Home Finanse Transfer gotówki między konkubentami: Czy to darowizna czy wspólne utrzymanie?

Transfer gotówki między konkubentami: Czy to darowizna czy wspólne utrzymanie?

dodał Bankingo

W dzisiejszych czasach coraz więcej par decyduje się na życie w konkubinacie, czyli w związku partnerskim bez formalnego ślubu. Jednak, gdy chodzi o przekazywanie pieniędzy pomiędzy konkubentami, pojawiają się pewne kwestie prawne i podatkowe. Czy takie transfery pieniężne można traktować jako darowiznę czy też wspólne utrzymanie? W tym artykule przyjrzymy się tej kwestii i przedstawimy istotne informacje na ten temat.

Istotność przekazywania pieniędzy w konkubinacie

W przypadku konkubentów, czyli osób żyjących w związku partnerskim bez formalnego małżeństwa, każdy transfer pieniężny może być uznany za darowiznę. Wynika to z faktu, że konkubinat nie jest traktowany prawnie na równi z małżeństwem. Nie ma więc podstaw do zwolnienia z podatku przelewów pieniężnych pomiędzy konkubentami ze względu na więzi rodzinne.

Warto zauważyć, że między konkubentami nie powstaje wspólnota majątkowa. To oznacza, że zarobki każdego z partnerów są ich prywatnym majątkiem, a przedmioty należące do konkubentów są ich indywidualną własnością. W rezultacie, przelewy pomiędzy majątkami konkubentów są traktowane jako darowizny, z wyłączeniem tych, które są spożytkowane na bieżące potrzeby konkubentów związane ze wspólnym gospodarstwem domowym.

Podstawy prawne

Nie istnieją konkretne podstawy prawne, które traktują konkubinat podobnie do wspólności ustawowej małżeńskiej. Z tego powodu, nie ma podstaw do zwolnienia z podatku dla przelewów pieniężnych pomiędzy konkubentami. Zgodnie z treścią przepisu art. 888 k.c., umowa darowizny polega na bezpłatnym świadczeniu na rzecz obdarowanego kosztem majątku darczyńcy. Oznacza to, że przelewy pieniężne między konkubentami mogą być uznane za darowizny, gdy są dokonywane bezpłatnie.

Wydaje się zatem, że konkubenci powinni być ostrożni, gdy przekazują pieniądze między sobą. Uczynienie oszczędności z przelewów konkubenta może być uznane za przysporzenie drugiej osoby kosztem majątku przelewającego środki. W konsekwencji, dochodzi do sytuacji, w której darowizna musi zostać opodatkowana. W przypadku powołania się na darowiznę w trakcie kontroli podatkowej, można zastosować sankcyjną stawkę podatku wynoszącą 20%.

Wyrok NSA w sprawie konkubinatu

W sprawie wyrokowanej przez Naczelnik Urzędu Skarbowego, doszło do szczególnego przypadku dotyczącego przekazywania pieniędzy w konkubinacie. Podatniczka otrzymywała środki pieniężne od swojego partnera, z którym żyła w wolnym związku. Te przekazywane środki zostały uznane za darowizny. Partner przekazywał również pieniądze na konto bankowe podatniczki w celu sfinansowania kosztów związanych z wykończeniem i wyposażeniem domu oraz zawarciem aktu notarialnego.

W toku postępowania podatkowego, organ podkreślił, że konkubinat nie posiada praw, jakie przysługują małżeństwu w kontekście wspólności ustawowej małżeńskiej. Stwierdzono, że konkubenci mają odrębne majątki, a związki majątkowe opierają się na istnieniu tych dwóch odrębnych majątków. Mimo że podatniczka i jej partner utrzymywali rodzinę razem, organ podatkowy nie uznał tych pieniędzy za koszty utrzymania rodziny.

Wniosek

Transfer gotówki między konkubentami może zostać uznany za darowiznę, z wyłączeniem tych, które są wykorzystywane na bieżące potrzeby związane ze wspólnym gospodarstwem domowym. Konkubinat nie jest traktowany prawnie na równi z małżeństwem, co oznacza, że nie ma podstaw do zwolnienia z podatku dla przelewów pieniężnych pomiędzy konkubentami. Dlatego ważne jest, aby konkubenci byli świadomi konsekwencji podatkowych i prawnych związanych z przekazywaniem pieniędzy w takim związku.

W przypadku wątpliwości, zawsze warto skonsultować się z ekspertem podatkowym lub prawnym, który pomoże w rozwiązaniu wszelkich problemów i udzieli odpowiednich porad.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie