Home Wiadomości Trzy główne źródła ryzyka w polskim systemie finansowym oraz kontrowersje wokół wskaźnika WIBOR

Trzy główne źródła ryzyka w polskim systemie finansowym oraz kontrowersje wokół wskaźnika WIBOR

dodał Bankingo

Wtorkowe posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej w Polsce przyniosło ocenę obecnych zagrożeń dla krajowego systemu finansowego. W porównaniu z IV kwartałem 2022 r., ogólna ocena ryzyka pogorszyła się. Członkowie Komitetu zwrócili uwagę na trzy główne źródła ryzyka, które mogą wpłynąć na stabilność finansową kraju, a także na kontrowersje dotyczące wskaźnika WIBOR.

Ryzyko prawne walutowych kredytów mieszkaniowych Pierwszym i najistotniejszym zagrożeniem wskazanym przez Komitet pozostaje ryzyko prawne walutowych kredytów mieszkaniowych, będące słabym punktem systemu finansowego. W ostatnich latach, kwestia walutowych kredytów mieszkaniowych budziła liczne kontrowersje.

W kwestii wskaźnika referencyjnego WIBOR, Komitet Stabilności Finansowej podtrzymał swoją ocenę, w której brak jest podstaw prawnych i ekonomicznych do negowania prawidłowości wyznaczania tego wskaźnika. Komitet uznał kwestionowanie WIBOR w umowach kredytowych za ryzyko systemowe. Równocześnie, prace nad zastąpieniem WIBOR przez WIRON są monitorowane, a Komitet uważa, że zamiana powinna odbyć się bez uprzywilejowywania którejkolwiek ze stron umów. Celem tej zmiany jest zapewnienie stabilności i przejrzystości systemu finansowego, a także ochrona interesów wszystkich uczestników rynku.

Ryzyko prawne kredyty we frankach

Pierwszym i najistotniejszym zagrożeniem wskazanym przez Komitet pozostaje ryzyko prawne walutowych kredytów mieszkaniowych, będące słabym punktem systemu finansowego. W ostatnich latach, kwestia walutowych kredytów mieszkaniowych budziła liczne kontrowersje i niepewność, wpływając na stabilność rynku finansowego. Komitet podkreślił konieczność monitorowania tego ryzyka oraz ewentualnych działań mających na celu jego zminimalizowanie.

Obniżone nadwyżki kapitałowe i racjonowanie kredytu

Drugie miejsce w hierarchii źródeł ryzyka zajęło ryzyko obniżonych nadwyżek kapitałowych i racjonowania kredytu, zidentyfikowane po raz pierwszy w grudniu 2022 r. Ten czynnik może wpłynąć na zdolność banków do udzielania kredytów, co z kolei może negatywnie oddziaływać na wzrost gospodarczy kraju. W celu zmniejszenia tego ryzyka, Komitet zaleca monitorowanie sytuacji kapitałowej banków oraz wdrożenie odpowiednich strategii mających na celu odbudowę nadwyżek kapitałowych i zabezpieczenie płynności sektora.

Ryzyko geopolityczne

Wśród źródeł ryzyka dla polskiego systemu finansowego, na trzecie miejsce spadło ryzyko geopolityczne. Niemniej jednak, Komitet zwraca uwagę, że wciąż istnieje konieczność monitorowania wydarzeń na arenie międzynarodowej oraz ich wpływu na krajowy rynek finansowy. Istotnym elementem tego ryzyka są napięcia polityczne, konflikty zbrojne oraz niepewność związana z polityką monetarną i fiskalną poszczególnych państw. Wszystko to może wpłynąć na kondycję finansową kraju oraz na stabilność polskiego systemu bankowego.

Podsumowując, Komitet Stabilności Finansowej zwraca uwagę na trzy główne źródła ryzyka dla polskiego systemu finansowego: ryzyko prawne walutowych kredytów mieszkaniowych, obniżone nadwyżki kapitałowe i racjonowanie kredytu oraz ryzyko geopolityczne. Wszystkie te zagrożenia wymagają uważnego monitorowania oraz podjęcia odpowiednich działań zaradczych ze strony instytucji finansowych, regulatorów i rządu.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie