Home Wiadomości Ugody Frankowiczów z bankami mogą być nieważne po wyroku TSUE

Ugody Frankowiczów z bankami mogą być nieważne po wyroku TSUE

dodał Bankingo

Ugody zawierane z bankami przez frankowiczów, na podstawie których klienci odstępują od dochodzenia swoich praw w sądzie, mogą okazać się niewiążące. To wynika z korzystnej dla frankowiczów opinii rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), która została wydana niedawno.

Jednym z warunków, który powinien być spełniony podczas zawierania ugody, jest informowanie konsumenta o tym, jak będą się przedstawiać rozliczenia z bankiem w sytuacji nieważności umowy kredytu. Konsument musi być w stanie porównać te wyliczenia z korzyściami wynikającymi z ugody. Jeśli ugoda polega na przekształceniu kredytu powiązanego z walutą obcą na kredyt złotówkowy, konsument musi poznać szacowany całkowity koszt nowego kredytu i musi być odpowiednio poinformowany o nieograniczonej możliwości zmiany oprocentowania w czasie trwania umowy.

Jednak, jeśli na etapie negocjacji konsument nie uzyskał rzetelnej informacji, to taka ugoda może okazać się nieważna. Klient może również być niezwiązany taką ugoda, jeśli została podpisana pod wpływem nierzetelnych informacji, że nieważność umowy kredytu oznaczać będzie dodatkowe opłaty dla klienta, na przykład w postaci wynagrodzenia za korzystanie z kapitału.

W związku z powyższym, klienci frankowicze, którzy zawarli ugody z bankami i odczuwają skutki niewłaściwych informacji podczas ich podpisywania, powinni skontaktować się z prawnikiem w celu dokładnej analizy ich sytuacji.

Zdaniem prawników opinia rzecznika generalnego TSUE otwiera możliwość kwestionowania ugód zawartych z bankami i może zmotywować frankowiczów do podjęcia działań prawnych. Należy jednak pamiętać, że opinia ta nie jest jeszcze ostatecznym wyrokiem TSUE, który ma zostać ogłoszony w połowie roku.

Wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, które jest często umieszczane w warunkach ugody, jest wysoce wątpliwe w świetle opinii rzecznika generalnego TSUE. Jeśli wyrok TSUE będzie odpowiadał treści tej opinii, to informowanie konsumenta o wynagrodzeniu banku z tego tytułu będzie intencjonalnym wprowadzeniem w błąd.

W nowszych ugodach banki zamieszczają warunek, że konsument odstępuje od dochodzenia roszczeń w stosunku do banku. Jednak taki warunek może być uznany za nieuczciwy, zwłaszcza jeśli konsument nie miał dostępu do informacji, które pozwoliłyby mu zrozumieć wynikające z tego dla niego skutki prawne.

W związku z powyższym, frankowicze, którzy zawarli ugody z bankami, powinni dokładnie przeanalizować warunki tych ugód i skontaktować się z prawnikiem, jeśli mają wątpliwości co do ich zgodności z prawem. Obecne postępowanie przed TSUE może mieć wpływ na interpretację przepisów dotyczących ugód zawieranych z bankami przez frankowiczów, a wynikające z tego orzeczenia mogą skłonić frankowiczów do podjęcia działań prawnych.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2023 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie