Home Wiadomości Sytuacja kredytobiorców frankowych po upadłości Getin Noble Banku

Sytuacja kredytobiorców frankowych po upadłości Getin Noble Banku

dodał Bankingo

W ostatnich dniach wiele osób zadaje sobie pytanie, jaka jest teraz sytuacja kredytobiorców frankowych po ogłoszeniu upadłości Getin Noble Banku. Warto zgłębić temat, aby lepiej zrozumieć konsekwencje tej decyzji i jakie opcje mają kredytobiorcy w obliczu tego wydarzenia.

Ogłoszenie upadłości

W czwartek, 20 lipca, ogłoszono upadłość Getin Noble Banku (GNB), co niewątpliwie wpłynęło na sytuację kredytobiorców frankowych. Z chwilą ogłoszenia upadłości, standardowa droga dochodzenia roszczeń związanych z nieważnością umowy kredytu staje się niemożliwa. Kredytobiorcy nie będą już mogli skutecznie korzystać z powództwa cywilnego przeciwko bankowi, aby odzyskać wpłacone kwoty. Zamiast tego, będą musieli zgłosić swoje żądania zwrotu syndykowi banku w toku postępowania upadłościowego.

Zgłoszenie wierzytelności

Kredytobiorcy frankowi mają czas na zgłoszenie swoich żądań zwrotu przez syndyka banku. Termin na zgłoszenie wierzytelności wynosi 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości banku w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Aby to zrobić, należy wypełnić odpowiedni formularz i dostarczyć go do właściwego organu. W zgłoszeniu powinno znaleźć się oświadczenie o potrąceniu, które pozwoli na rozliczenie wzajemnych roszczeń. Należy jednak pamiętać, że prawo upadłościowe dopuszcza jednokrotne potrącenie wzajemnych roszczeń, dlatego ważne jest, by dokonać zgłoszenia w odpowiednim terminie.

Potraktowanie umów kredytowych

Umowy o kredyt frankowy, które zawierają niedozwolone postanowienia umowne, powinny zostać zakwalifikowane jako nieważne przez syndyka banku. Jeśli kredytobiorca zgłosi żądanie zwrotu wpłaconych kwot, zostanie to uwzględnione na liście wierzytelności. Ewentualne negatywne rozstrzygnięcie syndyka może być kwestionowane przez kredytobiorców poprzez sprzeciw, a następnie zażalenie. W przypadku braku zgłoszenia ze strony kredytobiorcy, umowa o kredyt frankowy powinna być nadal wykonywana na dotychczasowych warunkach.

Różnice w potraktowaniu kredytobiorców

Warto zaznaczyć, że kredytobiorcy frankowi powinni zostać potraktowani jednakowo, jednak istnieją pewne czynniki, które mogą wpływać na różnice w ich sytuacji. Osoby, które uzyskały już prawomocny wyrok stwierdzający nieważność umowy kredytu frankowego, będą miały pewną przewagę. Decyzja kredytobiorcy o zgłoszeniu wierzytelności w postępowaniu upadłościowym lub ich braku również może wpływać na różnice w sytuacji. Po ogłoszeniu upadłości mogą również wystąpić inne czynniki, które będą miały wpływ na sytuację kredytobiorców, takie jak zaległości w spłacie kredytu.

Ochrona mieszkań

W przypadku kredytobiorców, którzy nie mają zaległości w spłacie kredytu, nie grozi utrata mieszkania. Jednak należy być ostrożnym i zgłosić żądanie zwrotu kwot wpłaconych w wykonaniu nieważnej umowy o kredyt frankowy. W przypadku, gdy suma wpłat na rzecz banku nie przekroczyła jeszcze kapitału kredytu, syndyk będzie uprawniony do dochodzenia zwrotu całej kwoty kredytu. Zgłoszenie oświadczenia o potrąceniu zmniejszy jedynie poziom zadłużenia.

Problemy z Krajowym Rejestrem Zadłużonych

Niestety, wiele osób zgłasza problemy z Krajowym Rejestrem Zadłużonych przy składaniu wierzytelności. System ten nie działa poprawnie i nie jest przygotowany do obsługi takiej skali postępowania upadłościowego. Internauci skarżą się na blokady serwerów i niedziałającą stronę, co uniemożliwia im złożenie wierzytelności. Wielu kredytobiorców obawia się, że nie zdążą złożyć swoich wniosków w terminie.

Apel o pomoc

W związku z tym, że system Krajowego Rejestru Zadłużonych nie działa sprawnie, wielu kredytobiorców frankowych apeluje o pomoc. Liczą na zrozumienie ze strony władz i zwolnienie ich z opłaty za zgłoszenie wierzytelności ze względu na trudności techniczne. Wierzą, że państwo powinno dostrzec problemy związane z obsługą postępowania upadłościowego i wyjść im naprzeciw.

Trudności frankowiczów

Syndyk banku nie jest jedyną trudnością, z jaką muszą zmierzyć się frankowicze. Wielu z nich czuje się oszukanych przez bank i instytucje państwowe, które nie chroniły ich przed skutkami wadliwych umów kredytowych. Wieloletnie procesy sądowe często kończyły się niekorzystnymi wyrokami dla kredytobiorców. Teraz, pomimo korzystnych orzeczeń, wielu z nich obawia się, że nie odzyska swoich pieniędzy ze względu na brak majątku w upadłym banku. Dodatkowo, nieefektywny system Krajowego Rejestru Zadłużonych tylko pogarsza sytuację, powodując nerwowość i niepewność.

Podsumowanie

Sytuacja kredytobiorców frankowych po ogłoszeniu upadłości Getin Noble Banku jest skomplikowana. Zgłoszenie wierzytelności i oświadczenie o potrąceniu są kluczowe dla tych osób, które chcą odzyskać swoje środki. Niestety, problemy z Krajowym Rejestrem Zadłużonych utrudniają ten proces. Warto monitorować sytuację i być świadomym swoich praw i możliwości, aby walczyć o swoje interesy.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie