Home Wiadomości Ugoda czy unieważnienie kredytu frankowego: Czy obawiać się opodatkowania?

Ugoda czy unieważnienie kredytu frankowego: Czy obawiać się opodatkowania?

dodał Bankingo

Zgodnie z powszechną opinią, polski system podatkowy stanowi jedno z najbardziej zawiłych struktur prawno-podatkowych na świecie. Dla podatników, każda forma dochodu wiąże się z powstaniem obowiązku podatkowego. Ale jak ta ogólna zasada wpływa na kredytobiorców frankowych, którzy, poprzez unieważnienie swojej umowy kredytowej w sądzie lub zawarcie ugody frankowej z bankiem, osiągają określone korzyści? Czy w tych przypadkach muszą oni odprowadzić podatek od uzyskanych zysków? Przyjrzyjmy się temu bliżej.

Kluczowe regulacje podatkowe dla kredytobiorców frankowych

Różne kwestie prawne i liczne postępowania sądowe dotyczące unieważnienia umów kredytowych frankowych skłoniły polski rząd do wprowadzenia rozwiązań, które korzystnie wpływają na sytuację tych kredytobiorców. W rezultacie, 11 marca 2022 roku, Ministerstwo Finansów wydało rozporządzenie o rezygnacji z pobierania podatku dochodowego od niektórych dochodów związanych z kredytem hipotecznym na cele mieszkaniowe. Zgodnie z tym rozporządzeniem, podatnik jest zwolniony z obowiązku zapłaty podatku od umorzonych wierzytelności. To oznacza, że zarówno podatek od korzyści z unieważnienia umowy frankowej przez sąd, jak i podatek od ugody frankowej nie muszą być zapłacone.

Rozporządzenie precyzyjnie określa, że podatek od ugody dotyczącej kredytu CHF nie jest pobierany, jeśli umorzona kwota dotyczy kredytu zaciągniętego na realizację jednej inwestycji mieszkaniowej przez jedno gospodarstwo domowe. Przy czym, zwolnienie z podatku odnosi się do kwoty umorzonego kredytu, odsetek, a także wszelkich opłat i prowizji związanych z zawarciem umowy o kredyt hipoteczny.

Ugoda z bankiem czy unieważnienie kredytu w sądzie?

Te przepisy ułatwiają sytuację kredytobiorcom frankowym. Brak podatku od ugód frankowych może służyć jako istotny element negocjacji z bankiem. Niemniej jednak, warto pamiętać, że wytoczenie pozwu przeciwko bankowi zwykle może przynieść kredytobiorcom znacznie większe korzyści niż zawarcie ugody. Dodatkowo, w przypadku prawomocnego unieważnienia umowy kredytu przez sąd, obowiązek podatkowy nie powstaje, co jest zgodne z artykułem 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku ugody z bankiem, kredyt nadal obowiązuje i konieczna jest konwersja zobowiązania na złotówkowe oraz zmiana wskaźnika oprocentowania na WIBOR.

Od unieważnienia do ugody – jakie są konsekwencje podatkowe?

Podsumowując, kredytobiorcy frankowi nie powinni obawiać się naliczenia podatku od korzyści uzyskanych z unieważnienia kredytu lub zawarcia ugody frankowej. W przypadku wątpliwości, warto skonsultować się ze specjalistą lub złożyć wniosek o indywidualną interpretację do Krajowej Administracji Skarbowej. Wybór między ugodą a unieważnieniem powinien być dokładnie przemyślany, zważywszy na różne konsekwencje finansowe i podatkowe każdej z tych dróg. Zawsze warto skonsultować decyzje finansowe z ekspertem, aby upewnić się, że podejmujemy decyzje, które są najbardziej korzystne dla naszej indywidualnej sytuacji.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie