Home Wiadomości Czy kredyty frankowe będą wciąż problemem dla Frankowiczów – nowy wyrok SN?

Czy kredyty frankowe będą wciąż problemem dla Frankowiczów – nowy wyrok SN?

dodał Bankingo

Kredyty frankowe od lat stanowią poważny problem dla wielu klientów w Polsce. Wiele osób zdecydowało się na takie kredyty, gdyż były one korzystniejsze od kredytów w złotówkach. Jednakże, znaczne wahania kursu franka szwajcarskiego spowodowały, że spłata tych kredytów stała się bardzo trudna dla wielu osób. W ostatnich latach, sądy w Polsce wydawały wyroki, które nakazywały unieważnienie umów kredytowych zawartych w tej walucie. Jednakże, ostatnie orzeczenie Sądu Najwyższego w tej sprawie wzbudziło kontrowersje i budzi pytanie, czy kredyty frankowe nadal stanowią problem dla klientów.

Wyrok Sądu Najwyższego

W dniu 19 września Sąd Najwyższy wydał orzeczenie w sprawie kredytów frankowych zaciągniętych przez klientów w dawnym Polbanku, obecnie obsługiwanym przez Raiffeisen Bank International AG. Wyrok ten został skierowany do ponownego rozpatrzenia przez Sąd Apelacyjny, który wcześniej unieważnił umowę kredytową. Sąd Najwyższy w swoim uzasadnieniu stwierdził, że klauzulę abuzywną w umowie można rozdzielić na części i usunąć jedynie te fragmenty, które są uznane za niezgodne z prawem. Jednakże, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w swoim ostatnim wyroku wyraźnie stwierdził, że takie rozdzielanie zapisów nie jest dopuszczalne.

Stanowisko Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu

Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu, które reprezentuje klientów poszkodowanych przez kredyty frankowe, nie spodziewa się zmiany linii orzeczniczej Sądu Najwyższego w tej sprawie. Prezes stowarzyszenia, Arkadiusz Szcześniak, wskazuje, że zmiana takiej linii oznaczałaby, że Sąd Najwyższy nie uznaje, że w Polsce obowiązują przepisy unijne dotyczące praw konsumentów. Jednakże, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Finansowy oraz prokuratura jednoznacznie potwierdzają, że unijne prawo obowiązuje w tej sprawie.

Statystyki dotyczące kredytów frankowych

Według danych Biura Informacji Kredytowej, na koniec 2022 roku, liczba aktywnych kredytów frankowych wyniosła niespełna 342 tysiące, a kwota do spłaty wyniosła ponad 86,5 miliarda złotych. Te liczby pokazują, że kredyty frankowe wciąż stanowią istotny problem dla wielu klientów w Polsce.

Po wyroku Sądu Najwyższego, sprawa powróci do Sądu Apelacyjnego, który będzie musiał ponownie rozpatrzyć tę sprawę. Istnieje możliwość, że Sąd Apelacyjny podtrzyma swoje pierwotne orzeczenie lub orzeknie przeciwko klientom poszkodowanym przez kredyty frankowe. Jednakże, niezależnie od decyzji Sądu Apelacyjnego, istnieje prawdopodobieństwo zaskarżenia wyroku do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Arkadiusz Szcześniak zwraca uwagę na konieczność rozpoczęcia debaty na temat sędziów, którzy wydają wyroki niezgodne z prawem. Wskazuje, że niektórzy sędziowie wciąż orzekają wbrew wyrokom TSUE, co stwarza problem dla klientów. Sugeruje, że należy podjąć działania mające na celu rozwiązanie tej sytuacji i zapewnienie, że wyroki są zgodne z prawem.

Podsumowanie

Kredyty frankowe nadal stanowią problem dla wielu klientów w Polsce. Ostatnie orzeczenie Sądu Najwyższego w tej sprawie budzi kontrowersje i podtrzymuje niepewność co do dalszych losów tej kwestii. Niemniej jednak, istnieje jednoznaczne stanowisko, że unijne przepisy dotyczące praw konsumentów obowiązują w Polsce, a wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej mają moc wiążącą. Kwestia kredytów frankowych wymaga dalszej debaty oraz podjęcia działań mających na celu zapewnienie uczciwości i przejrzystości na rynku finansowym.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie