Home Wiadomości Ugoda czy pozew BNP Paribas – jakie są propozycje dla frankowiczów?

Ugoda czy pozew BNP Paribas – jakie są propozycje dla frankowiczów?

dodał Bankingo

W ostatnich latach liczba frankowiczów, czyli osób posiadających kredyty hipoteczne denominowane w szwajcarskiej walucie, wzrosła znacząco. Wśród banków, które udzielały takich kredytów, znalazł się również Bank BNP Paribas. Wielu frankowiczów zastanawia się, czy warto zawrzeć ugody z tym bankiem, czy może lepiej wnieść pozew do sądu. W tym artykule przyjrzymy się propozycjom ugód oferowanym przez BNP Paribas oraz porównamy je z możliwościami wynikającymi z prowadzenia procesu sądowego.

Ugody frankowe BNP Paribas

Bank BNP Paribas uruchomił program ugód z frankowiczami pod koniec 2021 roku. Program ten początkowo miał charakter pilotażowy, jednakże obecnie bank składa indywidualne propozycje ugód. Negocjacje są prowadzone z wybranymi klientami, którzy są już w sporze sądowym z bankiem lub istnieje ryzyko, że takowy spor rozpoczną. Według banku, zainteresowanie ugodami z kwartału na kwartał rośnie. Jednakże dane podane przez BNP Paribas wskazują, że zainteresowanie frankowiczów tymi ugodami nie jest znaczne. Z 11 009 ofert ugód przedstawionych przez bank tylko 2 218 z nich zostało zaakceptowanych, a finalnie zawarto niespełna 1 362 ugody.

Ugodowa propozycja BNP Paribas polega na przekształceniu kredytu w frankach szwajcarskich na kredyt w złotych polskich. Bank proponuje przeliczenie hipoteki i traktowanie jej tak, jakby była udzielona od początku w złotych polskich. W trakcie negocjacji frankowicz ma możliwość odniesienia się do propozycji banku lub przedstawienia własnej propozycji. W przypadku osiągnięcia porozumienia, bank może dokonać umorzenia części zobowiązania kredytobiorcy.

Wartość kredytów frankowych w Banku BNP Paribas

Według danych podanych przez BNP Paribas, na koniec czerwca 2022 roku w portfelu banku znajdowały się frankowe kredyty hipoteczne o wartości 4,4 mld złotych. Warto zauważyć, że w skład tego portfela wchodzą również kredyty przejęte w ramach fuzji z innymi bankami. Dla banku każda ugoda z frankowiczem przynosi wymierne korzyści, ponieważ zapewnia spore oszczędności. Z drugiej strony, bank ma więcej do stracenia, jeśli dojdzie do unieważnienia umowy frankowej przez sąd.

Przewaga pozwu nad ugodą sądową

Po czerwcowych wyrokach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, frankowicze mają jeszcze więcej wątpliwości co do zawarcia ugody z bankiem i pominięcia postępowania sądowego. Wyroki te sprawiły, że frankowicze liczą na propozycje korzystniejszych warunków ugód niż te rekomendowane przez Komisję Nadzoru Finansowego. Bank BNP Paribas uczestniczył w 4 507 indywidualnych sporach o unieważnienie umowy kredytu frankowego, co wskazuje na potrzebę aktualizacji oferty ugody dla frankowiczów.

Pomimo oferowanych ugód, wiele osób decyduje się na pozew sądowy. Wynika to z przekonania, że w ten sposób mogą osiągnąć lepsze wyniki niż w przypadku zawarcia ugody z bankiem. Sądy coraz częściej uwzględniają roszczenia frankowiczów dotyczące nieważności umowy lub odfrankowania. Przewaga pozwu nad ugodą sądową polega na możliwości uzyskania korzystniejszych warunków finansowych oraz potencjalnie większych rekompensat.

Przykłady wygranych i korzyści dla frankowiczów

Dnia 25 stycznia 2023 roku zapisano historyczny moment w życiorysie jednego z klientów Kancelarii Adwokackiej adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni. Sąd Apelacyjny w Warszawie, w sprawie pod sygnaturą akt VI ACa 94/22, wydał wyrok, który oddalił apelację Banku BNP Paribas w sprawie zainicjowanej w Sądzie Okręgowym w Warszawie (sygn. akt: XXVIII C 2311/21). Rozstrzygnięcie to stanowiło potwierdzenie nieważności umowy kredytu hipotecznego, zawartej w 2006 roku z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A., poprzednikiem prawnym BNP Paribas.

Podstawą unieważnienia były postanowienia niedozwolone, obecne w umowie, a identyfikowane na mocy art. 3851 kodeksu cywilnego. Sąd podkreślił, że zapisy te były na tyle znaczące, że ich usunięcie unieważniłoby umowę, uniemożliwiając jej realizację.

Sprawa w drugiej instancji trwała 19 miesięcy i była rozpatrywana podczas jednej rozprawy. Warto podkreślić, że w I instancji wyrok zapadł w czerwcu 2021 roku, po złożeniu pozwu we wrześniu 2020 roku. Zatem od momentu zainicjowania procesu do wydania ostatecznego werdyktu minęły 34 miesiące. Kluczowe jest tutaj to, że wskazano na to, że usunięcie z umowy kwestionowanych klauzul jako abuzywnych, prowadzi do nieważności całej umowy, stanowiąc jednocześnie, że dalsze jej wykonywanie jest niemożliwe.

Inny przykład to sprawa zakończona w dniu 20 stycznia 2023 roku Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny orzekł, że omawiana umowa kredytowa jest nieważna i zasądził na korzyść naszych Klientów kwoty 346 277,60 zł oraz 57 712,73 CHF, wraz z całkowitym zwrotem kosztów postępowania.

Podstawą do wydania wyroku były istotne uchybienia w treści umowy kredytowej, w tym różnice w określaniu kwot kredytu w PLN i CHF oraz brak jasno określonych zasad dotyczących kursu wymiany walut. Zdaniem sądu, bank naruszył zasady dobrych obyczajów, wykorzystując brak doświadczenia i wiedzy Klientów oraz wprowadzając ich w błąd co do faktycznych kosztów umowy i jej konsekwencji finansowych.

Proces ten rozpoczął się w grudniu 2021 roku, gdy Klienci zwrócili się do Sądu Okręgowego w Warszawie z pozwem, zarzucając bankowi, m.in., umieszczenie w umowie klauzul niedozwolonych i abuzywnych oraz sprzeczność z ustawą Prawo bankowe. Po jednym posiedzeniu, na którym przesłuchani zostali Klienci, sąd zdecydował, że mają oni rację i uznał umowę za nieważną.

Bank, broniąc się, zaprzeczył wszystkim zarzutom, utrzymując legalność umowy oraz zgodność klauzul z przepisami prawa i wolą stron. Jednak, po analizie argumentacji obu stron oraz bieżącego orzecznictwa dotyczącego kredytów frankowych, sąd przychylił się do argumentów naszych Klientów.

Dzięki profesjonalnemu wsparciu Kancelarii adwokackiej adwokat Jacka Sosnowskiego Adwokaci i Radcowie Prawni, reprezentowanego przez adw. Jacka Sosnowskiego i r.pr. Małgorzatę Wilczek, klientom banku udało się uzyskać korzystny wyrok w niespełna rok od wszczęcia postępowania.

Podsumowanie

Decyzja dotycząca zawarcia ugody z Bankiem BNP Paribas czy wnoszenia pozwu do sądu zależy od indywidualnej sytuacji każdego frankowicza. Propozycje ugód oferowane przez bank wiążą się z przekształceniem kredytu w złotówkach oraz ewentualnym umorzeniem części zobowiązania. Jednakże wiele osób decyduje się na pozew sądowy, aby osiągnąć lepsze wyniki finansowe i większe rekompensaty. Przed podjęciem decyzji warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach frankowych, który pomoże ocenić szanse na sukces i przedstawić najlepszą strategię działania.

Ugoda czy pozew BNP Paribas – to pytanie, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Każdy frankowicz powinien rozważyć swoje opcje, zważając na swoje indywidualne cele i możliwości. Niezależnie od wyboru, ważne jest, aby podejść do sprawy z należytą starannością i skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnika specjalizującego się w sprawach frankowych.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie