Home Wiadomości Syndyk Getin Bank wydał ważne informacje dla Frankowiczów

Syndyk Getin Bank wydał ważne informacje dla Frankowiczów

dodał Bankingo

Zachęcamy wszystkich wierzycieli Getin Noble Bank, w tym w szczególności „frankowiczów”, do natychmiastowego zgłoszenia swoich wierzytelności – informuje syndyk Marcin Kubiczek. Wskazuje on na pilną potrzebę zgłoszenia roszczeń – najlepiej do 21 sierpnia 2023 r. Wierzytelności zgłoszone do tego terminu nie pociągają za sobą żadnych kosztów, a sam proces nie jest tak skomplikowany, jakby się mogło wydawać.

Ważne Informacje od Syndyka Getin Noble Bank

Przekroczenie wyznaczonego terminu, 21 sierpnia 2023 r. o godzinie 23.59:59 czasu polskiego, będzie skutkować obowiązkową opłatą w wysokości 1 010,49 zł gdy ktoś będzie chciał dokonać zgłoszenia po tym terminie. Syndyk zaleca zgłoszenie roszczeń przez wszystkich wierzycieli, bez względu na wartość, naturę lub podstawę prawną roszczenia.

Do zgłoszenia wierzytelności służy Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ), z wyjątkiem roszczeń wynikających ze stosunku pracy, emerytur i odszkodowań związanych ze stosunkiem pracy (art. 216aa ust. 1 Prawa upadłościowego). Jakiekolwiek zgłoszenia przesłane w formie papierowej do Sądu, na adres upadłego Banku lub kancelarii syndyka, nie będą miały żadnej mocy prawnej.

Cztery Kluczowe Punkty Dotyczące Zgłoszenia Wierzytelności

Istnieje kilka istotnych punktów, które nie powinny stanowić przeszkody dla zgłoszenia wierzytelności:

  1. Niedopasowanie formularza zgłoszeń wierzytelności w KRZ do specyficznego przepisu obowiązującego w postępowaniu upadłościowym banków (tj. art. 440 Prawa upadłościowego).
  2. Błędne określenie kategorii przez wierzyciela nie będzie skutkowało jej brakiem uznania na liście wierzytelności.
  3. Brak pełnej wiedzy wierzyciela na temat dokładnej wysokości zgłaszanej wierzytelności lub brak pełnej dokumentacji (np. zaświadczeń o dokonywanych spłatach). Wierzyciel będzie mógł uzupełnić zgłoszenie w późniejszym etapie postępowania.
  4. Zakończenie lub wypowiedzenie kredytu, a nawet jego wyegzekwowanie przez Bank od byłego kredytobiorcy, nie będą przeszkodą do zgłoszenia wierzytelności.

Jak Poprawnie Zgłosić Wierzytelność

Syndyk zwraca uwagę, że wierzyciele nie są zobowiązani do załączania wszystkich dowodów/dokumentów potwierdzających wierzytelność. Wymienienie ich w zgłoszeniu jest wystarczające.

„Wiem o ograniczeniach dopuszczalnej objętości plików w systemie teleinformatycznym KRZ – mówi syndyk Marcin Kubiczek. – Dlatego proszę o dołączanie w pierwszej kolejności podstawowych dokumentów innych niż sama umowa kredytu, takich jak wyroki i postanowienia. Rekomenduję dołączenie do zgłoszenia osobnego pliku zawierającego informacje wymagane przez art. 240 Prawa upadłościowego”.

Porady od Syndyka dla Wierzycieli

Syndyk podkreśla, że warto rozważyć skorzystanie z pomocy pełnomocników, zwłaszcza tych, którzy posiadają doświadczenie w postępowaniach upadłościowych. 

Prawidłowe zgłoszenie roszczeń przez wierzycieli umożliwi określenie charakteru i rozmiaru roszczeń. Na tej podstawie syndyk będzie mógł przygotować propozycję dla wierzycieli, w tym dla kredytobiorców „frankowych”.

Wykazanie inicjatywy przez zgłoszenie wierzytelności jest niezbędne dla wierzycieli Getin Noble Bank. Chociaż proces może wydawać się skomplikowany, odpowiednie kroki mogą znacznie go ułatwić. Wszyscy wierzyciele, niezależnie od charakteru ich roszczeń, powinni skorzystać z tej okazji, aby otrzymać należne im środki.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie