Home Wiadomości Szczyt klimatyczny w Dubaju postanowienia: Wzrost energii odnawialnej i ograniczenie paliw kopalnych

Szczyt klimatyczny w Dubaju postanowienia: Wzrost energii odnawialnej i ograniczenie paliw kopalnych

dodał Bankingo

COP28 to spotkanie państw i organizacji mające na celu opracowanie planów działania w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i zwalczania zmian klimatycznych. Podczas niedawno odbywającego się spotkania COP28 w Dubaju, rządy zadeklarowały nowe inicjatywy mające na celu wzmocnienie czystej energii i stopniowe wycofywanie się z paliw kopalnych.

Tripling światowej mocy energii odnawialnej do 2030 roku

Jednym z najbardziej wsparcie inicjatyw podjętych podczas COP28 było zobowiązanie 118 rządów do potrojenia światowej mocy energii odnawialnej do 2030 roku. W rzeczywistości, celem tego zobowiązania jest zmniejszenie udziału paliw kopalnych w światowej produkcji energii. Inicjatywa ta została poparta przez wiele krajów, w tym przez takie kraje jak Brazylia, Nigeria, Australia, Japonia, Kanada, Chile i Barbados. Chiny i Indie wyrazili swoje poparcie dla potrojenia mocy energii odnawialnej do 2030 roku, ale nie poparły ogólnego zobowiązania, które wiąże zwiększenie czystej energii ze zmniejszeniem użycia paliw kopalnych.

Wycofanie się z wykorzystywania paliw kopalnych

W ramach zobowiązania do czystej energii, wiele krajów postanowiło zrezygnować z wykorzystywania paliw kopalnych. Jednym z kluczowych punktów zobowiązania było „wyeliminowanie nieograniczonego wykorzystywania energii węglowej” oraz zaprzestanie finansowania nowych elektrowni węglowych. Ponadto, zobowiązanie zawierało również cel podwojenia globalnej efektywności energetycznej do 2030 roku.

Wzrost energii jądrowej

Ponad 20 państw podpisało deklarację mającą na celu potrojenie mocy energii jądrowej do 2050 roku. Wzrost tej mocy jest uważany za niezbędny do osiągnięcia celu „netto zero” emisji do 2050 roku. Obecnie światowa moc energii jądrowej wynosi 370 gigawatów, a tripling tej mocy do 2050 roku wymagałoby znacznego zwiększenia nowych zatwierdzeń i finansowania.

Ograniczenie emisji metanu

Podczas COP28, wiele rządów, organizacji filantropijnych i sektora prywatnego zadeklarowało mobilizację 1 miliarda dolarów na dotacje w celu wsparcia działań państw w zakresie redukcji emisji metanu. Dwaj najwięksi emiterzy metanu, Turkmenistan i Kazachstan, dołączyli do Globalnego Zobowiązania dotyczącego metanu, dobrowolnej umowy, do której przystąpiło ponad 150 krajów, mającej na celu zmniejszenie emisji metanu o 30% do 2030 roku. Bank Światowy uruchomił również „plan redukcji metanu”, który zakłada utworzenie 15 krajowych programów mających na celu zmniejszenie emisji metanu z działań takich jak produkcja ryżu, hodowla zwierząt i gospodarowanie odpadami.

Działania wobec paliw kopalnych

Francja zadeklarowała zorganizowanie grupy państw, które poproszą OECD o ocenę ryzyka klimatycznego i finansowego związanych z inwestycjami w nowe aktywa węglowe, aby odstraszyć prywatnych finansistów od wspierania takich projektów. Ponadto, kraje takie jak Kosowo i Dominikana uzgodniły opracowanie planów wycofania się z wykorzystywania węgla jako źródła energii.

Krytyka zobowiązań branży naftowej i gazowej

Wiele firm naftowych i gazowych, w tym Exxon Mobil, podpisało Karty Dekarbonizacji Naftowej i Gazowej, które mają na celu ograniczenie emisji związanych z ich działalnością do 2050 roku. Jednak, niektóre grupy ekologiczne podważają te zobowiązania, twierdząc, że są one jedynie odwróceniem uwagi od procesu COP28 i nie zajmują się emisjami powodowanymi przez spalanie paliw kopalnych.

Wnioski

COP28 przyniósł wiele ważnych i ambitnych postanowień w dziedzinie energii odnawialnej, wycofywania się z paliw kopalnych i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Wszystkie te inicjatywy mają na celu zwalczanie zmian klimatycznych i ograniczenie wpływu ludzkiej działalności na środowisko naturalne. Jednak, aby osiągnąć te cele, konieczne jest zacieśnienie współpracy między rządami, sektorem prywatnym i organizacjami międzynarodowymi.

Warto również zauważyć, że osiągnięcie postanowień COP28 będzie wymagało znacznych inwestycji finansowych i technologicznych. Rządy i instytucje finansowe będą musiały podjąć działania mające na celu zwiększenie inwestycji w energię odnawialną, zwłaszcza w krajach rozwijających się, oraz rozwiązanie problemu wysokich kosztów kapitału, które utrudniały realizację projektów związanych z energią odnawialną.

Podsumowując, postanowienia COP28 stanowią ważny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska naturalnego. Jednak, aby osiągnąć sukces w walce ze zmianami klimatycznymi, konieczne jest konsekwentne wdrażanie tych postanowień przez państwa i branżę prywatną. Tylko w ten sposób możliwe będzie stworzenie czystej i zrównoważonej przyszłości dla naszej planety.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie