Home Banki Toksyczne kredyty na rynku tym razem w TBS-ach?

Toksyczne kredyty na rynku tym razem w TBS-ach?

dodał Bankingo

W ostatnich latach społeczność skupiona wokół inicjatywy Obywatel TBS alarmuje, że w niektórych Towarzystwach Budownictwa Społecznego (TBS) występują patologiczne kredyty. Mieszkańcy, którzy są kredytobiorcami, twierdzą, że konstrukcja tych kredytów jest podobna do kontrowersyjnego kredytu „Alicja” udzielanego w latach 90. przez PKO BP. W efekcie spłata tych kredytów skupia się głównie na odsetkach, a kapitał pozostaje niespłacany. To prowadzi do wydłużenia okresu spłaty kredytu nawet do 120 lat, co wzbudza oburzenie wśród mieszkańców.

Historia Towarzystw Budownictwa Społecznego

Towarzystwa Budownictwa Społecznego zostały utworzone w Polsce w latach 90. jako rozwiązanie dla osób o dochodach zbyt wysokich, aby otrzymać mieszkanie socjalne, ale zbyt niskich, aby uzyskać kredyt hipoteczny na rynku komercyjnym. Idea polegała na tym, że osoba zainteresowana zakupem mieszkania wpłacała 30% wartości lokalu, a następnie płaciła podwyższony czynsz przez 20-30 lat, po czym stawała się właścicielem nieruchomości.

Początkowo TBS-y były rozwiązaniem korzystnym dla mieszkańców, którzy marzyli o własnym mieszkaniu. Jednak wraz z upływem lat, w systemie kredytowym TBS-ów pojawiły się zmiany, które doprowadziły do patologii i naruszenia pierwotnej idei budownictwa społecznego.

Patologiczne kredyty w TBS-ach

Część kredytów udzielanych przez TBS-y ma konstrukcję podobną do kontrowersyjnego kredytu „Alicja” udzielanego przez PKO BP.To oznacza, że kredytobiorcy spłacają głównie odsetki, a kapitał pozostaje niespłacany. W rezultacie okres spłaty kredytu wydłuża się z 30 lat nawet do 120 lat.

Zrzeszenie Obywatel TBS alarmuje, że aż 14% wszystkich kredytów udzielonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego ma konstrukcję podobną do kredytu „Alicja”. Jest to niezwykle niekorzystne dla kredytobiorców, którzy mają ogromne trudności z uregulowaniem swoich zobowiązań.

Kredyty „Alicja” były oferowane w latach 90. przez PKO BP. Koncepcja polegała na tym, że kredytobiorcy spłacali tylko odsetki, a pozostała część długu była dopisywana do kapitału. Bank zakładał, że wraz z obniżeniem inflacji, kredytobiorcy zaczną nadpłacać kredyt, jednak wielu z nich tego nie zrobiło, pozostawiając sobie ogromne zadłużenie.

Problemy mieszkańców

Mieszkańcy skupieni wokół inicjatywy Obywatel TBS twierdzą, że w niektórych TBS-ach kredyty mają taką samą konstrukcję jak kredyty „Alicja”. Spłata kredytów skupia się głównie na odsetkach, a kapitał pozostaje niespłacany. Wydłużenie okresu spłaty kredytu nawet do 120 lat, co jest nie do przyjęcia dla wielu mieszkańców.

Zdaniem Obywatela TBS, idea budownictwa społecznego była początkowo doskonała, ale z biegiem czasu została zdeformowana. W latach 1996-2004 doszło do szybkiego rozwoju budownictwa, w tym społecznego. W tym okresie wprowadzono kilka zmian w systemie TBS, które wydawały się niegroźne, ale w rzeczywistości doprowadziły do niesprawiedliwości społecznych. Wprowadzono m.in. możliwość obsługi programu przez podmioty prywatne, które wykorzystały tę szansę w sposób nieuczciwy. Obecni mieszkańcy odczuwają konsekwencje tych nadużyć.

Działania Banku Gospodarstwa Krajowego

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) udzielał kredytów TBS-om na zakup mieszkań. W przypadku kredytów udzielonych na „starych” warunkach, czyli na podobnej zasadzie jak kredyty „Alicja”, BGK nie miał możliwości zobowiązania kredytobiorców do zawarcia aneksu umowy, który by zmienił warunki spłaty kredytu. Początkowo było to dobrowolne działanie TBS-ów. Na obecny moment na „starych” warunkach spłacanych jest jeszcze 256 kredytów, podczas gdy na nowych warunkach umowy zawarto dla 846 kredytów.

Konsekwencje dla mieszkańców

Mieszkańcy TBS-ów, którzy spłacają kredyty na zasadzie kredytów „Alicja”, mają ogromne trudności z uregulowaniem swojego zadłużenia. Spłata kredytu skupia się głównie na odsetkach, a kapitał pozostaje niespłacany.

Wiele osób, które zaciągnęły takie kredyty, nie były świadome konsekwencji takiej konstrukcji kredytu. Dlatego teraz mieszkańcy domagają się zmiany warunków spłaty kredytów, aby mogli uregulować swoje zadłużenie w sposób bardziej korzystny dla siebie.

Podsumowanie

Patologiczne kredyty w TBS-ach, które mają konstrukcję podobną do kredytów „Alicja”, są powodem oburzenia i niezadowolenia mieszkańców. Wielu z nich ma ogromne trudności z uregulowaniem swojego zadłużenia, a wydłużenie okresu spłaty kredytu do 120 lat jest nie do zaakceptowania. W obliczu tych problemów, mieszkańcy domagają się zmiany warunków spłaty kredytów, aby mogli uregulować swoje długi w sposób bardziej korzystny dla siebie. Bank Gospodarstwa Krajowego oraz odpowiednie instytucje powinny podjąć działania mające na celu rozwiązanie tej sytuacji i zapewnienie uczciwości i sprawiedliwości dla kredytobiorców.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie