Home Edukacja Jak dostać kredyt hipoteczny pod zastaw działki?

Jak dostać kredyt hipoteczny pod zastaw działki?

dodał Anna Wrona

W czasach silnie galopującej inflacji i słabnącej wartości pieniądza, na swym znaczeniu coraz bardziej zyskują wszelkiego rodzaju grunty, działki i parcele stanowiące doskonałe zabezpieczenie inwestycyjne, ale także i kredytowe.

Każdy, kto jest właścicielem nieruchomości gruntowej i jest zainteresowany wzięciem kredytu hipotecznego np. na swoje wymarzone mieszkanie, powinien wiedzieć, że istnieje możliwość otrzymania tego kredytu pod zastaw nieruchomości. Niemniej procedura pozyskiwania kredytu pod zastaw działki jest obarczona pewnymi warunkami. Warto więc poznać ich bliższe szczegóły, by wiedzieć jakie warunki należy spełnić, aby dostać kredyt pod zastaw działki.

Specyfikacja kredytu hipotecznego pod zastaw działki

Ważne jest aby mieć na uwadze, że pieniądze uzyskane z banku na kredyt mieszkaniowy mogą zostać wykorzystane tylko na cele nieruchomościowe, bezpośrednio związane z ich zakupem, budową czy też remontem. Do takich celów zalicza się choćby:

 • Wniesienie przez kredytobiorcę wkładu własnego
 • Spłatę posiadanego już innego kredytu hipotecznego
 • Inwestycję we własne przedsiębiorstwo polegającą na rozbudowie wchodzących w jego skład budynków

Kredyt hipoteczny czy pożyczka pod zastaw działki?

Kredyt ten często jest również mylony z klasycznym kredytem gotówkowym pod zastaw działki. Cechą wspólną tych obu zobowiązań finansowych jest ustanowienie zastawu hipotecznego, natomiast to co je różni, to przede wszystkim określenie przeznaczenia przyznanej kwoty finansowej. W przypadku pożyczki hipotecznej jest ona przyznawana na dowolny cel i można przy jej pomocy kupić np. samochód, wakacje itp.

Cała procedura działania kredytu hipotecznego opiera się na dość prostym mechanizmie. Bank po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku udziela owego kredytu wnioskodawcy, który z kolei zobowiązany jest do spłaty zadłużenia zgodnie z ustalonymi przez obie strony warunkami umowy. Głównym zabezpieczeniem kredytu jest tu hipoteka na nieruchomości.

Kredyt pod zastaw działki. Dla kogo?

Aby wziąć kredyt hipoteczny pod zastaw działki należy spełniać dwa zasadnicze warunki:

 • Wnioskodawca o kredyt musi być właścicielem danej nieruchomości, wobec której ma zostać ustanowiona hipoteka
 • Powinien też wykazywać się odpowiednią zdolnością i historią kredytową 

Zabezpieczenie kredytu w postaci ustanowienia hipoteki daje prawo instytucji finansowej udzielającej tego kredytu dochodzenia swoich roszczeń poprzez sprzedaż tej nieruchomości. Niemniej jest to opcja ostateczna. Dla banku przede wszystkim liczy się zdolność kredytowa wnioskodawcy. W przypadku jej braku żaden bank nie wyda pozytywnej decyzji w sprawie przyznanie kredytu hipotecznego pod zastaw działki.

Jaka kwota kredytu?

Wysokość kredytu hipotecznego pod zastaw działki jest ściśle powiązana z realną wartością danej nieruchomości. Zwykle opiewa ona w granicach pomiędzy 55% a 80% wartości działki. Niemniej warto zwrócić uwagę, że każda działka posiada indywidualną wartość wyznaczaną choćby stanem jej przeznaczenia. Przykładowo, działka budowlana jest o wiele więcej warta niż zastaw działki rolnej lub leśnej. Fakt ten jest nie bez znaczenia dla banku, który z pomocą rzeczoznawcy majątkowego ustala jej realną wartość.

Rzeczoznawca sporządza tak zwany operat szacunkowy, w którym zawarte są informacje na temat związany z analizą rynku nieruchomości, uwzględniający lokalną sytuację oraz ceny sąsiednich działek. Opisuje również aktualny stan nieruchomości, a także jej położenie. Najważniejszym jednak punktem tej opinii jest sporządzona wycena danej parceli wraz z jej uzasadnieniem. To na jej podstawie bank podejmuje ostateczną decyzję o wysokości udzielanego kredytu dla potencjalnego kredytobiorcy.

Jaki rodzaj działki pod hipotekę?

W tym przypadku obowiązujące w Polsce prawo nie wyklucza ustanowienia hipoteki na którymkolwiek z rodzajów parceli Tak więc może to być działka:

 • Budowlana
 • Rolna
 • Leśna
 • Siedliskowa
 • Rekreacyjna
 • Inwestycyjna

Należy jednak pamiętać o kilku istotnych kwestiach. Dana działka musi być własnością wnioskodawcy, musi być też wolna od wszelakich wad prawnych, które mogłyby uniemożliwić jej zbycie, a także nie może być odciążona tytułem innej hipoteki, służebnością oraz roszczeniami osób trzecich.

Polskie prawo przewiduje także ustanowienie hipoteki na działce będącej współwłasnością łączną. Niemniej, tego typu proceder wymaga pisemnej zgody wszystkich współwłaścicieli danej parceli.

Kredyt hipoteczny pod zastaw działki. Kwestie formalne.

Bardzo istotną kwestia poprzedzającą wizytę w banku jest sprawdzenie czy dana działka mająca być objęta hipoteką posiada księgę wieczystą. Jeżeli nie, to należy ja wyrobić, składając w tej sprawie wniosek do sądu wieczystoksięgowego. Kolejnym krokiem jest odwiedzenie placówki bankowej, w której potencjalny kredytobiorca składa wniosek kredytowy wraz z kompletem niezbędnych dokumentów. Są to:

 • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości uzyskanych z tego tytułu dochodów wraz z wyciągiem z konta potwierdzającym ich regularność
 • Akt notarialny nieruchomości lub inny dokument potwierdzający własność działki
 • Aktualny wypis z księgi wieczystej potwierdzający brak jakichkolwiek znamion służebności, roszczeń osób trzecich oraz hipoteki
 • Aktualny wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • Aktualny wypis z rejestru gruntów do którego musi być dołączona mapa ewidencyjna
 • Operat szacunkowy ustalający realną wartość nieruchomości sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego

Po zapoznaniu się z kompletem złożonych przez potencjalnego kredytobiorcę dokumentów, bank przeanalizuje je. Może się zdarzyć, że będzie on wymagał dodatkowych zdjęć działki, drogi dojazdowej oraz okolicy wokół niej lub w przypadku gdy grunt pod zastaw ziemi rolnej stanowi specjalna ofertę dla rolników, dodatkowych dokumentów świadczących o prawie do użytkowania gospodarstwa rolnego. Niemniej po ich pozytywnej analizie nic już nie stoi na przeszkodzie aby wnioskujący o kredyt otrzymał go.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie