na skierowanie sprawy do sądu. Frankowicze podejmują bezpośrednie działania, składając pozwy przeciwko bankom i korzystając z pomocy profesjonalnych kancelarii prawnych.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie