Home Wiadomości Ugody Santander Bank – wszystko co musisz wiedzieć pod koniec 2023 roku.

Ugody Santander Bank – wszystko co musisz wiedzieć pod koniec 2023 roku.

dodał Bankingo

Frankowicze to grupa osób, które zaciągnęły kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich (CHF) i obecnie borykają się z problemami związanymi z wysokimi ratami spłaty. Wiele z tych osób poszukuje możliwości negocjacji warunków kredytu z bankiem, aby zyskać ulgę finansową. Santander Bank Polska jest jednym z banków, który oferuje program ugody dla frankowiczów. W artykule zostaną omówione najważniejsze pytania klientów dotyczące warunków ugody oraz procedur związanych z negocjacjami.

Propozycje ugodowe Santander Bank

Jednym z głównych pytań frankowiczów jest to, dlaczego propozycje ugodowe różnią się co do warunków. Dyrektor Departamentu Restrukturyzacji Kredytów Detalicznych w Santanderze, wyjaśnia, że kurs, po jakim proponowane jest przewalutowanie kredytu, zależy od różnicy między obecnym saldem kredytu pozostającego do spłaty dla kredytu walutowego w przeliczeniu po kursie rynkowym a saldem teoretycznego kredytu, który byłby pozostawał do spłaty, gdyby był zaciągnięty w złotym. To właśnie różnice kursów walut powodują różnice w propozycjach ugodowych.

Kolejne pytanie dotyczy rodzaju stopy procentowej proponowanej w ugodzie. Łukasz Piaskowski informuje, że bank oferuje możliwość wyboru stałej stopy procentowej na okres pięciu lat lub stopy zmiennej, takiej jak WIBOR 3M. Istnieje również możliwość negocjacji marży bankowej. To oznacza, że kredytobiorcy mają pewną elastyczność w wyborze opcji, która najlepiej odpowiada ich potrzebom finansowym.

Procedury i formalności

Jak złożyć wniosek o ugode w Santander Bank? Kredytobiorcy mogą to zrobić online, jeśli posiadają usługę bankowości elektronicznej, lub mogą zadzwonić na infolinię banku. Po złożeniu wniosku, bank skontaktuje się z kredytobiorcą telefonicznie, aby ustalić warunki ugody. Wzory dokumentów są wysyłane drogą mailową, a jedyna konieczna wizyta w oddziale to ta w celu podpisania ugody.

Dlaczego niektórzy frankowicze nie otrzymują propozycji ugód?

Wiele osób zadaje pytanie, dlaczego niektórzy frankowicze nie otrzymują propozycji ugód. Santander Bank Polska rozpoczął proces zawierania ugód już w 2021 roku i stopniowo rozszerzał swoje propozycje na coraz szerszą grupę kredytobiorców. Obecnie wszyscy frankowicze mają możliwość złożenia wniosku o ugodę, a jeśli ktoś nie otrzymał jeszcze propozycji, proszony jest o kontakt z infolinią bankową. Brak propozycji może wynikać z różnych czynników, takich jak zmiana numeru telefonu, brak zgód marketingowych itp. Santander Bank Polska zawarł ponad 6,7 tys. ugód. To oznacza, że bank aktywnie działa na rzecz klientów poszukujących rozwiązania swoich problemów związanych z kredytami walutowymi.

Wielu Frankowiczóe jednak odrzuca propozycje ugody uznając ją za nie korzystą lub wręcz krzywdzącą. Każdy kredytobiorca ma prawo złożyć ponownie wniosek o ugodę, zarówno online, jak i telefonicznie. To oznacza, że istnieje możliwość negocjacji warunków ugodowych nawet po odrzuceniu pierwotnej propozycji.

Rola mediatora z KNF

Istnieje możliwość złożenia wniosku o udział mediatora i przeprowadzenie procesu przed sądem polubownym przy KNF. Mediator zgłasza wtedy chęć klienta do zawarcia ugody. Jednak Santander preferuje bezpośrednią rozmowę między stronami, uważając, że rola mediatora nie jest niezbędna. Decyzja o skorzystaniu z mediatora należy do klienta.

Kredytobiorcy, którzy zawarli ugody dotyczące jednej nieruchomości w jednym banku, zastanawiają się, czy mogą negocjować warunki kredytu dla innej nieruchomości w innym banku i czy nadal mogą skorzystać z ulgi podatkowej związanej z umorzeniem części kredytu.

Zgodnie z przepisami Ministerstwa Finansów, ulga dotycząca zaniechania podatku od umorzonej kwoty kredytu dotyczy tylko jednego kredytu. Jeśli zatem kredytobiorca zawarł już ugody dotyczące jednej nieruchomości, a następnie chciałby negocjować warunki kredytu dla innej nieruchomości, nie będzie już mógł skorzystać z tej ulgi podatkowej.

Analiza indywidualna

Każdy przypadek jest analizowany indywidualnie, a bank bierze pod uwagę historię płatności kredytobiorcy oraz jego aktualną sytuację finansową. Każda sprawa jest różna i wymaga szczegółowej analizy. Wielkość propozycji ugody zależy od wielu czynników, takich jak wysokość kredytu, zdolność kredytowa kredytobiorcy, historia płatności, itp.

Podsumowanie

W artykule omówiono najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące ugody dla frankowiczów oferowanej przez Santander Bank Polska. Propozycje ugodowe różnią się w zależności od kursów walut i innych czynników. Klienci mają możliwość wyboru stałej lub zmiennej stopy procentowej oraz negocjacji marży bankowej. Procedura zgłoszenia wniosku o ugodę jest stosunkowo prosta i może być przeprowadzona online lub telefonicznie.

Bank aktywnie działa na rzecz klientów, zawierając liczne ugody. Klienci mają również możliwość ponownego złożenia wniosku o ugodę, jeśli odrzucili pierwotną propozycję. Mediator z KNF może być zaangażowany w proces, ale preferowane jest bezpośrednie negocjowanie warunków między stronami. Ugoda z bankiem oferuje wiele korzyści, takich jak poprawa zdolności kredytowej i oszczędność czasu i nerwów. Warto jednak indywidualnie analizować każdą sprawę i uwzględniać okoliczności klienta.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie