Home Wiadomości Stopy procentowe na rozdrożu: Czy RPP wprowadzi kolejne podwyżki w obliczu rosnącej inflacji?

Stopy procentowe na rozdrożu: Czy RPP wprowadzi kolejne podwyżki w obliczu rosnącej inflacji?

dodał Bankingo

Stopy procentowe, które wpływają na wysokość rat kredytów (im wyższe, tym więcej żądają kredytodawcy), ostatni raz zmieniły się pół roku temu. Inflacja pod koniec 2022 r. zaczęła wyhamowywać, co skłoniło Radę Polityki Pieniężnej (RPP) do niejednogłośnej decyzji o przerwaniu wielomiesięcznego cyklu podwyżek. W marcu 2023 r., Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego (NBP) na niezmienionym poziomie.

Według szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), inflacja w marcu 2023 r. wyniosła 16,2 proc., a w stosunku do poprzedniego miesiąca ceny wzrosły o 1,1 proc. W związku z tym, eksperci z Citi Handlowego zaczynają mówić o możliwości podwyżek stóp procentowych, jeżeli kolejne dane inflacyjne nie przyniosą przełomu.

W dniach 4-5 kwietnia odbędzie się decyzyjne posiedzenie RPP, które zdecyduje o wysokości stóp procentowych. W czwartek 6 kwietnia o godz. 15.00 odbędzie się konferencja prezesa NBP Adama Glapińskiego, poświęcona bieżącej sytuacji ekonomicznej.

Prognoza Citi Handlowego zakłada stabilne stopy procentowe w 2023 roku oraz stopniowe obniżki w 2024 r. Oczekiwania cięć w przyszłym roku oparte są jednak na scenariuszu hamowania presji cenowej, który nie zaczął się jeszcze realizować. Jeżeli kolejne dane inflacyjne nie przyniosą przełomu, dyskusja o ponownych podwyżkach może być uzasadniona, uważają eksperci.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania krajowe, takie jak dwucyfrowe wzrosty płac, luźną politykę fiskalną i ujemne realne stopy procentowe, eksperci wskazują, że czynniki obniżające presję cenową można doszukiwać się głównie za granicą. Podwyżki stóp przez Rezerwę Federalną (Fed) oraz Europejski Bank Centralny (EBC) mają szansę jedynie częściowo zmniejszyć presję cenową w kraju, poprzez obniżenie importowanej inflacji. Trudno na tym budować oczekiwania szybkiego powrotu krajowej inflacji do celu.

RPP z pewnością będzie analizować dane makroekonomiczne oraz sytuację na rynkach międzynarodowych, zanim podejmie decyzję o ewentualnych zmianach stóp procentowych. Wśród czynników, które mogą wpłynąć na jej decyzję, znajdują się między innymi globalne napięcia geopolityczne, sytuacja na rynkach surowców oraz skutki pandemii COVID-19.

Warto zauważyć, że podczas gdy niektórzy eksperci zaczynają mówić o podwyżkach stóp procentowych, inni wciąż pozostają ostrożni co do ewentualnych zmian. Szybkie zmiany w stawkach mogą bowiem wpłynąć na kredytobiorców, zwłaszcza tych z kredytami hipotecznymi, których raty zwykle są powiązane ze stopami procentowymi.

W najbliższych miesiącach kluczowe będzie obserwowanie kolejnych danych inflacyjnych oraz sytuacji na rynkach międzynarodowych. W zależności od tego, jak będą się kształtować te wskaźniki, RPP będzie musiała zdecydować, czy kontynuować politykę stabilnych stóp procentowych, czy też rozpocząć kolejny cykl podwyżek w celu stabilizacji inflacji i wsparcia polskiej gospodarki.

Podsumowując, stopy procentowe pozostają na niezmienionym poziomie od pół roku, ale eksperci z Citi Handlowego zaczynają mówić o podwyżkach, jeżeli kolejne dane inflacyjne nie przyniosą przełomu. Kluczowe będzie obserwowanie sytuacji w najbliższych miesiącach oraz uwzględnienie uwarunkowań krajowych i międzynarodowych przez RPP, zanim podejmie decyzję o ewentualnych zmianach stóp procentowych.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie