Home Wiadomości Kolejny sukces Rzecznika Finansowego w sporze klienta-seniora z bankiem

Kolejny sukces Rzecznika Finansowego w sporze klienta-seniora z bankiem

dodał Bankingo

W dniu 6 lutego 2024 r. Sąd Rejonowy w Lublińcu doręczył Rzecznikowi Finansowemu odpis wyroku w sprawie między ING Bankiem Śląskim S.A. a seniorem będącym klientem banku. Sprawa ta dotyczyła roszczenia banku w wysokości blisko 40 tys. zł. z tytułu umowy pożyczki zawartej na skutek działań przestępczych osób trzecich, znanej jako „kredyt na klik”.

Kredyt na klik

Kredyt na klik to forma pożyczki udzielanej za pośrednictwem bankowości elektronicznej. W przypadku omawianej sprawy, bank dochodził od klienta kwoty blisko 40 tys. zł. w związku z udzieleniem pożyczki, która rzekomo miała zostać zawarta pomiędzy nimi. Jednakże, jak wynikało z dokumentów i informacji przekazanych Rzecznikowi Finansowemu, umowa pożyczki została zawarta na skutek wprowadzenia klienta banku w błąd przez osoby trzecie.

Osoby te, wykorzystując dane klienta, zawarły dwie umowy pożyczki, które zostały wypłacone na rachunek bankowy klienta. Następnie, nieautoryzowane transakcje płatnicze dokonane przez przestępców spowodowały przekazanie kwoty pożyczek osobom nieuprawnionym. Klient stał się ofiarą przestępstwa, które miało na celu pozyskanie danych uwierzytelniających i wykorzystanie ich do zawarcia umów pożyczek bez zgody i wiedzy klienta.

Postępowanie interwencyjne Rzecznika Finansowego

Klient, będący seniorem, niezwłocznie złożył reklamację w banku oraz zgłosił przestępstwo organom ścigania. Jednak bank nie uznawał reklamacji klienta, twierdząc, że umowy pożyczki zostały zawarte zgodnie z wymogami ustawowymi i bankowymi. W tej sytuacji klient zwrócił się do Rzecznika Finansowego o pomoc, który po przeprowadzeniu analizy sprawy zdecydował się przystąpić do toczącego się postępowania po stronie klienta.

Rzecznik Finansowy zdecydowanie nie zgadzał się ze stanowiskiem banku, uważając, że skala ataków oszukańczych wymaga wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń dla klientów usług płatniczych. W opinii Rzecznika, banki powinny potwierdzać chęć zawarcia umowy o kredyt za pośrednictwem bankowości elektronicznej, szczególnie w przypadku klientów, którzy zawierają taką umowę po raz pierwszy. Ta dodatkowa weryfikacja mogłaby znacznie zmniejszyć ryzyko zawarcia umów pożyczek w wyniku działań przestępczych.

Rzecznik Finansowy odwołał się także do Rekomendacji Komisji Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich, która zaleca szczególną staranność w przypadku podejmowania zobowiązań kredytowych przez osoby starsze. Bank, będący członkiem Związku Banków Polskich, nie zachował tej staranności, nie sprawdzając czy klient podjął decyzję samodzielnie i świadomie.

Ostatecznie, Sąd Rejonowy w Lublińcu oddalił powództwo banku, co oznacza, że bank nie uzyskał roszczenia od swojego klienta-seniora. Bank ma możliwość odwołania się od tego wyroku do sądu drugiej instancji.

Rola Rzecznika Finansowego

Rzecznik Finansowy odgrywa ważną rolę w ochronie praw klientów instytucji finansowych. W przypadku sprawy z udziałem seniora jako klienta banku, Rzecznik Finansowy przystąpił do postępowania po stronie klienta i przedstawił argumentację dotyczącą bezzasadności roszczeń banku. Rzecznik Finansowy podkreślił także konieczność wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń dla klientów usług płatniczych w celu ochrony ich przed działaniami przestępczymi.

Rzecznik Finansowy prowadzi również inne działania mające na celu ochronę praw klientów instytucji finansowych. Przeprowadza badania i analizy, a efektem tych działań jest poradnik dotyczący kredytów na klik. Poradnik ten dostępny jest na stronie internetowej Rzecznika Finansowego.

Podsumowanie

Sprawa pomiędzy seniorem a bankiem dotycząca „kredytu na klik” zakończyła się sukcesem dla Rzecznika Finansowego. Sąd Rejonowy oddalił roszczenie banku, uznając je za bezzasadne. Rzecznik Finansowy podkreślił konieczność wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń dla klientów usług płatniczych w celu ochrony ich przed działaniami przestępczymi. Rzecznik prowadzi również działania mające na celu ochronę praw klientów instytucji finansowych, takie jak badania i analizy, których efektem jest poradnik dla klientów dotyczący kredytów na klik.

Rzecznik Finansowy odgrywa ważną rolę w zapewnianiu uczciwości i bezpieczeństwa transakcji finansowych oraz w ochronie praw klientów. Dzięki jego interwencji, klienci instytucji finansowych mają szansę na sprawiedliwe rozstrzygnięcie sporów i ochronę przed nieuczciwymi praktykami.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie